Cvičení 11 - Asymptoty funkce, konvexnost a konkávnost funkce

Na tomto cvičení jsme si ukázali výpočet asymptot funkce, jak se směrnicí, tak bez směrnice.
Ukazali jsme si, jak určit interval na kterém je funkce konkávní a na kterém je funkce konvexní.
Soubory ze cvičení: