Cvičení 1 - Výroky a kvantifikátory

V tomto úvodním cvičení jsme si představili základní pravidla předmětu Matematická analýza 1 (dále jen MA).
Předmětem našeho zájmu byly Výroky a kvantifikátory. Zejména jejich vlastnosti a operace s nimi.
Poznámky ze cvičení můžete naleznout zde.
Z věcí, které byly probrány na cvičení v nich nenaleznete rešení jednotlivých úloh, ale nejedná se o nic složitého a každý student vysoké školy by měl být schopen určit jejich pravdivost.