Lineární algebra 1 (pro elektro-obory)

Cílem tohoto kurzu, cituji prednášejího Doc. Ing. Dalibora Lukáše, Ph.D. jehož stánky najdete zde, je motivovat základní pojmy lineární algebry na praktických úlohách z elektro-inženýrství a naučit se tyto pojmy používat při řešení úloh. V první části kurzu se naučíme řešit reálné i komplexní soustavy lineárních rovnic Gaussovou eliminací, které budou motivovány analýzou elektrických obvodů. Intuitivním způsobem si zavedeme pojmy, jako báze vektorového prostoru, či lineární zobrazení, a naučíme se formulovat základní typy lineárních úloh. Ve druhé části kurzu se pak zaměříme na kvadratické formy, které jsou v inženýrství úzce spjaty s potenciální energií systémů. Dále se budeme zabývat ortogonalitou (kolmostí) funkcí, která se využívá např. při Fourierově analýze signálů. Zlatým hřebem kurzu budou základy spektrální teorie, která je užitečná např. při hledání rezonančních stavů systémů.

Literatura

Klasifikace-týkající se zápočtu

Zápočet (min.10-max.30 bodu): 2 písemné testy po 8 a 7 bodech, domácí úkol - 15 příkladu po 1 bodu.

Zápočtové písemky se píší v termínu urceném cvičícím, nejsou opravné termíny.
Domácí úkoly se odevzdávají cvičícímu ve dvou termínech - prvních 7 příkladu nejpozději v den první zápočtové písemky a druhých 8 příkladu pak nejpozději v den druhé zápočtové písemky.
Domácí ukoly mužete odevzdávat písemne na papíře (pri dodržení určítého stupně čitelnosti) nebo v elektronické podobě. Kdy akceptuji jen .pdf, .doc a .docx soubory.
Všechny příklady na zápočtových písemkách, domácích úkolech i zkoušce budou vybrány ze sady typových příkladu jež naleznete na stránkách přednášejícího. Taktéž na těchto stránkach naleznete podrobnější informace týkající se zkoušky a dalších nezbytností.

Konzultace

Prostřednictvím emailu nebo na E420 po předchozí domluvě termínu schůzky prostřednitvím elektronické pošty.

Vyúka

  • Uterý 16:00-17:30, učebna PorK309