Cvičení 8 - Derivace

Na tomto cvičení jsme si ukázali derivace, jejich využití a počítali jsme příklady na výpočet derivace funkce.
Soubory ze cvičení: