Cvičení 2 - Gaussova eliminace

Na tomto cvičení jsme se vrátili k metodě Gaussovy eliminace. Ukázali jsme si tvar řešení pro různé druhy matic
Poznámky ze cvičení můžete naleznout zde.
Doporučuji podívat se na stránku 13 ve skriptech RNDr. Libora Šindela, které najdete v literatuře, kde je ukázano řešení soustavy se dvěma pravýma stranama, na které se budeme v dalším cvičení odkazovat. Upozorním, že v tomto příklade pokud upravujeme na schodový tvar jedná se o Gaussovu eliminační metodu. Od chvíle, kdy se snažíme dostat nulové hodnoty nad diagonálou a jedničky na diagonále matice jedná se o tzv. Gauss-Jordanovu eliminační metodu. Dále v těchto skriptech najdete i příklady na procvičení.

Stránky s příklady

Na následucících stránkách naleznete příklady včetně řešení.