Cvičení 1 - Komplexní čísla.

V tomto úvodním cvičení jsme si představili základní pravidla předmětu Lineární algebra 1 (dále jen LA).
Předmětem našeho zájmu byla komplexní čísla. Zejména jejich elementární vlastnosti a operace s nimi.
Poznámky ze cvičení můžete naleznout zde.
Z věcí, které byly probrány na cvičení v nich nenaleznete druhy čísel (Základní, celá atd.). Dále pak chybí v poznámkách operace s mocninami.

Stránky s příklady

Na následucících stránkach naleznete příklady včetně řešení.