Cvičení 3 - Vektory, matice, Gaussova eliminace

Na tomto cvičení jsme si ukázali základní poznatky o vektorech a maticích. Včetně základních operací. Následně byla ukázana Gaussova eliminace.
Poznámky ze cvičení můžete naleznout zde.
Oproti cvičení v těchto poznámkách najdete vysvětlení násobení přes skalární součiny. Na cvičení jsem ukazoval násobení pomocí pomocné matice koeficientů, které považuji za jednoduší a přehlednější.

Stránky s příklady

Na následucících stránkách naleznete příklady včetně řešení.