Cvičení 7 - Hledání báze, souřadnice, dimenze

V tomto cvičení jsme si ukázali jak najít bázi daného prostoru. Případně dimenzi daného prostoru. Dále jsme si ukázali, jak najít souřadnice daného vektoru v dané bázi.
Poznámky ze cvičení můžete naleznout zde.

Stránka s příklady

Na následucících stránce naleznete příklady včetně řešení.