Cvičení 3 - Definiční obory funkcí, kreslení grafu absolutní hodnoty

Na tomto cvičení byla probrána látka týkající se definičních oborů funkcí. Jednotlivé příklady od Ing. Lukáše Pospíšila můžete naleznout zde:

Poznámky: Z věcí, které byly probrány na cvičení v nich nenaleznete, kreslení grafu absolutní hodnoty, posunu funkce sinus a definice sudé resp. liché funkce. Což ponechám samostudiu, těm co nebyli na cvičení.