Cvičení 6 - Lineárni nezávislost a báze souřadnice a dimenze

V tomto cvičení jsme navázali na předchozí cvičení, ve kterém jsme si ukázali, zda je vektor resp. funkce lineárně závislý na jiném vektoru resp. funkci.
Poznámky ze cvičení můžete naleznout zde.
Doporučuji podívat se na stránky přednášejícího a pozorně si přečíst přednášku s touto tématikou. Nebo některá ze skript, jež najdete v literatuře.

Stránka s příklady

Pro príklady platí sbírka Doc. Mgr. Víta Vondráka, Ph.D. z minulé hodiny.