Cvičení 6 - Limita posloupností

Na tomto cvičení byly počítány příklady na rozhodnutí konvergence či divergence posloupnosti a hledání limity posloupnosti.
Soubory ze cvičení: