Cvičení 4 - Inverzní matice

Na tomto cvičení byla ukázána tvorba inverzní matice. A její využití při hledání řešení soustavy rovnic.
Poznámky ze cvičení můžete naleznout zde.
Doporučuji podívat se na stránku 13 ve skriptech RNDr. Libora Šindela, které najdete v literatuře, kde je ukázano řešení soustavy se dvěma pravýma stranama, na které jsme v tomto cvičení navázali. Upozorním, že v tomto příklade pokud upravujeme na schodový tvar jedná se o Gaussovu eliminační metodu. Od chvíle, kdy se snažíme dostat nulové hodnoty nad diagonálou a jedničky na diagonále matice jedná se o tzv. Gauss-Jordanovu eliminační metodu.
Dále jsme si řekli poznatky o výpočetní náročnosti. Včetně příkladu, kde jsme shrnuli veškeré výpočetní postupy, které jsme se naučili.

Stránka s příklady

Na následucících stránce naleznete příklady včetně řešení.