Cvičení 2 - Supremum, Infimum, Maximum, Minimum a matematická indukce

V tomto cvičení jsme si na příkladech ukázali princip matematické indukce a a hledání Suprema, Infima, Maxima, Minima
Poznámky ze cvičení můžete naleznout zde.
Z věcí, které byly probrány na cvičení v nich nenaleznete rešení jednotlivých úloh, ale nejedná se o nic složitého a každý student vysoké školy by měl být schopen určit jejich řešení.