Cvičení 10 - Lineární zobrazení, jádro, obor hodnot matice lineárního zobrazení

Na tomto cvičení jsme pokračovali v lineárním zobrazení.
Poznámky ze cvičení můžete naleznout zde.
Pokračovali jsme v lineárním zobrazení, ukázali jsme si postupy pro hledání jádra,oboru hodnot defektu zobrazení a hodnosti oboru hodnot. V poznámkách najdte 2 příklady pro řešení, s obtížnějším postupem. A jeden na využití věty (zákona zachování dimenze). Dále jsme byla představena matice lineárního zobrazení a její využití. Opět platí, že v poznámkách jsou některé příklady jejichž znalost není vyžadována, ale pomohou čtenáři v pochopení dané látky.