Základy stavební mechaniky a Základy stavební mechaniky pro architekty


uFEM GUI (Gtk+-2.x) uFEM GUI (sx) uFEM uFEM uFEM MS XP

Prezentace z přednášek (teorie je společná pro oba předměty)

 1. Úvod do předmětu, potřebné pojmy z matematiky a fyziky
 2. Reakce a vnitřní síly nosníků
 3. Vnitřní síly nosníků -- pokračování
 4. Lomené nosníky -- rámy
 5. Šikmé podepření a zatížení
 6. Rámy se šikmými pruty
 7. Nosníky a rámy s klouby
 8. Rámy s klouby a táhly
 9. Oblouky
 10. Příhradové konstrukce
 11. Prutové konstrukce v prostoru
 12. Těžiště čar a obrazců
 13. Využití symetrie
 14. Nosník vs. příhradový nosník

Doporučený software


Zpět na hlavní stránku