Logo VŠB-TUO

doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D., katedra 228, FAST VŠB-TU Ostrava


Tematicky obrazek

Stavební mechanika


Přednášky

Poznámka: Aktuální verze podkladů k přednáškám je v LMS Moodle.

Přednáška 1 (PDF 1.2 Mb), (aktualizováno: 14.02.18 - 12:30)

Přednáška 2 (PDF 3.1 Mb), (aktualizováno: 20.02.17 - 14:06)

Přednáška 3 (PDF 1.1 Mb), (aktualizováno: 28.02.18 - 12:13)

Přednáška 4 (PDF 1.3 Mb), (aktualizováno: 7.03.18 - 14:49)

Přednáška 5 (PDF 5.2 Mb), (aktualizováno: 4.04.18 - 9:15)

Přednáška 6 (PDF 2.1 Mb), (aktualizováno: 4.04.17 - 8:30)

Přednáška 7 (PDF 5.9 Mb), (aktualizováno: 9.05.17 - 8:59)

Přednáška 8 (PDF 3.4 Mb), (aktualizováno: 4.04.18 - 10:06)

Přednáška 9 (PDF 1 Mb), (aktualizováno: 10.04.18 - 14:49)

Přednáška 10 (PDF 0.8 Mb), (aktualizováno: 20.04.18 - 15:46)

Přednáška 11 (PDF 1.9 Mb), (aktualizováno: 20.04.18 - 16:11)

Cvičení

Archív podkladů ke cvičení

Podklady

Rám pro řešení pomocí ODM - XLS (0.3 MB)

Přehled vzorců pro výpočet rovinného rámu ODM - PDF (0.1 MB)

Nosník pro řešení pomocí ODM - XLS (0.1 MB)

Soubor pro příhradové konstrukce silovou metodou - PDF (10 kB)

Podklady ke studiu vytvořené v projektu IRP:
Tvorba studijních materiálů nově akreditovaných předmětů se zaměřením na stavební mechaniku

  1. Ukázkové příklady včetně podrobných slovních komentářů (Horňáková et al., 2019)
  2. Video ilustrující tuhost konstrukce a jeho statickou analýzu (Konečný et al., 2020)


Zpět na počátek Aktualizace: Pondělí 18. prosince 2023 - 11:36:19