DOMŮ

VĚDA A VÝZKUM

IG 228

Metoda konečných prvků
(228-0312/01- MKP)
aktualizaci podkladů provedete pomocí F5

 

 

 

 

Anotace

 

Předmět se zaměřuje na aplikace metody konečných prvků k řešení úloh statiky, nelineární statiky a dynamiky stavebních konstrukcí. Zahrnuty jsou i principy analýzy vedení tepla ve stavebnictví. Součástí výuky je i řešení vzorových úloh metodou konečných prvků s využitím software.

Více informaci v kartě předmětu.

Návod ke stažení software Ansys

Instalace studentské verze Scia Engineer

 

 

Přednášky

 

1.

Úvod do MKP

úvod

2.

Energetické principy

prezentace

3.

Základní odvození MKP

prezentace

4.

Stěny

prezentace

5.

Teplotní úloha

prezentace

6.

Nosné desky

prezentace

7.

Kontaktní úlohy

prezentace

8.

Sdružená úloha

prezentace

9.

Stabilita

prezentace

10.

Dynamika

prezentace

11.

prezentace

12.

 

prezentace

 

 

Cvičení

 

1.

Úvod

úvod

Prutová úloha: krov, zatěžovací stavy, vnitřní síly (SCIA)

prezentace
geometrie

2.

Železobetonový rám, zatěžovací panely (SCIA)

prezentace

3.

Ocelový rám, katalog bloků  (SCIA)

prezentace

4.

Základní staticky určitá úloha (ANSYS)

prezentace

5.

Teplotní analýza (ANSYS)

prezentace
geometrie

6.

Prutová úloha - příhrada (ANSYS)

prezentace

7.

Kontaktní úloha a předpětí šroubového spoje (ANSYS)

prezentace
úchyt
spoj

8.

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup (ANSYS)

prezentace
geometrie

9.

Sdružená úloha – teplo, statické zatížení (ANSYS)

prezentace

10.

Vzpěr, vybočení, vlastní tvar (ANSYS)

prezentace

11.

Dynamická úloha, explicitní děj (ANSYS)

prezentace

 

Stránky byly vytvořeny v rámci projektu Projekty FRVŠ (MŠMT) RPP2021/6

Tento server je jak v části tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele.