Inženýrské statické výpočty


illustration 1 illustration 2 illustration 3 illustration 4 illustration 5

Prezentace pro přednáąky

  1. Opakování: silová metoda; třímomentová rovnice
  2. Detailnější náhled do deformační metody: základní pojmy a principy
  3. Řešení rámů deformační metodou; teplotní zatížení
  4. Řešení konstrukcí zatížených předepsanými deformacemi; prutové konstrukce na pružném podloží
  5. Oblouky; prostorové prutové soustavy
  6. Energetické metody, úvod do metody konečných prvků
  7. Pohyblivé zatížení
  8. Základy stavební dynamiky