Speciální numerické metody
4.ročník bakalářského studia - forma prezenční

  • Podklady pro studium - přednášky

1. téma

Přenosové matice: Odvození, zadání zatížení, demonstrační příklady.

ke stažení
(0,5 MB)

2. téma

Geometricky nelineární řešení příhradových konstrukcí: Odvození, obecná deformační metoda a její aplikace, iterační řešení geometricky nelineárního výpočtu rovinné příhradové konstrukce podle teorie II. řádu, demonstrační příklady.

ke stažení
(0,5 MB)

3. téma

Stabilita tlačených prutů s využitím principu virtuálních prací: Stabilita štíhlých tlačených prutů s využitím principu virtuálních prací a teorie II. řádu, odvození, aplikace, iterační řešení vzpěrné únosnosti štíhlých tlačených prutů, srovnání s přesným analytickým řešením podle Eulera, demonstrační příklady.

ke stažení
(1,1 MB)

4. téma

Vlastní čísla a vektory: Úvod, numerické metody pro řešení vlastních čísel a příslušných vlastních vektorů, částečný a úplný problém vlastních čísel, praktické využití v úlohách stavební mechaniky.

ke stažení
(0,5 MB)

5. téma

Vlastní frekvence a tvary vlastního kmitání: Úvod do problematiky, ortogonalita vlastních tvarů kmitání, normované vlastní tvary kmitání. Určení vlastních frekvencí a tvarů vlastního kmitání u jednoduchých konstrukcí.

ke stažení
(1,05 MB)

6. téma

Náhodné proměnné a pravděpodobnostní simulační výpočty: Náhodná veličina - diskrétní náhodná veličina, spojitá náhodná veličina. Parametrické rozdělení pravděpodobnosti, neparametrické (empirické) rozdělení pravděpodobnosti. Generování náhodných proměnných v Matlabu. Pravděpodobnostní posouzení nosného prvku.

ke stažení
(0,8 MB)

 

Učební materiály - pracovní verze pro tisk:

 ke stažení
(1,87 MB)
  • Doporučené webové stránky