domovská stránka Petra Kováře
aktuální zajímavé úlohy
archiv zajímavých úloh
tabulka úspěšných řešitelů
Statistický přehled řešení
zadání pěkných úloh, které jsem však ještě neřešil
stránka věnovaná novým úlohám
poslat e-mail
   

Úspěšní řešitelé

Poklona

Do tabulky se započítávají body za správně vyřešené úlohy. Součástí řešení je nejen výsledek, ale také popis řešení úlohy.


Tabulka úpěšných řešitelů - duben 2024

putovní cena aktuálního měsíce
Jméno Počet bodů Vyřešené úlohy
Josef Tkadlec 15 Sto vězňů a krabice II (5b), Kam až? (5b), Obrazce z pentomina VIII (2b), Čísla v kruzích (3b)
Daniel Tylš 3 Čísla v kruzích (3b)
Tabulka obsahuje celkem 5 řešení od 2 řešitelů.

Můžete se zapojit do řešení aktuální úlohy nebo úloh z archivu. Můžete mi také poslat nové úlohy nebo se podívat na statistický přehled řešení.


Tabulka úspěšných řešitelů - celkový součet bodů

virtuální putovní cena
Jméno Počet bodů Vyřešené úlohy
Josef Tkadlec 828 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (4b), Domino na šachovnici (1b), Číslo 7 pomocí tří 2 (2b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), Tři rovnice (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Součet zlomků (4b), Dvojky a devítky II (6b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Sedm trpaslíků (5b), Z obdélníku čtverec (2b), Provaz kolem Země (3b), Mince I (2b), Nekonečné zlomky (4b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Sedm domů (4b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Hlasovací urna (4b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Cestování pana Smithe (2b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Limonáda s ledem (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Fraktální čára (2b), Hodiny I (5b), Nejmenší opsaný čtverec (3b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Trojúhelník daný úhlem, výškou a těžnicí (3b), Přednáška (3b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Plná a dutá koule (3b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Tětivy (3b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Problém s kozou (6b), Studna (8b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), U samovaru (2b), Dělitelnost sedmi (2b), Napište číslo 1000 (4b), Kuličky I (3b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Dvojky a devítky III (6b), Ministr (2b), Požárníci (5b), Nápis (2b), Co je víc? (6b), Skákání figurek I (2b), Kuličky II (4b), Řezání čtverce (3b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Hra s pivními tácky (2b), Schůzka (3b), Papírový glóbus I (5b), Roztržitý čtenář (2b), Spravedlivé dělení (5b), Čtverec vepsaný do krychle (2b), Mnohonásobná odmocnina (3b), Dominový blok (4b), Šest zápalek (3b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Jedničky a pětky (3b), Úloha slepého barmana I (5b), Montyho Show (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Dvě iracionální čísla (3b), Číslo 24 (3b), Sto vězňů a žárovka I (4b), Barevné čepice I (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Nekonečně mnoho drobných (3b), Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Otrávené víno (3b), Pět pirátů (3b), Číslo 24 II (3b), Čtvrtiny čtverce (1b), Ovce na pastvě I (1b), Tetramino na šachovnici (5b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Monočlánky (2b), Tři skříňky (2b), Vánoční dárky (3b), Zrcadlení (4b), Číslo 24 III (1b), Odporová krychle (2b), Úloha s posloupností II (3b), Razítkovací stroj (3b), Dílky pentomina (3b), Prvočíselný cyklus (2b), Papírový glóbus II (5b), Sumační nerovnost (2b), Prvočíselná dvojčata (2b), Sto vězňů a žárovka II (5b), Misionářovo dilema (1b), Obrazce z pentomina I (3b), Slepice a zlomky (1b), Obrazce z pentomina II (2b), Rozbité hodiny (2b), Průměry (1b), Čtyři koně (3b), Půjčka na lichvu (2b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (3b), Náhrdelník z drahokamů (3b), Obrazce z pentomina III (2b), Vážení mincí (7b), Osmiúhelník (2b), Hmotnosti (2b), Identická dvojčata (2b), Úloha slepého barmana II (5b), Úloha s posloupností III (3b), Obrazce z pentomina IV (2b), Arctangens (3b), Jak je to možné? II (2b), Součin vzdáleností v n-úhelníku (4b), Narozeniny ve třídě (2b), Rok 2007 (3b), Deset sirek (2b), Stavebnice (3b), Tři krabice (1b), Obrazce z pentomina V (2b), Součet mocnin I (3b), Pět karet I (5b), Lotosový květ (2b), Sčítání (0b), Obrazce z pentomina VI (3b), Pravdivá tvrzení (1b), Osm čtverců (3b), Prolomení kódu (7b), Paradox derivace (3b), Záhadná matice I (1b), Pětiúhelník (3b), Čínská úloha (2b), Barevné čepice II (6b), Chůze a běh (1b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Body na kružnici (3b), Reciproká čísla (3b), Drátěná krychle (2b), Řetěz (2b), Čokoláda (3b), Dva střelci (3b), Dámy na šachovnici (6b), Koule a krychle (4b), Desítka (2b), Pátá mocnina (3b), Prohození obsahu dvou proměnných (2b), Popínavé víno (1b), Pět kamenů (5b), Dokonalé krychle (5b), Osmina obrazce (1b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b), Vánoční příhoda (1b), Rok 2008 (1b), Součet mocnin II (4b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b), Domino na šachovnici II (4b), Zrcadlo na stěně (2b), Tři kruhy (4b), Ovce na pastvě II (4b), Dvě kostky (1b), Tři nepřátelé (4b), Záhadná matice II (2b), Úloha s dvojcifernými čísly (1b), Podobnost Fermatově větě (4b), Výslech (1b), Největší součin (4b), Podávání rukou (1b), Číslo 24 IV (1b), Malá místnost (1b), Jak je to možné? III (2b), Oblasti v kruhu (5b), Magický čtverec 7x7 (1b), Zuzanka (0b), Rubikova kostka (8b), Trianglie (4b), Tetramino (4b), Záchrana (2b), Prostá nemonotónní (1b), Obrazce z pentomina VII (4b), Věkový rozdíl (1b), Plechová krabice (3b), Sedmina obrazce (1b), Bod uvnitř rovnostranného trojúhelníka (3b), Drobné (1b), Milión šroubů (1b), Dokonalý kompresní algoritmus (3b), Tři domy a tři studny (3b), Děda Janoušek (1b), Kdo je kdo (1b), Dělení beze zbytku (2b), Dělení Rubikovy kostky (3b), Na svobodu (3b), Nejedenáctkové součty (3b), Otrávené sušenky (4b), Barevné čepice III (6b), Dva matematici (6b), Početní hra (2b), Periodické funkce (2b), Záhadné matice III (2b), 99 let stará úloha (1b), Šachovnice 6 krát 6 (2b), Blízko (4b), Myčka (1b), Iracionální číslo (4b), Patnáctka (3b), Otevřený a uzavřený interval (3b), Letadla (3b), Souboj (3b), 2009 (3b), Řetěz II (5b), Z tréninkového deníku (1b), Rovnostranný trojúhelník na čtverečkovaném papíře (2b), Plat (2b), Patnáctka II (2b), Kurýrní pošta (1b), Dlouhá chvíle (3b), Dlouhá chvíle II (3b), Mnohonásobný součin (1b), 25 čísel (2b), Praotec Janoušek (2b), Odebírání čísel (2b), Pět karet II (6b), Devítky (4b), Ovce na pastvě III (3b), Hanojské věže (4b), Putování po šachovnici (4b), Předkové (1b), Krademe lano (1b), Sto vězňů a krabice (7b), Lednička (1b), Tětivy II (4b), Kvíz (2b), Sto vězňů a krabice II (5b), Kam až? (5b), Obrazce z pentomina VIII (2b), Čísla v kruzích (3b)
Karel Buchta 823 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (4b), Domino na šachovnici (1b), Číslo 7 pomocí tří 2 (2b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), Tři rovnice (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Součet zlomků (4b), Dvojky a devítky II (6b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Sedm trpaslíků (5b), Z obdélníku čtverec (2b), Provaz kolem Země (3b), Mince I (2b), Nekonečné zlomky (4b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Sedm domů (4b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Hlasovací urna (4b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Cestování pana Smithe (2b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Limonáda s ledem (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Fraktální čára (2b), Hodiny I (5b), Nejmenší opsaný čtverec (3b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Trojúhelník daný úhlem, výškou a těžnicí (3b), Přednáška (3b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Plná a dutá koule (3b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Tětivy (3b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Problém s kozou (6b), Studna (8b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), U samovaru (2b), Dělitelnost sedmi (2b), Napište číslo 1000 (4b), Kuličky I (3b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Dvojky a devítky III (6b), Ministr (2b), Požárníci (5b), Nápis (2b), Co je víc? (6b), Skákání figurek I (2b), Kuličky II (4b), Řezání čtverce (3b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Hra s pivními tácky (2b), Schůzka (3b), Papírový glóbus I (5b), Roztržitý čtenář (2b), Spravedlivé dělení (5b), Čtverec vepsaný do krychle (2b), Mnohonásobná odmocnina (3b), Dominový blok (4b), Šest zápalek (3b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Jedničky a pětky (3b), Úloha slepého barmana I (5b), Montyho Show (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Dvě iracionální čísla (3b), Číslo 24 (3b), Sto vězňů a žárovka I (4b), Barevné čepice I (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Nekonečně mnoho drobných (3b), Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Otrávené víno (3b), Pět pirátů (3b), Číslo 24 II (3b), Čtvrtiny čtverce (1b), Ovce na pastvě I (1b), Tetramino na šachovnici (5b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Monočlánky (2b), Tři skříňky (2b), Vánoční dárky (3b), Zrcadlení (4b), Číslo 24 III (1b), Odporová krychle (2b), Úloha s posloupností II (3b), Razítkovací stroj (3b), Dílky pentomina (3b), Prvočíselný cyklus (2b), Papírový glóbus II (5b), Sumační nerovnost (2b), Prvočíselná dvojčata (2b), Sto vězňů a žárovka II (5b), Misionářovo dilema (1b), Obrazce z pentomina I (3b), Slepice a zlomky (1b), Obrazce z pentomina II (2b), Rozbité hodiny (2b), Průměry (1b), Čtyři koně (3b), Půjčka na lichvu (2b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (3b), Náhrdelník z drahokamů (3b), Obrazce z pentomina III (2b), Vážení mincí (7b), Osmiúhelník (2b), Hmotnosti (2b), Identická dvojčata (2b), Úloha slepého barmana II (5b), Úloha s posloupností III (3b), Obrazce z pentomina IV (2b), Arctangens (3b), Jak je to možné? II (2b), Součin vzdáleností v n-úhelníku (4b), Narozeniny ve třídě (2b), Rok 2007 (3b), Deset sirek (2b), Stavebnice (3b), Tři krabice (1b), Obrazce z pentomina V (2b), Součet mocnin I (3b), Pět karet I (5b), Lotosový květ (2b), Sčítání (0b), Obrazce z pentomina VI (3b), Pravdivá tvrzení (1b), Osm čtverců (3b), Prolomení kódu (7b), Paradox derivace (3b), Záhadná matice I (1b), Pětiúhelník (3b), Čínská úloha (2b), Barevné čepice II (6b), Chůze a běh (1b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Body na kružnici (3b), Reciproká čísla (3b), Drátěná krychle (2b), Řetěz (2b), Čokoláda (3b), Dva střelci (3b), Dámy na šachovnici (6b), Koule a krychle (4b), Desítka (2b), Pátá mocnina (3b), Prohození obsahu dvou proměnných (2b), Popínavé víno (1b), Pět kamenů (5b), Dokonalé krychle (5b), Osmina obrazce (1b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b), Vánoční příhoda (1b), Rok 2008 (1b), Součet mocnin II (4b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b), Domino na šachovnici II (4b), Zrcadlo na stěně (2b), Tři kruhy (4b), Ovce na pastvě II (4b), Dvě kostky (1b), Tři nepřátelé (4b), Záhadná matice II (2b), Úloha s dvojcifernými čísly (1b), Podobnost Fermatově větě (4b), Výslech (1b), Největší součin (4b), Podávání rukou (1b), Číslo 24 IV (1b), Malá místnost (1b), Jak je to možné? III (2b), Oblasti v kruhu (5b), Magický čtverec 7x7 (1b), Zuzanka (0b), Rubikova kostka (8b), Trianglie (4b), Tetramino (4b), Záchrana (2b), Prostá nemonotónní (1b), Obrazce z pentomina VII (4b), Věkový rozdíl (1b), Plechová krabice (3b), Sedmina obrazce (1b), Bod uvnitř rovnostranného trojúhelníka (3b), Drobné (1b), Milión šroubů (1b), Dokonalý kompresní algoritmus (3b), Tři domy a tři studny (3b), Děda Janoušek (1b), Kdo je kdo (1b), Dělení beze zbytku (2b), Dělení Rubikovy kostky (3b), Na svobodu (3b), Nejedenáctkové součty (3b), Otrávené sušenky (4b), Barevné čepice III (6b), Dva matematici (6b), Početní hra (2b), Periodické funkce (2b), Záhadné matice III (2b), 99 let stará úloha (1b), Šachovnice 6 krát 6 (2b), Blízko (4b), Myčka (1b), Iracionální číslo (4b), Patnáctka (3b), Otevřený a uzavřený interval (3b), Letadla (3b), Souboj (3b), 2009 (3b), Řetěz II (5b), Z tréninkového deníku (1b), Rovnostranný trojúhelník na čtverečkovaném papíře (2b), Plat (2b), Patnáctka II (2b), Kurýrní pošta (1b), Dlouhá chvíle (3b), Dlouhá chvíle II (3b), Mnohonásobný součin (1b), 25 čísel (2b), Praotec Janoušek (2b), Odebírání čísel (2b), Pět karet II (6b), Devítky (4b), Ovce na pastvě III (3b), Hanojské věže (4b), Putování po šachovnici (4b), Předkové (1b), Krademe lano (1b), Sto vězňů a krabice (7b), Lednička (1b), Tětivy II (4b), Kvíz (2b), Sto vězňů a krabice II (5b), Obrazce z pentomina VIII (2b), Čísla v kruzích (3b)
Jiří Čípa 811 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (4b), Domino na šachovnici (1b), Číslo 7 pomocí tří 2 (2b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), Tři rovnice (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Součet zlomků (4b), Dvojky a devítky II (6b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Sedm trpaslíků (5b), Z obdélníku čtverec (2b), Provaz kolem Země (3b), Mince I (2b), Nekonečné zlomky (4b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Sedm domů (4b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Hlasovací urna (4b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Cestování pana Smithe (2b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Limonáda s ledem (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Fraktální čára (2b), Hodiny I (5b), Nejmenší opsaný čtverec (3b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Trojúhelník daný úhlem, výškou a těžnicí (3b), Přednáška (3b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Plná a dutá koule (3b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Tětivy (3b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Problém s kozou (6b), Studna (8b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), U samovaru (2b), Dělitelnost sedmi (2b), Napište číslo 1000 (4b), Kuličky I (3b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Dvojky a devítky III (6b), Ministr (2b), Požárníci (5b), Nápis (2b), Co je víc? (6b), Skákání figurek I (2b), Kuličky II (4b), Řezání čtverce (3b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Hra s pivními tácky (2b), Schůzka (3b), Papírový glóbus I (5b), Roztržitý čtenář (2b), Spravedlivé dělení (5b), Čtverec vepsaný do krychle (2b), Mnohonásobná odmocnina (3b), Dominový blok (4b), Šest zápalek (3b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Jedničky a pětky (3b), Úloha slepého barmana I (5b), Montyho Show (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Dvě iracionální čísla (3b), Číslo 24 (3b), Sto vězňů a žárovka I (4b), Barevné čepice I (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Nekonečně mnoho drobných (3b), Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Otrávené víno (3b), Pět pirátů (3b), Číslo 24 II (3b), Čtvrtiny čtverce (1b), Ovce na pastvě I (1b), Tetramino na šachovnici (5b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Monočlánky (2b), Tři skříňky (2b), Vánoční dárky (3b), Zrcadlení (4b), Číslo 24 III (1b), Odporová krychle (2b), Úloha s posloupností II (3b), Razítkovací stroj (3b), Dílky pentomina (3b), Prvočíselný cyklus (2b), Papírový glóbus II (5b), Sumační nerovnost (2b), Prvočíselná dvojčata (2b), Sto vězňů a žárovka II (5b), Misionářovo dilema (1b), Obrazce z pentomina I (3b), Slepice a zlomky (1b), Obrazce z pentomina II (2b), Rozbité hodiny (2b), Průměry (1b), Čtyři koně (3b), Půjčka na lichvu (2b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (3b), Náhrdelník z drahokamů (3b), Obrazce z pentomina III (2b), Vážení mincí (7b), Osmiúhelník (2b), Hmotnosti (2b), Identická dvojčata (2b), Úloha slepého barmana II (5b), Úloha s posloupností III (3b), Obrazce z pentomina IV (2b), Arctangens (3b), Jak je to možné? II (2b), Součin vzdáleností v n-úhelníku (4b), Narozeniny ve třídě (2b), Rok 2007 (3b), Deset sirek (2b), Stavebnice (3b), Tři krabice (1b), Obrazce z pentomina V (2b), Součet mocnin I (3b), Pět karet I (5b), Lotosový květ (2b), Sčítání (0b), Obrazce z pentomina VI (3b), Pravdivá tvrzení (1b), Osm čtverců (3b), Prolomení kódu (7b), Paradox derivace (3b), Záhadná matice I (1b), Pětiúhelník (3b), Čínská úloha (2b), Barevné čepice II (6b), Chůze a běh (1b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Body na kružnici (3b), Reciproká čísla (3b), Drátěná krychle (2b), Řetěz (2b), Čokoláda (3b), Dva střelci (3b), Dámy na šachovnici (6b), Koule a krychle (4b), Desítka (2b), Pátá mocnina (3b), Prohození obsahu dvou proměnných (2b), Popínavé víno (1b), Pět kamenů (5b), Dokonalé krychle (5b), Osmina obrazce (1b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b), Vánoční příhoda (1b), Rok 2008 (1b), Součet mocnin II (4b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b), Domino na šachovnici II (4b), Zrcadlo na stěně (2b), Tři kruhy (4b), Ovce na pastvě II (4b), Dvě kostky (1b), Tři nepřátelé (4b), Záhadná matice II (2b), Úloha s dvojcifernými čísly (1b), Podobnost Fermatově větě (4b), Výslech (1b), Největší součin (4b), Podávání rukou (1b), Číslo 24 IV (1b), Malá místnost (1b), Jak je to možné? III (2b), Oblasti v kruhu (5b), Magický čtverec 7x7 (1b), Zuzanka (0b), Rubikova kostka (8b), Trianglie (4b), Tetramino (4b), Záchrana (2b), Prostá nemonotónní (1b), Obrazce z pentomina VII (4b), Věkový rozdíl (1b), Plechová krabice (3b), Sedmina obrazce (1b), Bod uvnitř rovnostranného trojúhelníka (3b), Drobné (1b), Milión šroubů (1b), Dokonalý kompresní algoritmus (3b), Tři domy a tři studny (3b), Děda Janoušek (1b), Kdo je kdo (1b), Dělení beze zbytku (2b), Dělení Rubikovy kostky (3b), Na svobodu (3b), Nejedenáctkové součty (3b), Otrávené sušenky (4b), Barevné čepice III (6b), Dva matematici (6b), Početní hra (2b), Periodické funkce (2b), Záhadné matice III (2b), 99 let stará úloha (1b), Šachovnice 6 krát 6 (2b), Blízko (4b), Myčka (1b), Iracionální číslo (4b), Patnáctka (3b), Otevřený a uzavřený interval (3b), Letadla (3b), Souboj (3b), 2009 (3b), Řetěz II (5b), Z tréninkového deníku (1b), Rovnostranný trojúhelník na čtverečkovaném papíře (2b), Plat (2b), Patnáctka II (2b), Kurýrní pošta (1b), Dlouhá chvíle (3b), Dlouhá chvíle II (3b), Mnohonásobný součin (1b), 25 čísel (2b), Praotec Janoušek (2b), Odebírání čísel (2b), Pět karet II (6b), Devítky (4b), Ovce na pastvě III (3b), Hanojské věže (4b), Putování po šachovnici (4b), Předkové (1b), Krademe lano (1b), Sto vězňů a krabice (7b), Lednička (1b), Tětivy II (4b)
Vladimír Brajko 618 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (4b), Domino na šachovnici (1b), Číslo 7 pomocí tří 2 (2b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), Tři rovnice (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Součet zlomků (4b), Dvojky a devítky II (6b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Sedm trpaslíků (5b), Z obdélníku čtverec (2b), Provaz kolem Země (3b), Mince I (2b), Nekonečné zlomky (4b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Sedm domů (4b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Hlasovací urna (4b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Cestování pana Smithe (2b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Limonáda s ledem (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Fraktální čára (2b), Hodiny I (5b), Nejmenší opsaný čtverec (3b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Trojúhelník daný úhlem, výškou a těžnicí (3b), Přednáška (3b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Plná a dutá koule (3b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Tětivy (3b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Problém s kozou (6b), Studna (8b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), U samovaru (2b), Dělitelnost sedmi (2b), Napište číslo 1000 (4b), Kuličky I (3b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Dvojky a devítky III (6b), Ministr (2b), Požárníci (5b), Nápis (2b), Co je víc? (6b), Skákání figurek I (2b), Kuličky II (4b), Řezání čtverce (3b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Hra s pivními tácky (2b), Schůzka (3b), Papírový glóbus I (5b), Roztržitý čtenář (2b), Spravedlivé dělení (5b), Čtverec vepsaný do krychle (2b), Mnohonásobná odmocnina (3b), Dominový blok (4b), Šest zápalek (3b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Jedničky a pětky (3b), Úloha slepého barmana I (5b), Montyho Show (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Dvě iracionální čísla (3b), Číslo 24 (3b), Sto vězňů a žárovka I (4b), Barevné čepice I (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Nekonečně mnoho drobných (3b), Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Otrávené víno (3b), Pět pirátů (3b), Číslo 24 II (3b), Čtvrtiny čtverce (1b), Ovce na pastvě I (1b), Tetramino na šachovnici (5b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Monočlánky (2b), Tři skříňky (2b), Vánoční dárky (3b), Zrcadlení (4b), Číslo 24 III (1b), Odporová krychle (2b), Úloha s posloupností II (3b), Razítkovací stroj (3b), Dílky pentomina (3b), Prvočíselný cyklus (2b), Papírový glóbus II (5b), Sumační nerovnost (2b), Prvočíselná dvojčata (2b), Sto vězňů a žárovka II (5b), Misionářovo dilema (1b), Obrazce z pentomina I (3b), Slepice a zlomky (1b), Obrazce z pentomina II (2b), Rozbité hodiny (2b), Průměry (1b), Čtyři koně (3b), Půjčka na lichvu (2b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (3b), Náhrdelník z drahokamů (3b), Obrazce z pentomina III (2b), Vážení mincí (7b), Osmiúhelník (2b), Hmotnosti (2b), Identická dvojčata (2b), Úloha slepého barmana II (5b), Úloha s posloupností III (3b), Obrazce z pentomina IV (2b), Arctangens (3b), Jak je to možné? II (2b), Součin vzdáleností v n-úhelníku (4b), Narozeniny ve třídě (2b), Rok 2007 (3b), Deset sirek (2b), Stavebnice (3b), Tři krabice (1b), Obrazce z pentomina V (2b), Součet mocnin I (3b), Pět karet I (5b), Lotosový květ (2b), Sčítání (0b), Obrazce z pentomina VI (3b), Pravdivá tvrzení (1b), Osm čtverců (3b), Prolomení kódu (7b), Záhadná matice I (1b), Pětiúhelník (3b), Čínská úloha (2b), Barevné čepice II (6b), Chůze a běh (1b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Body na kružnici (3b), Reciproká čísla (3b), Drátěná krychle (2b), Řetěz (2b), Čokoláda (3b), Dva střelci (3b), Dámy na šachovnici (6b), Koule a krychle (4b), Desítka (2b), Pátá mocnina (3b), Prohození obsahu dvou proměnných (2b), Popínavé víno (1b), Pět kamenů (5b), Dokonalé krychle (5b), Osmina obrazce (1b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b), Vánoční příhoda (1b), Rok 2008 (1b), Součet mocnin II (4b), Domino na šachovnici II (4b), Tři kruhy (4b), Ovce na pastvě II (4b), Tři nepřátelé (4b)
Ota Pösel 397 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (numericky) (3b), Domino na šachovnici (1b), Číslo 7 pomocí tří 2 (1b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), Tři rovnice (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Speciální druhá mocnina (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Součet zlomků (4b), Dvojky a devítky II (6b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Sedm trpaslíků (jedno řešení) (2b), Provaz kolem Země (3b), Mince I (2b), Nekonečné zlomky (4b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Gotický čtyřlístek (numericky) (1b), Spirálová křivka (1b), Cestování pana Smithe (2b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Limonáda s ledem (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Fraktální čára (2b), Hodiny I (5b), Nejmenší opsaný čtverec (3b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Trojúhelník daný úhlem, výškou a těžnicí (3b), Přednáška (3b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Studna (numericky) (4b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), U samovaru (2b), Dělitelnost sedmi (2b), Napište číslo 1000 (4b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Dvojky a devítky III (6b), Ministr (2b), Požárníci (5b), Nápis (2b), Co je víc? (6b), Skákání figurek I (2b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Hra s pivními tácky (2b), Schůzka (3b), Papírový glóbus I (5b), Roztržitý čtenář (2b), Spravedlivé dělení (5b), Mnohonásobná odmocnina (část) (2b), Čísla v obrazci (1b), Montyho Show (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Číslo 24 (3b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Otrávené víno (3b), Pět pirátů (3b), Čtvrtiny čtverce (1b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Monočlánky (2b), Tři skříňky (2b), Číslo 24 III (1b), Prvočíselný cyklus (2b), Sumační nerovnost (2b), Misionářovo dilema (1b), Slepice a zlomky (1b), Rozbité hodiny (2b), Průměry (1b), Půjčka na lichvu (2b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (3b), Osmiúhelník (2b), Hmotnosti (2b), Arctangens (3b), Součin vzdáleností v n-úhelníku (část) (2b), Narozeniny ve třídě (2b), Rok 2007 (3b), Deset sirek (2b), Tři krabice (1b), Pět karet I (část) (3b), Lotosový květ (2b), Pravdivá tvrzení (1b), Záhadná matice I (1b), Pětiúhelník (3b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Čokoláda (3b), Prohození obsahu dvou proměnných (2b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b), Vánoční příhoda (1b), Pravda a lež (1b), Dvě kostky (1b), Záhadná matice II (2b), Úloha s dvojcifernými čísly (1b), Podobnost Fermatově větě (4b), Výslech (1b), Číslo 24 IV (1b), Malá místnost (1b), Záchrana (2b), Věkový rozdíl (1b), Bod uvnitř rovnostranného trojúhelníka (3b), Drobné (1b), Milión šroubů (1b), Děda Janoušek (1b), Kdo je kdo (1b), Dělení beze zbytku (2b), Myčka (1b), Letadla (3b), Z tréninkového deníku (1b), Rovnostranný trojúhelník na čtverečkovaném papíře (2b), Dlouhá chvíle (3b), Mnohonásobný součin (1b), 25 čísel (2b)
Michal Hlaváček 393 Úloha se samými šestkami (část) (2b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Tři rovnice (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Speciální druhá mocnina (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Sedm trpaslíků (část) (2b), Provaz kolem Země (3b), Nekonečné zlomky (4b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Cestování pana Smithe (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Limonáda s ledem (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Fraktální čára (2b), Hodiny I (5b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Přednáška (3b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Plná a dutá koule (3b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (části a, b) (2b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), U samovaru (2b), Dělitelnost sedmi (2b), Kuličky I (3b), Poštovní známky (1b), Ministr (2b), Nápis (2b), Co je víc? (6b), Skákání figurek I (2b), Nepoctivé váhy (2b), Schůzka (3b), Papírový glóbus I (5b), Roztržitý čtenář (2b), Mnohonásobná odmocnina (3b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Úloha slepého barmana I (5b), Montyho Show (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Barevné čepice I (4b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Otrávené víno (3b), Pět pirátů (3b), Ovce na pastvě I (1b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Monočlánky (2b), Tři skříňky (2b), Odporová krychle (2b), Dílky pentomina (3b), Prvočíselný cyklus (2b), Prvočíselná dvojčata (2b), Misionářovo dilema (1b), Slepice a zlomky (1b), Průměry (1b), Půjčka na lichvu (2b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (3b), Hmotnosti (2b), Úloha slepého barmana II (5b), Rok 2007 (3b), Stavebnice (3b), Tři krabice (1b), Součet mocnin I (3b), Lotosový květ (2b), Pravdivá tvrzení (1b), Pětiúhelník (3b), Čínská úloha (numericky) (2b), Chůze a běh (1b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Drátěná krychle (2b), Řetěz (2b), Dámy na šachovnici (6b), Koule a krychle (4b), Pátá mocnina (3b), Popínavé víno (1b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b), Vánoční příhoda (1b), Rok 2008 (1b), Součet mocnin II (4b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b), Zrcadlo na stěně (2b), Dvě kostky (1b), Úloha s dvojcifernými čísly (1b), Podobnost Fermatově větě (4b), Výslech (1b), Největší součin (4b), Číslo 24 IV (1b), Malá místnost (1b), Magický čtverec 7x7 (1b), Zuzanka (0b), Tetramino (4b), Záchrana (2b), Prostá nemonotónní (1b), Věkový rozdíl (1b), Plechová krabice (3b), Drobné (1b), Milión šroubů (1b), Tři domy a tři studny (3b), Děda Janoušek (1b), Kdo je kdo (1b), Dělení beze zbytku (2b), Na svobodu (3b), Nejedenáctkové součty (3b), 99 let stará úloha (1b), Šachovnice 6 krát 6 (2b), Myčka (1b), Letadla (3b), Souboj (3b), 2009 (3b), Z tréninkového deníku (1b), Kurýrní pošta (1b), Dlouhá chvíle (3b), Dlouhá chvíle II (3b), Mnohonásobný součin (1b), 25 čísel (2b), Předkové (1b), Lednička (1b), Kvíz (2b)
Martin Vopat 391 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (4b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), Tři rovnice (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Dvojky a devítky II (6b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Sedm trpaslíků (5b), Z obdélníku čtverec (2b), Provaz kolem Země (3b), Mince I (2b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Cestování pana Smithe (2b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Limonáda s ledem (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Fraktální čára (část) (1b), Hodiny I (5b), Nejmenší opsaný čtverec (3b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Trojúhelník daný úhlem, výškou a těžnicí (3b), Přednáška (3b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), U samovaru (2b), Dělitelnost sedmi (2b), Napište číslo 1000 (4b), Kuličky I (3b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Dvojky a devítky III (6b), Ministr (2b), Požárníci (5b), Co je víc? (jen 1., 2., 4. a 5. část) (4b), Skákání figurek I (2b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Hra s pivními tácky (2b), Roztržitý čtenář (2b), Spravedlivé dělení (5b), Mnohonásobná odmocnina (3b), Dominový blok (4b), Šest zápalek (3b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Jedničky a pětky (3b), Úloha slepého barmana I (5b), Montyho Show (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Číslo 24 (3b), Barevné čepice I (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Pět pirátů (3b), Číslo 24 II (3b), Čtvrtiny čtverce (1b), Ovce na pastvě I (1b), Tetramino na šachovnici (část) (2b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Monočlánky (2b), Tři skříňky (2b), Vánoční dárky (3b), Číslo 24 III (1b), Úloha s posloupností II (3b), Razítkovací stroj (3b), Dílky pentomina (3b), Prvočíselný cyklus (2b), Prvočíselná dvojčata (2b), Misionářovo dilema (1b), Obrazce z pentomina I (3b), Slepice a zlomky (1b), Obrazce z pentomina II (2b), Průměry (1b), Půjčka na lichvu (2b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (3b), Náhrdelník z drahokamů (3b), Obrazce z pentomina III (2b), Vážení mincí (části a, b) (5b), Osmiúhelník (2b), Hmotnosti (2b), Úloha slepého barmana II (5b), Součin vzdáleností v n-úhelníku (4b), Sčítání (0b), Pravdivá tvrzení (1b), Osm čtverců (3b), Prolomení kódu (část) (5b), Čínská úloha (2b), Odměna (1b), Reciproká čísla (jen pro n=100) (1b), Dámy na šachovnici (bez úprav) (4b), Desítka (2b), Vánoční příhoda (1b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b)
Zdeněk Troníček 332 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (4b), Domino na šachovnici (1b), Číslo 7 pomocí tří 2 (2b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), Tři rovnice (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Součet zlomků (4b), Dvojky a devítky II (6b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Sedm trpaslíků (5b), Provaz kolem Země (3b), Mince I (2b), Nekonečné zlomky (4b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Sedm domů (4b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Hlasovací urna (4b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Cestování pana Smithe (2b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Limonáda s ledem (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Fraktální čára (2b), Hodiny I (5b), Nejmenší opsaný čtverec (3b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Přednáška (3b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Plná a dutá koule (3b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Tětivy (3b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), U samovaru (2b), Dělitelnost sedmi (2b), Napište číslo 1000 (4b), Kuličky I (3b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Dvojky a devítky III (6b), Ministr (2b), Požárníci (5b), Nápis (2b), Co je víc? (6b), Skákání figurek I (2b), Kuličky II (4b), Řezání čtverce (3b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Hra s pivními tácky (2b), Schůzka (3b), Roztržitý čtenář (2b), Spravedlivé dělení (5b), Čtverec vepsaný do krychle (2b), Dominový blok (4b), Šest zápalek (3b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Jedničky a pětky (3b), Úloha slepého barmana I (5b), Montyho Show (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Dvě iracionální čísla (3b)
Martin Sysel 317 Úloha s posloupností (2b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Úhly v trojúhelníku (bez výpočtu) (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (bez výpočtu) (1b), 9 číslic ve dvou rovnicích (bez výpočtu) (2b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (bez výpočtu) (1b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (bez výpočtu) (1b), Půdorys a nárys I (2b), Speciální druhá mocnina (bez výpočtu) (2b), Stránky ve slovníku (bez výpočtu) (1b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Půdorys a nárys II (2b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Limonáda s ledem (1b), Stejný počet vlasů (2b), Přednáška (3b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (jen a)) (1b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Studna (numerické řešení) (4b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), U samovaru (2b), Napište číslo 1000 (4b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Ministr (2b), Požárníci (5b), Nápis (2b), Skákání figurek I (2b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Schůzka (3b), Roztržitý čtenář (2b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Jedničky a pětky (řešeno počítačem) (2b), Úloha slepého barmana I (5b), Montyho Show (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Dvě iracionální čísla (3b), Číslo 24 (3b), Sto vězňů a žárovka I (4b), Barevné čepice I (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Příliš mnoho řešení (2b), Otrávené víno (3b), Pět pirátů (3b), Čtvrtiny čtverce (1b), Ovce na pastvě I (1b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Monočlánky (2b), Tři skříňky (2b), Vánoční dárky (3b), Zrcadlení (4b), Odporová krychle (2b), Úloha s posloupností II (3b), Razítkovací stroj (3b), Prvočíselná dvojčata (2b), Sto vězňů a žárovka II (5b), Misionářovo dilema (1b), Slepice a zlomky (1b), Rozbité hodiny (2b), Průměry (1b), Čtyři koně (3b), Půjčka na lichvu (2b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (3b), Náhrdelník z drahokamů (3b), Osmiúhelník (2b), Identická dvojčata (2b), Úloha slepého barmana II (5b), Součin vzdáleností v n-úhelníku (4b), Rok 2007 (počítačem) (2b), Deset sirek (2b), Stavebnice (3b), Tři krabice (1b), Lotosový květ (2b), Sčítání (0b), Pravdivá tvrzení (1b), Osm čtverců (3b), Prolomení kódu (7b), Záhadná matice I (1b), Pětiúhelník (část) (2b), Čínská úloha (2b), Barevné čepice II (6b), Chůze a běh (1b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Body na kružnici (počítačem) (1b), Reciproká čísla (část) (1b), Drátěná krychle (2b), Řetěz (2b), Čokoláda (bez důkazu) (1b), Desítka (2b), Popínavé víno (1b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b), Vánoční příhoda (1b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b), Zrcadlo na stěně (2b), Dvě kostky (1b), Úloha s dvojcifernými čísly (bez výpočtu) (1b), Výslech (1b), Podávání rukou (1b), Číslo 24 IV (1b), Zuzanka (0b), Záchrana (2b), Věkový rozdíl (1b), Sedmina obrazce (1b), Drobné (1b), Milión šroubů (1b), Děda Janoušek (1b), Kdo je kdo (1b), Dělení Rubikovy kostky (3b), Na svobodu (3b), Početní hra (2b)
Jaromír Šín 317 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (4b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (část) (2b), Vajíčka po půlkách (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (část) (2b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Z obdélníku čtverec (2b), Mince I (2b), Nekonečné zlomky (4b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Mince II (2b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Hodiny I (5b), Nejmenší opsaný čtverec (3b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Trojúhelník daný úhlem, výškou a těžnicí (3b), Přednáška (3b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Plná a dutá koule (3b), Eiffelova věž (1b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Dědictví (1b), U samovaru (2b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Ministr (2b), Nápis (2b), Skákání figurek I (2b), Nepoctivé váhy (2b), Roztržitý čtenář (2b), Čtverec vepsaný do krychle (2b), Mnohonásobná odmocnina (3b), Čísla v obrazci (1b), Řád ostrovních mnichů (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), Polena (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Otrávené víno (3b), Číslo 24 II (3b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Monočlánky (2b), Vánoční dárky (3b), Odporová krychle (2b), Misionářovo dilema (1b), Slepice a zlomky (1b), Průměry (1b), Půjčka na lichvu (2b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (3b), Hmotnosti (2b), Identická dvojčata (2b), Úloha s posloupností III (3b), Obrazce z pentomina IV (2b), Arctangens (3b), Rok 2007 (3b), Deset sirek (2b), Tři krabice (1b), Pět karet I (část) (3b), Lotosový květ (2b), Sčítání (0b), Pravdivá tvrzení (1b), Osm čtverců (3b), Paradox derivace (3b), Pětiúhelník (3b), Čínská úloha (2b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Drátěná krychle (část) (1b), Řetěz (2b), Koule a krychle (4b), Popínavé víno (1b), Mravenec na krabici (2b), Vánoční příhoda (1b), Rok 2008 (1b), Součet mocnin II (4b), Pravda a lež (1b), Zrcadlo na stěně (2b), Dvě kostky (1b), Záhadná matice II (2b), Úloha s dvojcifernými čísly (1b), Podobnost Fermatově větě (4b), Výslech (1b), Největší součin (4b), Číslo 24 IV (1b), Záchrana (2b), Věkový rozdíl (1b), Plechová krabice (3b), Sedmina obrazce (1b), Bod uvnitř rovnostranného trojúhelníka (3b), Drobné (1b), Milión šroubů (1b), Děda Janoušek (1b), Kdo je kdo (1b), Dělení beze zbytku (2b), Dělení Rubikovy kostky (3b), Nejedenáctkové součty (3b), Otrávené sušenky (4b), 99 let stará úloha (1b), Šachovnice 6 krát 6 (2b), Myčka (1b), Letadla (3b), Z tréninkového deníku (1b), Kurýrní pošta (1b), Dlouhá chvíle (3b), Dlouhá chvíle II (3b), Mnohonásobný součin (1b), Krademe lano (1b)
Jiří Turai 316 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Číslo 7 pomocí tří 2 (část) (1b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Dvojky a devítky II (6b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Z obdélníku čtverec (2b), Mince I (2b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Limonáda s ledem (1b), Fraktální čára (2b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Přednáška (3b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Eiffelova věž (1b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), Dělitelnost sedmi (2b), Napište číslo 1000 (4b), Kuličky I (3b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Dvojky a devítky III (6b), Skákání figurek I (2b), Řezání čtverce (3b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Hra s pivními tácky (2b), Roztržitý čtenář (2b), Spravedlivé dělení (5b), Dominový blok (4b), Šest zápalek (3b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Číslo 24 (3b), Barevné čepice I (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Otrávené víno (3b), Číslo 24 II (3b), Čtvrtiny čtverce (1b), Ovce na pastvě I (1b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Tři skříňky (2b), Číslo 24 III (1b), Dílky pentomina (3b), Prvočíselný cyklus (2b), Prvočíselná dvojčata (2b), Misionářovo dilema (1b), Slepice a zlomky (1b), Obrazce z pentomina II (2b), Rozbité hodiny (2b), Průměry (1b), Půjčka na lichvu (2b), Obrazce z pentomina III (2b), Osmiúhelník (2b), Identická dvojčata (2b), Obrazce z pentomina IV (2b), Deset sirek (2b), Tři krabice (1b), Obrazce z pentomina V (2b), Sčítání (0b), Pravdivá tvrzení (1b), Osm čtverců (3b), Záhadná matice I (1b), Čínská úloha (2b), Chůze a běh (1b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Drátěná krychle (2b), Řetěz (2b), Čokoláda (3b), Desítka (2b), Prohození obsahu dvou proměnných (2b), Popínavé víno (1b), Osmina obrazce (1b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b), Vánoční příhoda (1b), Rok 2008 (1b), Součet mocnin II (část) (3b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b), Zrcadlo na stěně (2b), Ovce na pastvě II (4b), Dvě kostky (1b), Záhadná matice II (2b), Úloha s dvojcifernými čísly (1b), Výslech (1b), Číslo 24 IV (1b), Malá místnost (1b), Jak je to možné? III (2b), Zuzanka (0b), Věkový rozdíl (1b), Drobné (1b), Milión šroubů (1b), Tři domy a tři studny (3b), Děda Janoušek (1b), Kdo je kdo (1b), 99 let stará úloha (1b), Šachovnice 6 krát 6 (2b), Myčka (1b), Letadla (3b), Z tréninkového deníku (1b), Kurýrní pošta (1b), Dlouhá chvíle (3b), Dlouhá chvíle II (3b), Mnohonásobný součin (1b), 25 čísel (2b), Praotec Janoušek (2b), Krademe lano (1b)
Pavel Káčerek 300 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (4b), Domino na šachovnici (1b), Číslo 7 pomocí tří 2 (2b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), Tři rovnice (2b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Dvojky a devítky II (6b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Sedm trpaslíků (5b), Z obdélníku čtverec (2b), Provaz kolem Země (3b), Mince I (2b), Nekonečné zlomky (část a podmínky) (2b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Sedm domů (4b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Hlasovací urna (4b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Cestování pana Smithe (2b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Limonáda s ledem (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Fraktální čára (2b), Hodiny I (5b), Nejmenší opsaný čtverec (3b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Trojúhelník daný úhlem, výškou a těžnicí (3b), Přednáška (3b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Plná a dutá koule (3b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Tětivy (3b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (d) jen část) (6b), Problém s kozou (6b), Studna (8b), U samovaru (2b), Dělitelnost sedmi (2b), Napište číslo 1000 (4b), Kuličky I (3b), Bilion (1b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Dvojky a devítky III (6b), Ministr (2b), Požárníci (5b), Co je víc? (6b), Skákání figurek I (2b), Kuličky II (4b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Hra s pivními tácky (2b), Schůzka (3b), Papírový glóbus I (5b), Šest zápalek (3b), Polena (2b), Prvočíselný cyklus (2b), Papírový glóbus II (5b)
Zdeněk Rubeš 294 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Úhly v trojúhelníku (4b), Domino na šachovnici (1b), Vajíčka po půlkách (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (část) (2b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Tři rovnice (2b), Vandal v knihovně (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (jedno řešení) (1b), Speciální druhá mocnina (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Z Ahmesova papyru (1b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Provaz kolem Země (3b), Nekonečné zlomky (4b), Tři krát tři body (1b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Cestování pana Smithe (2b), Limonáda s ledem (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Fraktální čára (2b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Trojúhelník daný úhlem, výškou a těžnicí (3b), Přednáška (3b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Tětivy (3b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Problém s kozou (6b), Studna (numericky) (4b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), U samovaru (2b), Dělitelnost sedmi (2b), Napište číslo 1000 (4b), Kuličky I (3b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Ministr (2b), Požárníci (5b), Nápis (2b), Co je víc? (bez 1) (5b), Skákání figurek I (2b), Kuličky II (4b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Schůzka (3b), Papírový glóbus I (5b), Roztržitý čtenář (2b), Mnohonásobná odmocnina (3b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Úloha slepého barmana I (5b), Montyho Show (2b), Dvě iracionální čísla (3b), Číslo 24 (3b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Číslo 24 II (3b), Čtvrtiny čtverce (1b), Tetramino na šachovnici (5b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Vánoční dárky (3b), Číslo 24 III (1b), Odporová krychle (2b), Prvočíselná dvojčata (2b), Slepice a zlomky (1b), Průměry (1b), Půjčka na lichvu (2b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (3b), Hmotnosti (2b), Arctangens (3b), Součin vzdáleností v n-úhelníku (4b), Lotosový květ (2b), Pětiúhelník (3b), Čínská úloha (2b), Chůze a běh (1b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Reciproká čísla (3b), Koule a krychle (4b), Desítka (2b), Popínavé víno (1b), Osmina obrazce (1b), Děda Janoušek (1b), Dělení beze zbytku (2b)
Alnoth 250 Úloha se samými šestkami (3b), Úloha s velbloudem (2b), Přeskládanka (3b), Provrtaná koule (2b), Úhly v trojúhelníku (4b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Vandal v knihovně (2b), Dvojky a devítky I (3b), Půdorys a nárys II (2b), Sedm trpaslíků (5b), Provaz kolem Země (část) (2b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Trojúhelník daný úhlem, výškou a těžnicí (3b), Přednáška (3b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Konec pirátské bandy (2b), Plná a dutá koule (část) (2b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Tětivy (3b), Nákup (2b), Problém s kozou (6b), Studna (numerické řešení) (8b), Kuličky I (3b), 40 zápalek (2b), Dvojky a devítky III (6b), Skákání figurek I (2b), Kuličky II (4b), Nepoctivé váhy (2b), Hra s pivními tácky (2b), Papírový glóbus I (5b), Spravedlivé dělení (5b), Čtverec vepsaný do krychle (2b), Dominový blok (4b), Dělení šachovnice (4b), Jedničky a pětky (3b), Úloha slepého barmana I (5b), Řád ostrovních mnichů (4b), Dvě iracionální čísla (3b), Sto vězňů a žárovka I (4b), Barevné čepice I (4b), O cestování na Zemi (3b), Nekonečně mnoho drobných (3b), Otrávené víno (3b), Pět pirátů (3b), Číslo 24 II (3b), Ovce na pastvě I (1b), Tetramino na šachovnici (5b), Monočlánky (2b), Vánoční dárky (3b), Zrcadlení (4b), Úloha s posloupností II (3b), Razítkovací stroj (3b), Dílky pentomina (3b), Papírový glóbus II (5b), Sto vězňů a žárovka II (5b), Čtyři koně (3b), Náhrdelník z drahokamů (3b), Vážení mincí (7b), Úloha slepého barmana II (5b), Součin vzdáleností v n-úhelníku (část) (2b), Stavebnice (3b), Pět karet I (5b), Pět kamenů (5b), Tři kruhy (4b), Podobnost Fermatově větě (4b), Největší součin (4b), Rubikova kostka (část) (2b), Trianglie (4b), Tetramino (4b), Letadla (3b), Řetěz II (5b)
Erik Hromek 249 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (4b), Domino na šachovnici (1b), Číslo 7 pomocí tří 2 (2b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Speciální druhá mocnina (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Dvojky a devítky II (6b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Sedm trpaslíků (upravit obecný vztah) (4b), Mince I (2b), Nekonečné zlomky (4b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Cestování pana Smithe (2b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Limonáda s ledem (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Fraktální čára (2b), Hodiny I (5b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Trojúhelník daný úhlem, výškou a těžnicí (3b), Přednáška (3b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Tětivy (3b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Problém s kozou (6b), Studna (numerické řešení) (4b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), U samovaru (2b), Dělitelnost sedmi (2b), Napište číslo 1000 (4b), Kuličky I (3b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Dvojky a devítky III (6b), Ministr (2b), Nápis (2b), Co je víc? (6b), Řezání čtverce (3b)
Petr Zika 235 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Domino na šachovnici (1b), Číslo 7 pomocí tří 2 (2b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), Byl jednou jeden král (1b), 15520 krychlí (2b), Tři rovnice (2b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Stránky ve slovníku (1b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Obruč kolem Země (1b), Mince I (2b), Nekonečné zlomky (4b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Fraktální čára (2b), Stejný počet vlasů (2b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Zápalné šňůry (2b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Plná a dutá koule (3b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Tětivy (3b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), U samovaru (2b), Napište číslo 1000 (4b), Bilion (1b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Ministr (2b), Požárníci (5b), Co je víc? (6b), Skákání figurek I (2b), Řezání čtverce (3b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Hra s pivními tácky (2b), Roztržitý čtenář (2b), Šest zápalek (3b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Úloha slepého barmana I (5b), Montyho Show (2b), Číslo 24 (3b), Sto vězňů a žárovka I (4b), Barevné čepice I (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Nekonečně mnoho drobných (3b), Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Pět pirátů (3b), Číslo 24 II (3b), Čtvrtiny čtverce (1b), Vánoční dárky (3b), Číslo 24 III (1b), Úloha s posloupností II (3b), Razítkovací stroj (3b), Prvočíselný cyklus (2b), Prvočíselná dvojčata (2b), Sto vězňů a žárovka II (5b), Slepice a zlomky (1b), Průměry (1b), Půjčka na lichvu (2b), Lotosový květ (2b), Pravdivá tvrzení (1b), Záhadná matice I (1b), Chůze a běh (1b), Odměna (1b)
Petr Plichta 214 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Bonbóny (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Úhly v trojúhelníku (4b), Domino na šachovnici (1b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 15520 krychlí (2b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Speciální druhá mocnina (řešeno počítačem) (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Dvojky a devítky I (část) (2b), Jak je to možné (0b), Součet zlomků (část) (3b), Obruč kolem Země (1b), Mince I (2b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Tři krát tři body (1b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Limonáda s ledem (1b), Hodiny I (5b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Zápalné šňůry (2b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Myš a sýr (1b), Plná a dutá koule (3b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (části a,b,c) (4b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), Kuličky I (3b), Poštovní známky (1b), Skákání figurek I (2b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Úloha slepého barmana I (5b), Sto vězňů a žárovka I (4b), Barevné čepice I (4b), O cestování na Zemi (část) (2b), Odysseus a Poseidón (1b), Čtvrtiny čtverce (1b), Ovce na pastvě I (1b), Prvočíselná dvojčata (2b), Misionářovo dilema (1b), Identická dvojčata (2b), Úloha slepého barmana II (5b), Jak je to možné? II (2b), Deset sirek (2b), Tři krabice (1b), Lotosový květ (2b), Pravdivá tvrzení (1b), Čínská úloha (2b), Chůze a běh (1b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Drátěná krychle (2b), Řetěz (2b), Čokoláda (3b), Desítka (2b), Prohození obsahu dvou proměnných (2b), Popínavé víno (1b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b), Vánoční příhoda (1b), Rok 2008 (1b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b), Domino na šachovnici II (4b), Zrcadlo na stěně (2b), Dvě kostky (1b), Zuzanka (0b), Děda Janoušek (1b), Kdo je kdo (1b), Na svobodu (3b), Šachovnice 6 krát 6 (2b), Myčka (1b), Letadla (3b), Řetěz II (5b), Kurýrní pošta (1b), Putování po šachovnici (4b), Předkové (1b), Lednička (1b), Kvíz (2b)
Pavel Škába 194 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (část) (2b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (4b), Domino na šachovnici (1b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (bez výpočtu) (1b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), Tři rovnice (2b), Dvojky a devítky I (3b), Dvojky a devítky II (6b), Dvojky a devítky III (6b), Barevné čepice I (4b), Součet mocnin I (3b), Pět karet I (5b), Pravdivá tvrzení (1b), Osm čtverců (3b), Paradox derivace (3b), Záhadná matice I (1b), Pětiúhelník (3b), Čínská úloha (2b), Barevné čepice II (část) (3b), Chůze a běh (1b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Body na kružnici (3b), Reciproká čísla (3b), Drátěná krychle (2b), Řetěz (2b), Čokoláda (3b), Dva střelci (3b), Dámy na šachovnici (6b), Koule a krychle (4b), Desítka (2b), Pátá mocnina (3b), Popínavé víno (1b), Pět kamenů (5b), Dokonalé krychle (5b), Osmina obrazce (1b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b), Vánoční příhoda (1b), Rok 2008 (1b), Součet mocnin II (4b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b), Domino na šachovnici II (4b), Zrcadlo na stěně (2b), Dvě kostky (1b), Záhadná matice II (2b), Úloha s dvojcifernými čísly (bez výpočtu) (1b), Podobnost Fermatově větě (4b), Výslech (1b), Největší součin (bez důkazu) (2b), Malá místnost (1b), Jak je to možné? III (2b), Oblasti v kruhu (část) (2b), Zuzanka (0b), Tetramino (4b), Věkový rozdíl (1b), Plechová krabice (3b), Drobné (1b), Milión šroubů (1b), Dokonalý kompresní algoritmus (3b), Záhadné matice III (2b)
Jiří Blažek 192 Úloha se samými šestkami (3b), Úloha se sirkami (2b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Dělitelnost devíti (2b), Číslo 7 pomocí tří 2 (2b), Tečnový čtyřúhelník (2b), Tři rovnice (2b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Dvojky a devítky I (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Sedm domů (4b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Gotický čtyřlístek (2b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Stejný počet vlasů (2b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Přesýpací hodiny (3b), Body v rovině I (5b), Tětivy (3b), Dělení dvouciferného čísla (2b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Nápis (2b), Skákání figurek I (2b), Nepoctivé váhy (2b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Montyho Show (2b), Dvě iracionální čísla (3b), Číslo 24 (3b), Barevné čepice I (4b), Odysseus a Poseidón (1b), Nekonečně mnoho drobných (3b), Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Číslo 24 II (3b), Ovce na pastvě I (1b), Monočlánky (2b), Vánoční dárky (3b), Číslo 24 III (1b), Prvočíselná dvojčata (2b), Misionářovo dilema (1b), Rozbité hodiny (2b), Náhrdelník z drahokamů (3b), Identická dvojčata (2b), Tři krabice (1b), Součet mocnin I (3b), Pravdivá tvrzení (1b), Osm čtverců (3b), Záhadná matice I (1b), Barevné čepice II (6b), Čokoláda (3b), Dva střelci (3b), Dámy na šachovnici (6b), Koule a krychle (4b), Pátá mocnina (3b), Prohození obsahu dvou proměnných (2b), Faktoriál milionu (1b), Vánoční příhoda (1b), Součet mocnin II (4b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b), Tři kruhy (4b), Podávání rukou (1b), Číslo 24 IV (1b), Prostá nemonotónní (1b), Dělení beze zbytku (2b), Nejedenáctkové součty (3b), Periodické funkce (2b), Z tréninkového deníku (1b)
Rostislav Julínek 190 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Rozmazaný výpočet (3b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Z Ahmesova papyru (1b), Půdorys a nárys II (2b), Sedm trpaslíků (část) (2b), Mince I (2b), Nekonečné zlomky (3b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Sedm domů (4b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Hlasovací urna (4b), Spirálová křivka (1b), Cestování pana Smithe (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Fraktální čára (2b), Hodiny I (5b), Nejmenší opsaný čtverec (3b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Trojúhelník daný úhlem, výškou a těžnicí (3b), Přednáška (3b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Plná a dutá koule (3b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Tětivy (3b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b), Problém s kozou (6b), Studna (numerické řešení, přesné z počítače) (6b), Dědictví (1b), Kuličky I (3b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Ministr (2b), Požárníci (5b), Nápis (2b), Co je víc? (jen 5) (1b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b)
Miroslav Sýkora 174 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (1b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (část) (2b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Sedm trpaslíků (jedno řešení) (2b), Mince I (2b), Tři krát tři body (1b), Sedm domů (4b), Sada závaží (2b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Spirálová křivka (1b), Hodiny I (5b), Stejný počet vlasů (2b), Přednáška (3b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (jedno řešení) (1b), Plná a dutá koule (3b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Převoz turistů (1b), Studna (numericky) (4b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), Napište číslo 1000 (4b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Ministr (2b), Požárníci (jen a) a c) (2b), Nápis (2b), Co je víc? (6b), Schůzka (3b), Šest zápalek (3b), Čísla v obrazci (1b), Jedničky a pětky (3b), Montyho Show (2b), Otrávené víno (3b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Vánoční dárky (3b), Prvočíselný cyklus (2b)
Jakub Dolejš 152 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (část) (1b), Úhly v trojúhelníku (4b), Vajíčka po půlkách (2b), 15520 krychlí (2b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Půdorys a nárys I (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Stránky ve slovníku (1b), Z Ahmesova papyru (1b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Sedm trpaslíků (část) (2b), Z obdélníku čtverec (2b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Tři krát tři body (1b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Spirálová křivka (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Hodiny I (5b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Přednáška (3b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Myš a sýr (1b), Plná a dutá koule (3b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Eiffelova věž (1b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), Kuličky I (3b), Poštovní známky (1b), Hra s pivními tácky (část) (1b), Papírový glóbus I (5b), Mnohonásobná odmocnina (3b), Řád ostrovních mnichů (4b), Sto vězňů a žárovka I (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), O cestování na Zemi (3b), Polena (2b), Nekonečně mnoho drobných (3b), Příliš mnoho řešení (2b), Otrávené víno (3b), Čtvrtiny čtverce (1b), Ovce na pastvě I (1b), Tetramino na šachovnici (část) (2b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Monočlánky (2b), Půjčka na lichvu (2b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (bez výpočtu) (2b)
Bilbo z Libně 151 Úloha se samými šestkami (3b), Přeskládanka (3b), Domino na šachovnici (1b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Speciální druhá mocnina (3b), Dvojky a devítky I (3b), Součet zlomků (4b), Dvojky a devítky II (6b), Sedm trpaslíků (5b), Nekonečné zlomky (4b), Nikotinová ulice (3b), Sedm domů (4b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Hlasovací urna (4b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Hodiny I (5b), Nejmenší opsaný čtverec (3b), Jak poznat magnet (2b), Přednáška (3b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Konec pirátské bandy (2b), Plná a dutá koule (3b), Hotel U ležaté osmy (8b), Studna (numerické řešení) (8b), Napište číslo 1000 (4b), Kuličky I (3b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Dvojky a devítky III (6b), Požárníci (5b), Co je víc? (6b), Kuličky II (4b), Řezání čtverce (3b), Schůzka (3b), Papírový glóbus I (5b), Roztržitý čtenář (2b), Spravedlivé dělení (5b), Čtverec vepsaný do krychle (2b), Mnohonásobná odmocnina (3b), Dominový blok (4b)
Tomáš Vala 141 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (4b), Domino na šachovnici (1b), Číslo 7 pomocí tří 2 (2b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), Tři rovnice (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Součet zlomků (4b), Dvojky a devítky II (6b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Sedm trpaslíků (5b), Z obdélníku čtverec (2b), Provaz kolem Země (3b), Mince I (2b), Nekonečné zlomky (4b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Sedm domů (4b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b)
Martin Kuchař 138 Úloha s posloupností (2b), Trojciferná prvočísla (2b), Bonbóny (2b), Úloha s vínem (1b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Pingpongové míčky (1b), Vajíčka po půlkách (2b), Byl jednou jeden král (1b), Dělení na čtyři díly (1b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Z Ahmesova papyru (1b), Obruč kolem Země (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Spirálová křivka (1b), Hodiny I (5b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Dědictví (1b), Napište číslo 1000 (4b), Bilion (1b), Poštovní známky (1b), Dvě kola (1b), Čísla v obrazci (1b), Montyho Show (2b), Barevné čepice I (4b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Pět pirátů (3b), Čtvrtiny čtverce (1b), Ovce na pastvě I (1b), Tři skříňky (2b), Číslo 24 III (1b), Úloha s posloupností II (3b), Prvočíselný cyklus (2b), Prvočíselná dvojčata (2b), Misionářovo dilema (1b), Slepice a zlomky (1b), Obrazce z pentomina II (2b), Obrazce z pentomina III (2b), Identická dvojčata (2b), Úloha s posloupností III (3b), Obrazce z pentomina IV (2b)
Michal Peller 135 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Cesta na zastávku (1b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), Tři rovnice (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Dvojky a devítky I (3b), Z Ahmesova papyru (1b), Dvojky a devítky II (6b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Sedm trpaslíků (5b), Z obdélníku čtverec (2b), Mince I (2b), Nikotinová ulice (3b), Mince II (2b), Sedm domů (4b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Spirálová křivka (1b), Cestování pana Smithe (2b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Hodiny I (5b), Nejmenší opsaný čtverec (3b), Žebřík (3b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Cihla (1b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Tětivy (3b), Nákup (2b), Napište číslo 1000 (4b), Bilion (1b), Ministr (2b), Co je víc? (6b)
Atilakar 123 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (část) (2b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Vajíčka po půlkách (část) (1b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Dvojky a devítky II (6b), Sedm trpaslíků (část) (4b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Spirálová křivka (1b), Cihla (1b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Topinky (1b), Přesýpací hodiny (3b), Konec pirátské bandy (část) (1b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (část) (1b), Dvojky a devítky III (část) (4b), Ministr (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), Razítkovací stroj (3b), Prvočíselný cyklus (část) (1b), Odměna (1b), Řetěz (2b), Čokoláda (3b), Desítka (2b), Pět kamenů (část) (1b), Vánoční příhoda (1b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b), Úloha s dvojcifernými čísly (1b), Největší součin (4b), Číslo 24 IV (1b), Děda Janoušek (bez výpočtu) (1b), Na svobodu (3b), Myčka (1b), Z tréninkového deníku (1b), Dlouhá chvíle II (3b), Praotec Janoušek (2b), Krademe lano (1b), Kvíz (2b)
Honza Volt 122 Domino na šachovnici (1b), Věk pana ředitele (2b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Jak je to možné (0b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Nekonečné zlomky (4b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Gotický čtyřlístek (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Zápalné šňůry (2b), Cihla (1b), Žárovka (3b), Jasnovidectví (1b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Převoz turistů (1b), Hra s pivními tácky (2b), Schůzka (3b), Čtverec vepsaný do krychle (2b), Montyho Show (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Dvě iracionální čísla (3b), Sto vězňů a žárovka I (4b), Barevné čepice I (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Čtvrtiny čtverce (1b), Prvočíselná dvojčata (2b), Sto vězňů a žárovka II (5b), Slepice a zlomky (1b), Rozbité hodiny (2b), Identická dvojčata (2b), Jak je to možné? II (2b), Narozeniny ve třídě (2b), Pět karet I (5b), Paradox derivace (3b), Pětiúhelník (3b), Čokoláda (3b), Faktoriál milionu (1b), Zrcadlo na stěně (2b), Dvě kostky (1b), Podávání rukou (1b), Rubikova kostka (8b)
Vlastimil Fürst 121 Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Domino na šachovnici (1b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Stránky ve slovníku (1b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Sto vězňů a žárovka I (4b), O cestování na Zemi (3b), Misionářovo dilema (1b), Slepice a zlomky (1b), Rozbité hodiny (2b), Průměry (1b), Čtyři koně (3b), Půjčka na lichvu (2b), Řetěz (2b), Čokoláda (3b), Dva střelci (3b), Dámy na šachovnici (6b), Prohození obsahu dvou proměnných (2b), Tři domy a tři studny (3b), Děda Janoušek (1b), Kdo je kdo (1b), Na svobodu (3b), Nejedenáctkové součty (3b), Dva matematici (6b), Početní hra (2b), Letadla (3b), Souboj (3b), Patnáctka II (bez výpočtu) (1b), 25 čísel (2b)
Oldřich Klusáček 115 Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Cesta na zastávku (1b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Vajíčka po půlkách (část) (1b), Věk pana ředitele (2b), Stránky ve slovníku (1b), Obruč kolem Země (1b), Sedm trpaslíků (jedno řešení) (2b), Provaz kolem Země (3b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Gotický čtyřlístek (2b), Limonáda s ledem (1b), Hodiny I (5b), Jak poznat magnet (2b), Žebřík (3b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Plná a dutá koule (3b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Eiffelova věž (1b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Dědictví (1b), U samovaru (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Ministr (2b), Nápis (2b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Roztržitý čtenář (2b), Spravedlivé dělení (5b), Řád ostrovních mnichů (4b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Otrávené víno (3b), Odporová krychle (2b), Razítkovací stroj (3b), Misionářovo dilema (1b), Slepice a zlomky (1b), Rozbité hodiny (2b), Tři krabice (1b), Lotosový květ (2b), Pravdivá tvrzení (1b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Drátěná krychle (část) (1b), Čokoláda (část) (2b), Pravda a lež (1b), Zrcadlo na stěně (2b)
Miroslav Medřík 113 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (4b), Domino na šachovnici (1b), Číslo 7 pomocí tří 2 (2b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), Tři rovnice (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Řetěz (2b), Bod uvnitř rovnostranného trojúhelníka (3b), Barevné čepice III (6b), 2009 (3b), Řetěz II (5b), Rovnostranný trojúhelník na čtverečkovaném papíře (2b)
Eva Vacková 108 Pravoúhlý trojúhelník (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Provrtaná koule (2b), Pingpongové míčky (1b), Úhly v trojúhelníku (4b), Vajíčka po půlkách (část) (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), Tři rovnice (2b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Z Ahmesova papyru (1b), Obruč kolem Země (1b), Nikotinová ulice (3b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Spirálová křivka (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Topinky (1b), Myš a sýr (1b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Eiffelova věž (1b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Dědictví (1b), U samovaru (2b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Nápis (2b), Nepoctivé váhy (2b), Čísla v obrazci (1b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Prvočíselná dvojčata (2b), Misionářovo dilema (1b), Slepice a zlomky (1b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (3b), Hmotnosti (2b), Arctangens (3b), Tři krabice (1b), Lotosový květ (2b), Pravdivá tvrzení (1b), Pětiúhelník (3b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Čokoláda (3b), Popínavé víno (1b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b), Vánoční příhoda (1b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b)
Rudolf Kúkel 99 Úloha se samými šestkami (část) (2b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (pro jednu hodnotu) (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Byl jednou jeden král (1b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Z Ahmesova papyru (1b), Mince I (2b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Lunar (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (část) (1b), Dělitelnost sedmi (2b), Napište číslo 1000 (4b), Bilion (1b), Poštovní známky (1b), Dvojky a devítky III (část) (1b), Skákání figurek I (2b), Čísla v obrazci (1b), Odysseus a Poseidón (1b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Misionářovo dilema (1b), Slepice a zlomky (1b), Deset sirek (2b), Tři krabice (1b), Lotosový květ (2b), Pravdivá tvrzení (1b), Záhadná matice I (1b), Chůze a běh (1b), Odměna (1b), Osmina obrazce (1b), Vánoční příhoda (1b), Rok 2008 (1b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b), Dvě kostky (1b), Záhadná matice II (2b), Děda Janoušek (1b), Kdo je kdo (1b), Šachovnice 6 krát 6 (1b), Myčka (1b), Letadla (3b)
Jozef Chmura 92 Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (část a) (1b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (bez postupu) (1b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Úhly v trojúhelníku (bez výpočtu) (1b), Vajíčka po půlkách (2b), Byl jednou jeden král (1b), Dělení na čtyři díly (1b), Vandal v knihovně (bez výpočtu) (1b), Věk pana ředitele (část) (1b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (část) (1b), Stránky ve slovníku (1b), Obruč kolem Země (1b), Sedm trpaslíků (část) (1b), Z obdélníku čtverec (2b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Lunar (bez výpočtu) (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (část) (1b), Hodiny I (bez postupu) (3b), Žebřík (bez výpočtu) (2b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Dědictví (1b), U samovaru (bez výpočtu) (1b), Dělitelnost sedmi (bez výpočtu) (0b), Kuličky I (3b), Poštovní známky (bez postupu) (1b), Ministr (bez postupu) (1b), Požárníci (části a), c) (2b), Skákání figurek I (2b), Nepoctivé váhy (2b), Hra s pivními tácky (2b), Roztržitý čtenář (bez výpočtu) (1b), Čísla v obrazci (1b), Barevné čepice I (bez výpočtu) (1b), Sklenice z poloviny plná (1b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Identická dvojčata (2b), Tři krabice (1b), Osm čtverců (3b), Chůze a běh (1b), Odměna (1b), Řetěz (2b), Čokoláda (bez výpočtu) (1b)
Milan Gašper 91 Pingpongové míčky (1b), Domino na šachovnici (1b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Půdorys a nárys I (2b), Dvojky a devítky I (3b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Z obdélníku čtverec (2b), Mince I (2b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Sedm domů (4b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Obdélník netradičně (1b), Přednáška (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Eiffelova věž (1b), Nákup (2b), Požárníci (5b), Skákání figurek I (2b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Roztržitý čtenář (2b), Čtverec vepsaný do krychle (2b), Dominový blok (4b), Šest zápalek (3b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Úloha slepého barmana I (5b), Sčítání (0b), Pravdivá tvrzení (1b), Osm čtverců (3b), Domino na šachovnici II (4b)
Petr Kellner 83 Trojciferná prvočísla (bez výpočtu) (1b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Úloha se sirkami (2b), Přeskládanka (3b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (bez výpočtu) (1b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), Dělení na čtyři díly (1b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (bez výpočtu) (2b), Speciální druhá mocnina (bez výpočtu) (2b), Jak je to možné (0b), Obruč kolem Země (1b), Nekonečné zlomky (4b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Spirálová křivka (1b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Dělitelnost 3, 9, 11 (jen c)) (2b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Plná a dutá koule (3b), Hotel U ležaté osmy (8b)
Petr Otipka 79 Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Tři rovnice (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Speciální druhá mocnina (bez výpočtu) (2b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Žárovka (3b), Plná a dutá koule (3b), Dělení šachovnice (4b), Prvočíselný cyklus (2b), Prvočíselná dvojčata (2b), Slepice a zlomky (1b), Vážení mincí (část) (6b), Narozeniny ve třídě (2b), Rok 2007 (3b), Dva střelci (3b), Rok 2008 (1b), Součet mocnin II (4b), Úloha s dvojcifernými čísly (1b), Podobnost Fermatově větě (4b), Největší součin (4b), Dlouhá chvíle II (3b)
Zuzana Fílová 73 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (bez postupu) (1b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Úloha s velbloudem (2b), Rozmazaný výpočet (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Vajíčka po půlkách (2b), Byl jednou jeden král (1b), Speciální druhá mocnina (3b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (bez 37) (2b), Dvojky a devítky II (část) (1b), Sedm trpaslíků (jedno řešení) (2b), Tři krát tři body (1b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Spirálová křivka (1b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Cihla (1b), Žárovka (3b), Myš a sýr (1b), Nákup (2b), Dědictví (1b), Poštovní známky (1b), Dvojky a devítky III (6b), Polena (2b), Příliš mnoho řešení (2b), Číslo 24 III (1b), Průměry (1b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (jen počítačem) (1b), Jak je to možné? II (2b), Paradox derivace (3b), Odměna (1b), Desítka (2b)
Jiří Suchomel 72 Úloha se samými šestkami (3b), Úloha s vínem (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Dělitelnost devíti (2b), Domino na šachovnici (1b), Číslo 7 pomocí tří 2 (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Napište číslo 1000 (4b), Bilion (1b), Číslo 24 (3b), Polena (2b), Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Otrávené víno (3b), Číslo 24 II (3b), Zrcadlení (4b), Číslo 24 III (1b), Prvočíselná dvojčata (2b), Součet mocnin I (3b), Součet mocnin II (4b), Domino na šachovnici II (4b), Číslo 24 IV (1b), Magický čtverec 7x7 (1b), Dělení Rubikovy kostky (3b), Početní hra (2b), Hanojské věže (4b), Putování po šachovnici (4b)
Jiří Kobielusz 66 Úloha s velbloudem (2b), Úloha se sirkami (2b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (2b), Dvojky a devítky I (3b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Tři krát tři body (1b), Limonáda s ledem (1b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Cihla (1b), Koza, vlk a zelí (1b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Eiffelova věž (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), Napište číslo 1000 (4b), Dvojky a devítky III (6b), Narozeniny ve třídě (2b), Tři krabice (1b), Pravdivá tvrzení (1b)
Alexander Bajt 65 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Úloha se sirkami (2b), Vajíčka po půlkách (2b), Dvojky a devítky I (3b), Dvojky a devítky II (6b), Cihla (1b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Nákup (2b), Dvojky a devítky III (6b), Číslo 24 (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Nekonečně mnoho drobných (3b), Pět pirátů (3b), Číslo 24 II (3b), Ovce na pastvě I (1b), Tetramino na šachovnici (část) (1b), Číslo 24 III (1b), Misionářovo dilema (1b), Úloha s posloupností III (3b), Arctangens (3b), Záhadná matice I (1b), Čokoláda (důkaz spec. případu) (2b), Koule a krychle (4b), Popínavé víno (1b), Osmina obrazce (1b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b), Rok 2008 (1b), Věkový rozdíl (1b)
Alžběta Prokopová 62 Úloha s vínem (1b), Pivní tácky (1b), Pingpongové míčky (1b), Domino na šachovnici (1b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), Vandal v knihovně (2b), Stránky ve slovníku (1b), Jak je to možné (0b), Nikotinová ulice (3b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Cihla (1b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Napište číslo 1000 (4b), Poštovní známky (1b), Mnohonásobná odmocnina (3b), Čísla v obrazci (1b), Tři skříňky (2b), Obrazce z pentomina I (3b), Slepice a zlomky (1b), Obrazce z pentomina II (2b), Obrazce z pentomina III (2b), Obrazce z pentomina IV (2b), Obrazce z pentomina V (2b), Pravdivá tvrzení (1b), Odměna (1b), Body na kružnici (3b), Drátěná krychle (2b), Popínavé víno (1b), Vánoční příhoda (1b), Správná odpověď (1b), Výslech (1b)
Stanislav Güttner 59 Limonáda s ledem (1b), Hodiny I (5b), Jak poznat magnet (2b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Zápalné šňůry (2b), Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b), Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Plná a dutá koule (část) (1b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Eiffelova věž (1b), Nákup (2b), Dělení dvouciferného čísla (2b), U samovaru (2b), Napište číslo 1000 (4b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Dvojky a devítky III (6b), Co je víc? (bez a) (5b)
Jiří Doležal 55 Úloha se samými šestkami (3b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Půdorys a nárys II (2b), Z obdélníku čtverec (2b), Provaz kolem Země (3b), Mince I (2b), Nekonečné zlomky (4b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b), Sedm domů (jen v 3D, ne 2D) (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Problém s kozou (6b), Studna (numericky) (4b), Šest zápalek (3b), Zrcadlení (4b)
Smart One 53 Úloha se sirkami (2b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Dvojky a devítky I (3b), Dvojky a devítky II (6b), Obruč kolem Země (1b), Tři krát tři body (1b), Spirálová křivka (1b), Sedm krát sedm bodů I (2b), Zápalné šňůry (2b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Topinky (1b), Konec pirátské bandy (2b), Body v rovině I (5b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Napište číslo 1000 (4b), Bilion (1b), 40 zápalek (2b), Dvojky a devítky III (6b)
Andrej Patka 53 Úloha s posloupností (2b), Úloha se sirkami (2b), Přeskládanka (3b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (počítačem) (1b), Dvojky a devítky I (bez 37) (2b), Jak je to možné (0b), Tři krát tři body (1b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Gotický čtyřlístek (2b), Zápalné šňůry (2b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Eiffelova věž (1b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Studna (počítačem) (4b), Dědictví (1b), Čísla v obrazci (1b), Ovce na pastvě I (1b), Úloha s posloupností II (3b), Tři krabice (1b), Lotosový květ (2b), Pravdivá tvrzení (1b), Záhadná matice I (1b), Odměna (1b), Popínavé víno (1b), Osmina obrazce (1b), Záchrana (2b), Drobné (1b)
Jan Cudrák 52 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Úhly v trojúhelníku (4b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), Byl jednou jeden král (1b), 15520 krychlí (2b), Věk pana ředitele (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Z Ahmesova papyru (1b), Dvojky a devítky II (6b)
Kamil Staufčík 52 Úloha se sirkami (2b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Roztržitý čtenář (2b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Úloha slepého barmana I (5b), Montyho Show (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Číslo 24 (3b), Sto vězňů a žárovka I (4b), Barevné čepice I (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Nekonečně mnoho drobných (3b), Dva matematici (6b)
Marek Vavrečka 51 Úloha s posloupností (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Úloha se sirkami (2b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), Tři krát tři body (1b), Cihla (1b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Napište číslo 1000 (4b), Kuličky I (3b), Bilion (1b), Číslo 24 (3b), Sklenice z poloviny plná (1b), Odysseus a Poseidón (1b), Osm čtverců (3b), Záchrana (2b), Věkový rozdíl (1b), Děda Janoušek (1b), Na svobodu (3b)
Bohumil Rossmann 48 Úloha se samými šestkami (3b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Cesta na zastávku (1b), Pivní tácky (1b), Pingpongové míčky (1b), Nikotinová ulice (3b), Mince II (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Převoz turistů (1b), 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Ministr (2b), Skákání figurek I (2b), Dominový blok (4b), Šest zápalek (3b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Montyho Show (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Sto vězňů a žárovka I (4b)
Martin Latal 47 Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Stránky ve slovníku (1b), Jak je to možné (0b), Limonáda s ledem (1b), Fraktální čára (2b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Zápalné šňůry (2b), Nákup (2b), Barevné čepice I (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), Odysseus a Poseidón (1b), Lotosový květ (2b), Osmina obrazce (1b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b), Vánoční příhoda (1b), Správná odpověď (1b), Zrcadlo na stěně (2b), Dvě kostky (1b), Číslo 24 IV (1b), Jak je to možné? III (část) (1b), Plechová krabice (3b)
Pavel Stareczek 45 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (bez výpočtu) (2b), Pravoúhlý trojúhelník (bez výpočtu) (1b), Bonbóny (2b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Tři rovnice (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Odmocnina 12345678987654321 (bez výpočtu) (1b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Z Ahmesova papyru (1b), Součet zlomků (bez důkazu) (1b), Dvojky a devítky II (6b)
Dominik Macáš 41 Polena (2b), Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Otrávené víno (3b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Tři skříňky (2b), Vánoční dárky (3b), Číslo 24 III (1b), Úloha s posloupností II (3b), Prvočíselná dvojčata (2b), Misionářovo dilema (1b), Slepice a zlomky (1b), Obrazce z pentomina II (2b), Rozbité hodiny (2b), Průměry (1b), Čtyři koně (3b), Úloha s posloupností III (3b), Jak je to možné? II (2b), Součet mocnin I (3b), Pět karet I (část) (2b), Sčítání (0b)
Václav Horský 40 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (část) (2b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Pivní tácky (1b), Převoz turistů (1b), Barevné čepice I (4b), Polena (2b), Kdo je kdo (1b), Dělení Rubikovy kostky (3b), Na svobodu (3b), Nejedenáctkové součty (3b), Periodické funkce (2b), 99 let stará úloha (1b), Šachovnice 6 krát 6 (2b), Myčka (1b)
Josef Hanzal 40 Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Bonbóny (2b), Speciální druhá mocnina (počítačem) (2b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Jak je to možné (0b), Obruč kolem Země (1b), Nekonečné zlomky (4b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Tři krát tři body (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Putování po šachovnici (4b), Předkové (1b), Krademe lano (1b)
Pavla Güttnerová 37 Pravoúhlý trojúhelník (1b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (4b), Půdorys a nárys II (2b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Hlasovací urna (4b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Trojúhelník daný úhlem, výškou a těžnicí (3b)
Jiří Kalabis 37 Vajíčka po půlkách (2b), Tečnový čtyřúhelník (2b), Obruč kolem Země (1b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Spirálová křivka (1b), Jak poznat magnet (2b), Žebřík (část) (2b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Topinky (1b), Myš a sýr (1b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Nákup (2b), Dědictví (1b), Sklenice z poloviny plná (1b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b), Slepice a zlomky (1b), Půjčka na lichvu (2b), Lotosový květ (2b), Čínská úloha (2b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Popínavé víno (1b)
Jiří Buršík 36 Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Tětivy (3b), Hotel U ležaté osmy (8b), Problém s kozou (6b), Studna (numericky) (4b), Dvojky a devítky III (6b), Řezání čtverce (3b), Schůzka (3b)
Vlastimil Hutla 34 Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (bez důkazu) (1b), Vajíčka po půlkách (2b), Byl jednou jeden král (1b), 15520 krychlí (bez výpočtu) (1b), Vandal v knihovně (bez výpočtu) (1b), Speciální druhá mocnina (3b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (bez 37) (2b)
Petr Turek 33 Pravoúhlý trojúhelník (1b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Úloha se sirkami (2b), Přeskládanka (3b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Vajíčka po půlkách (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (bez postupu) (2b), Věk pana ředitele (bez postupu) (1b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (bez postupu) (1b), Obruč kolem Země (1b), Tři krát tři body (1b), Spirálová křivka (1b), Limonáda s ledem (1b), Zápalné šňůry (2b), Cihla (1b), Koza, vlk a zelí (1b), Eiffelova věž (1b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b)
Radim Dlouhý 31 Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Domino na šachovnici (1b)
Jan Klusáček 31 Úloha s vínem (1b), Úloha se sirkami (2b), Přeskládanka (3b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Byl jednou jeden král (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Limonáda s ledem (1b), Dělitelnost 3, 9, 11 (část a, b) (4b), Zápalné šňůry (2b), Lidožrouti a misionáři (2b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Čísla v obrazci (1b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Polena (2b)
Petr Chmelař 30 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (část) (2b), Trojciferná prvočísla (2b), Bonbóny (2b), Úloha se sirkami (2b), Přeskládanka (3b), Pivní tácky (1b), Pingpongové míčky (1b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (bez důkazu) (1b), Vajíčka po půlkách (2b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 12 kulečníkových koulí (4b), Jak nabarvit nekonečno (5b)
Eva Jičínská 30 Speciální druhá mocnina (3b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Stránky ve slovníku (1b), Z Ahmesova papyru (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Cestování pana Smithe (2b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (jen b) (2b), Myš a sýr (1b), Hotel U ležaté osmy (a, b, c) (4b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Dědictví (1b), Ministr (2b), Hra s pivními tácky (2b)
Alena Peťovská 29 Úloha se sirkami (2b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Nikotinová ulice (3b), Koza, vlk a zelí (1b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Čísla v obrazci (1b), Polena (2b), Pravdivá tvrzení (1b), Osm čtverců (3b)
Filip Novotný 29 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Záhadná matice I (1b)
Dominik Steinhauser 29 Trojciferná prvočísla (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha se sirkami (2b), Pivní tácky (1b), Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Domino na šachovnici (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), Vandal v knihovně (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b), Stránky ve slovníku (1b), Prvočíselná dvojčata (2b), Tři krabice (1b), Pravdivá tvrzení (1b), Chůze a běh (1b), Popínavé víno (1b), Osmina obrazce (1b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b)
Lumír Jedelský 27 Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Rozmazaný výpočet (3b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Dvojky a devítky I (3b), Půdorys a nárys II (2b), Hlasovací urna (4b), Čtvrtiny trojúhelníka (1b)
Petr Stodůlka 26 Úloha se samými šestkami (bez 8) (2b), Trojciferná prvočísla (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha se sirkami (2b), Přeskládanka (3b), Pivní tácky (1b), Pingpongové míčky (1b), Zápalné šňůry (2b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Převoz turistů (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b), Poštovní známky (1b), Dvojky a devítky III (6b)
Vladimír Pelikán 26 Čtverec vepsaný do krychle (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Průměry (1b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (3b), Hmotnosti (2b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b), Dokonalý kompresní algoritmus (3b), Dva matematici (6b), Početní hra (2b)
NASA 26 Úloha s posloupností (2b), Pivní tácky (1b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Z Ahmesova papyru (1b), Fraktální čára (2b), Cihla (1b), Dvě kola (1b), Montyho Show (2b), Číslo 24 III (1b), Slepice a zlomky (1b), Odměna (1b), Správná odpověď (1b), Úloha s dvojcifernými čísly (bez výpočtu) (1b), Výslech (1b), Číslo 24 IV (1b), Věkový rozdíl (1b), Děda Janoušek (1b), Dělení beze zbytku (2b), Na svobodu (3b)
Tereza Kovářová 25 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Přeskládanka (3b), Provrtaná koule (2b), Cihla (1b), Lidožrouti a misionáři (2b), Nákup (2b), Skákání figurek I (2b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b)
Martin Všetička 24 Úloha s posloupností (2b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Stránky ve slovníku (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Kant a hodiny (2b), Číslo 24 III (1b), Záhadná matice I (1b), Dva střelci (3b), Prohození obsahu dvou proměnných (2b), Vánoční příhoda (1b), Rok 2008 (1b), Pravda a lež (1b)
Roman Niemczyk 24 Úloha se samými šestkami (část) (2b), Úloha s vínem (1b), Pingpongové míčky (1b), Byl jednou jeden král (1b), Z Ahmesova papyru (1b), Nikotinová ulice (3b), Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Topinky (1b), Převoz turistů (1b), Dělitelnost sedmi (2b), Slepice a zlomky (1b), Drobné (1b), Letadla (3b), Praotec Janoušek (bez výpočtu) (1b)
Zuzana Morávková 23 Úloha se samými šestkami (3b), Přeskládanka (3b), Pingpongové míčky (1b), Vandal v knihovně (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Cihla (1b), Koza, vlk a zelí (1b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Poštovní známky (1b), Ministr (2b)
Boris Láník 22 Přeskládanka (3b), Pivní tácky (1b), Byl jednou jeden král (1b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Hodiny I (5b), Stejný počet vlasů (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Ministr (2b), Dvě kola (1b)
boni.m 22 Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Bonbóny (2b), Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b)
David Macák 21 Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Skákání figurek I (2b), Hra s pivními tácky (2b)
Vitězslav Hapl 21 Úloha se sirkami (2b), Přeskládanka (3b), 8 litrů vína (2b), Nápis (2b), Kuličky II (4b), Nepoctivé váhy (2b), Schůzka (3b), Číslo 24 (3b)
Kouzelník 20 Úloha se sirkami (2b), Pingpongové míčky (1b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (bez výpočtu) (1b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Dělení na čtyři díly (1b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Zápalné šňůry (2b), Kuličky I (3b)
Michal Bučo 20 Úloha s posloupností (2b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b), Úloha s vínem (1b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Vajíčka po půlkách (2b), Z Ahmesova papyru (1b)
Pavel Bobek 20 Úloha s posloupností (2b), Úloha se sirkami (2b), Úhly v trojúhelníku (4b), Dvojky a devítky I (3b), Z Ahmesova papyru (1b), Nikotinová ulice (3b), Číslo 24 (3b), Předkové (1b), Krademe lano (1b)
Vít Strádal 19 Dělení šachovnice (4b), Úloha slepého barmana I (5b), Dvě iracionální čísla (3b), Vážení mincí (7b)
Jaroslav Štúň 19 Pivní tácky (1b), Cihla (1b), Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Nákup (2b), Dvě iracionální čísla (3b), Číslo 24 II (3b), Úloha s posloupností II (3b), Záhadná matice I (1b), Pravda a lež (1b), Věkový rozdíl (1b), Drobné (1b), Šachovnice 6 krát 6 (nepřímo shodné) (1b)
Ingrid Bartáková 18 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Hodiny I (5b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Nákup (2b), Převoz turistů (1b), Poštovní známky (1b)
Romana Metzová 18 Cesta na zastávku (1b), Přeskládanka (3b), Pingpongové míčky (1b), Byl jednou jeden král (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Cihla (1b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Převoz turistů (1b)
Tadeáš Berkman 18 Pingpongové míčky (1b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Cihla (1b), Koza, vlk a zelí (1b), Lidožrouti a misionáři (2b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Sklenice z poloviny plná (1b), Odysseus a Poseidón (1b), Identická dvojčata (2b), Pravdivá tvrzení (1b), Drátěná krychle (2b)
František Herein 18 Úloha se sirkami (2b), Vajíčka po půlkách (2b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Cihla (1b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Topinky (1b), Šest zápalek (3b), Čtvrtiny čtverce (1b)
Crashhh 18 Cesta na zastávku (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Z Ahmesova papyru (1b), Nikotinová ulice (3b), Lunar (1b), Cestování pana Smithe (bez výpočtu) (1b), Cihla (1b), Nákup (2b), Dědictví (1b), Skákání figurek I (2b), Čísla v obrazci (1b), Číslo 24 IV (1b)
Markéta Šnajdrová 17 Úloha se samými šestkami (část) (2b), Speciální druhá mocnina (3b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Druhá odmocnina z republiky (2b)
Jana Tomcová 17 Vajíčka po půlkách (2b), Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Stránky ve slovníku (1b), Jak je to možné (0b), Obruč kolem Země (1b), Lunar (1b), Hodiny I (5b), Dělení dvouciferného čísla (2b)
Jan Vídenský 17 Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Sto vězňů a žárovka I (4b), Barevné čepice I (4b)
Jan Papík 16 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Úloha s vínem (1b), Pingpongové míčky (1b), Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b), Nikotinová ulice (3b)
Eva Řídká 16 Malá místnost (1b), Jak je to možné? III (2b), Oblasti v kruhu (5b), Trianglie (4b), Tetramino (4b)
Martin Zámečník 14 Sto vězňů a žárovka I (4b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b), Dva matematici (6b)
Silenc-e 14 Součet mocnin I (3b), Pět karet I (5b), Sčítání (0b), Paradox derivace (3b), Body na kružnici (3b)
Tomáš Červinka 14 Úloha s velbloudem (2b), Sto vězňů a krabice (7b), Sto vězňů a krabice II (5b)
Jan Dolejš 13 Myš a sýr (1b), Nákup (2b), Dělení dvouciferného čísla (2b), Ministr (2b), Dvě kola (1b), Polena (2b), Čtvrtiny čtverce (1b), Ovce na pastvě I (1b), Tetramino na šachovnici (část) (1b)
Honza Plichta 13 Pingpongové míčky (1b), Byl jednou jeden král (1b), Cihla (1b), Koza, vlk a zelí (1b), Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Dvě kola (1b), Deset sirek (2b)
Arnošt Žídek 11 Úloha se samými šestkami (3b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Domino na šachovnici (1b), Vajíčka po půlkách (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b)
Michal Žaloudek 11 Lotosový květ (2b), Sčítání (0b), Čínská úloha (2b), Dřevěný splávek (2b), Čokoláda (část) (1b), Desítka (2b), Popínavé víno (1b), 99 let stará úloha (1b)
Václav Lajšner 11 Úloha se sirkami (2b), Přeskládanka (3b), Vánoční příhoda (1b), Rok 2008 (1b), Pravda a lež (1b), Zrcadlo na stěně (2b), Dvě kostky (1b)
Vítězslav Kuda 11 Dělení Rubikovy kostky (3b), Na svobodu (3b), Nejedenáctkové součty (3b), Šachovnice 6 krát 6 (2b)
Irena Drozdová 10 Úloha se samými šestkami (část) (1b), Provrtaná koule (2b), Pingpongové míčky (1b), Cihla (1b), Topinky (1b), Přesýpací hodiny (jen b)) (2b), Myš a sýr (1b), Body v rovině I (jen a)) (1b)
Vladimír Fux 10 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Půdorys a nárys I (2b), Čtverec vepsaný do krychle (2b)
Miloš Slavík 10 Trojciferná prvočísla (2b), Cesta na zastávku (1b), 8 litrů vína (2b), Pingpongové míčky (1b), Vajíčka po půlkách (část) (1b), Vandal v knihovně (2b), Stránky ve slovníku (1b)
Ľubica Peprníková 10 Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Otrávené víno (3b), Pět pirátů (3b)
Ondrej Fridrich 10 Úloha se samými šestkami (3b), Úloha se sirkami (2b), Byl jednou jeden král (1b), Čísla v obrazci (1b), Razítkovací stroj (3b)
Nexfar 10 Prostá nemonotónní (1b), Obrazce z pentomina VII (4b), Věkový rozdíl (1b), Plechová krabice (3b), Sedmina obrazce (1b)
Alice Vixie 9 Pingpongové míčky (1b), Číslo 24 (3b), Praotec Janoušek (2b), Lednička (1b), Kvíz (2b)
Jana Bělohlávková 9 Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Tři skříňky (2b), Dva matematici (6b)
David Penk 9 Úhly v trojúhelníku (bez postupu) (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b), Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Spirálová křivka (1b)
Lukáš Staněk 9 Dělení šachovnice (4b), Dva matematici (počítačem (5b)
Martin Klusáček 9 Úloha s velbloudem (2b), Nekonečně mnoho drobných (3b), Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b)
Radek Smetana 9 Úloha se sirkami (2b), Přeskládanka (3b), Jak je to možné (0b), Otrávené víno (3b), Správná odpověď (1b)
Miroslav Hříbek 8 Úloha s vínem (1b), Cesta na zastávku (1b), Požárníci jen a) (5b), Dvě kola (1b)
Marek Koczwara 8 Tečnový čtyřúhelník (2b), Vandal v knihovně (2b), Půdorys a nárys I (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b)
Marika Buršíková 8 Fraktální čára (2b), Myš a sýr (1b), Body v rovině I (5b)
Antonín Lejsek 8 Papírový glóbus I (5b), Mnohonásobná odmocnina (3b)
Matyáš Theuer 8 Jak je to možné? III (2b), Oblasti v kruhu (5b), Magický čtverec 7x7 (1b)
Honza Stupka 8 Provrtaná koule (2b), Otrávené víno (bez postupu) (2b), Dlouhá chvíle II (3b), Mnohonásobný součin (bez postupu) (1b)
Jáchym Mück 8 Úloha se samými šestkami (část) (2b), Trojciferná prvočísla (2b), Pingpongové míčky (1b), Byl jednou jeden král (1b), Tři krabice (1b), Děda Janoušek (1b)
František Pytloides 7 Kuličky II (4b), Řezání čtverce (3b)
Petr Lokša 7 Spravedlivé dělení (část a) (2b), Čtverec vepsaný do krychle (2b), Mnohonásobná odmocnina (3b)
Lukáš Neuwirth 7 Spravedlivé dělení (5b), Čtverec vepsaný do krychle (2b)
Klimeš 7 Úloha s posloupností (2b), Úloha se sirkami (2b), Šest zápalek (3b)
Pasoft 7 O cestování na Zemi (3b), Zrcadlení (4b)
Libor Lepík 7 Úloha se samými šestkami (část) (2b), Trojciferná prvočísla (2b), Mravenec na krabici (2b), Vánoční příhoda (1b)
David Hruška 7 Kurýrní pošta (1b), Dlouhá chvíle (3b), Mnohonásobný součin (1b), 25 čísel (2b)
Lucie Sirníková 7 Úloha s posloupností (2b), Bonbóny (bez postupu) (1b), Pingpongové míčky (bez postupu) (1b), Praotec Janoušek (bez postupu) (1b), Devítky (bez postupu) (2b)
Jiří Vítovec 7 Sto vězňů a krabice (7b)
Tomáš Jeziorsky 6 Pingpongové míčky (1b), Koza, vlk a zelí (1b), Osmiúhelník (2b), Jak je to možné? II (2b)
Michal Doubek 6 Dva matematici (6b)
Petra Knajflová 6 Dva matematici (6b)
Jiří Varga 6 Pingpongové míčky (1b), Šest zápalek (3b), Osmiúhelník (2b)
Luděk Sobota 6 Pingpongové míčky (1b), Myš a sýr (1b), Nákup (2b), Skákání figurek I (2b)
Petr Mašek 6 Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b), Topinky (1b), Sklenice z poloviny plná (1b), Odysseus a Poseidón (1b)
Tomáš Vaníček 6 Hotel U ležaté osmy (část) (6b)
Josef Benáček 6 Chůze a běh (1b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Čokoláda (část) (2b)
Petr Slovák 6 Dva matematici (6b)
Rudolf Rosa 6 Barevné čepice II (6b)
Luboš Rudiš 5 Speciální druhá mocnina (bez výpočtu) (2b), Řezání čtverce (3b)
Lukáš Rypl 5 Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Tři krát tři body (1b), Stejný počet vlasů (2b), Cihla (1b)
Michal Hájek 5 Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (část) (1b), Trojciferná prvočísla (2b)
Stanislav Oliva 5 Roztržitý čtenář (2b), Mnohonásobná odmocnina (3b)
Petr Hladiš 5 Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b), Lidožrouti a misionáři (2b)
Ondřej Kyp 5 Úloha se sirkami (2b), Přeskládanka (3b)
Vladimír Vaníček 5 Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Zrcadlení (4b)
David Macháček 5 Dva matematici (počítačem (5b)
David Šádek 4 Úhly v trojúhelníku (4b)
Lubomír Zrnečko 4 Součet zlomků (4b)
Olda Vlach 4 Úhly v trojúhelníku (4b)
Pavel Horák 4 Úloha s velbloudem (2b), Nepoctivé váhy (2b)
Marta Jobánková 4 12 kulečníkových koulí (4b)
Jan Lobo 4 Dominový blok (4b)
Radim Vencl 4 Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), 8 litrů vína (2b)
Miroslav Tichý 4 Nepoctivé váhy (2b), Tři skříňky (2b)
Akalk 4 Prohození obsahu dvou proměnných (2b), Početní hra (2b)
Jan Řezníček 4 Provrtaná koule (2b), Záhadná matice II (2b)
Ondřej Bláha 4 Prostá nemonotónní (1b), Tři domy a tři studny (3b)
Tomáš Všetička 4 Studna (počítačem) (4b)
Vojta Václavík 4 Úloha se samými šestkami (část) (2b), Praotec Janoušek (2b)
Vladimír Němec 3 Úloha se samými šestkami (3b)
Tomáš Vrubel 3 Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (část) (1b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b)
Boni 3 Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b)
Jiří Dostrašil 3 Plná a dutá koule (3b)
Martina Šimůnková 3 Nejmenší opsaný čtverec (3b)
Esemka 3 Nákup (2b), Převoz turistů (1b)
Jiří Ventluka 3 Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b)
David Besuch 3 8 litrů vína (bez postupu) (1b), Byl jednou jeden král (bez postupu) (1b), 12 kulečníkových koulí (bez postupu) (1b)
Tomáš Putera 3 Pingpongové míčky (bez postupu) (1b), Byl jednou jeden král (bez postupu) (1b), 12 kulečníkových koulí (bez postupu) (1b)
Petr Šorf 3 Pingpongové míčky (bez postupu) (1b), Byl jednou jeden král (bez postupu) (1b), Odmocnina 12345678987654321 (bez postupu) (1b)
Jiří Polák 3 Mnohonásobná odmocnina (3b)
Jana Hurdálková 3 Pivní tácky (1b), Roztržitý čtenář (2b)
Vladimír Vrba 3 Úloha se samými šestkami (3b)
Petr Šlechta 3 Mnohonásobná odmocnina (3b)
Jiří Křenek 3 Přeskládanka (3b)
Marek Bednář 3 Mnohonásobná odmocnina (3b)
Jakub Hurta 3 Mnohonásobná odmocnina (3b)
Roman Svoboda 3 Číslo 24 (3b)
František Zitrický 3 Úloha s posloupností (2b), Čtvrtiny čtverce (1b)
Karel Kadlec 3 Dva matematici (bez výpočtu) (3b)
Vojtěch Barták 3 Trojciferná prvočísla (2b), 99 let stará úloha (1b)
Dušan Polek 3 Letadla (3b)
Vladimír Novotný 3 Zuzanka (0b), Plechová krabice (3b)
Stefan Veres 3 Dlouhá chvíle (3b)
Katka Zemanová 3 Ovce na pastvě I (1b), Krademe lano (1b), Lednička (1b)
Daniel Tylš 3 Čísla v kruzích (3b)
Břetislav Mičulka 2 Úloha s posloupností (2b)
Roman Lichnovský 2 Úloha s posloupností (2b)
Václav Sukeník 2 Úloha s velbloudem (2b)
Martin Štembera 2 15520 krychlí (2b)
Kaspi 2 Provrtaná koule (1b), Vandal v knihovně (1b)
Jan Urbánek 2 Početní hra (2b)
Věra Štěpková 2 Úloha se sirkami (2b)
Radek Črepaňa 2 Pivní tácky (1b), Obruč kolem Země (1b)
Libor 2 Sedm trpaslíků (první část) (2b)
Martina Doležalová 2 Z obdélníku čtverec (2b)
Tomáš Nagl 2 Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b)
Miroslav Balšánek 2 Úloha se sirkami (2b)
Martin Volejník 2 Jak poznat magnet (2b)
Radim Bernatík 2 Nápis (2b)
Jan Káda 2 Půdorys a nárys I (2b)
Juraj Doležal 2 Vajíčka po půlkách (2b)
Jitka Řeháková 2 8 litrů vína (2b)
Ivan Kousal 2 Nepoctivé váhy (2b)
Victorius Kotchanski 2 Hra s pivními tácky (2b)
Jiří Juránek 2 Věk pana ředitele (2b)
Robert Illek 2 Úloha se sirkami (2b)
Michal Červenka 2 Hra s pivními tácky (2b)
Nina Golde 2 Mince I (bez postupu) (1b), Dělitelnost sedmi (bez postupu) (1b)
Zuzana Němcová 2 Cesta na zastávku (bez postupu) (1b), Dvojky a devítky II (bez postupu) (1b)
Marcel Kozlík 2 Byl jednou jeden král (bez postupu) (1b), Odmocnina 12345678987654321 (bez postupu) (1b)
Jiří Barveníček 2 Úhly v trojúhelníku(bez výpočtu) (2b)
Jan Mazel 2 Byl jednou jeden král (1b), Stránky ve slovníku (1b)
Veronika Jiráková 2 Čtverec vepsaný do krychle (2b)
Miroslav Falge 2 Mnohonásobná odmocnina (bez postupu) (2b)
Vítězslav Hapl 2 Početní hra (2b)
Adéla Oršulíková 2 Polena (2b)
Kristyna 2 Prvočíselný cyklus (2b)
Kateřina Fišerová 2 Narozeniny ve třídě (2b)
M. Krebs 2 Nikotinová ulice (bez postupu) (2b)
Marie Řepková 2 Zápalné šňůry (2b)
Karel Tovaryš 2 Praotec Janoušek (2b)
Jakub Gernat 2 Praotec Janoušek (2b)
Ondřej Baran 2 Bonbóny (2b)
Ladislav Kašpárek 2 Devítky (počítačem) (2b)
Vlastimil Sichrovský 2 Předkové (1b), Krademe lano (1b)
Miroslava Pezlarová 2 Odmocnina 12345678987654321 (2b)
Gustav Vacek 1 Topinky (1b)
Miroslav Melichar 1 Eiffelova věž (1b)
Jiří Syrový 1 Poštovní známky (1b)
Alu-Cha 1 Převoz turistů (1b)
Ivo Hasalík 1 Mnohonásobná odmocnina (část) (1b)
Diane Sekjer 1 Úloha s vínem (1b)
Vladimír Sokol 1 Pingpongové míčky (1b)
Lukáš Holuša 1 Myš a sýr (bez postupu) (1b)
Tomáš Zezulák 1 Myš a sýr (bez postupu) (1b)
Honza Dostál 1 Pingpongové míčky (bez postupu) (1b)
Sashetka a Luca 1 Byl jednou jeden král (bez postupu) (1b)
Martinka Zmijová 1 Byl jednou jeden král (bez postupu) (1b)
Jaroslav Kurovec 1 U samovaru (bez postupu) (1b)
Radim Damaška 1 U samovaru (bez postupu) (1b)
Radek Petráš 1 Koza, vlk a zelí (1b)
Miroslav Dekastello 1 Úloha s vínem (1b)
Soňa Krejčiříková 1 Byl jednou jeden král (1b)
Karel Švehla 1 Pingpongové míčky (1b)
Jiří Bernard 1 Čtverec vepsaný do krychle (bez postupu) (1b)
Zbyšek Červenka 1 12 kulečníkových koulí (bez postupu) (1b)
Tomáš Lyčka 1 Topinky (1b)
Kulihovci 1 Pingpongové míčky (1b)
Slavěna Walterová 1 Číslo 24 III (1b)
Bejt Simcha 1 Pravdivá tvrzení (1b)
Martin Zelinka 1 Chůze a běh (1b)
Petr Maršálek 1 Odměna (1b)
Mirmat 1 Čokoláda (část) (1b)
František Cebik 1 Osmina obrazce (1b)
Barbora Šikolová 1 Vánoční příhoda (1b)
David Irišek 1 Tři krát tři body (1b)
Libor Boháč 1 Drobné (1b)
Jan Nožička 1 Sedmina obrazce (1b)
Martin Dostál 1 Pivní tácky (1b)
Milan Kowalczyk 1 Odysseus a Poseidón (1b)
Jakub Mikeš 1 Mnohonásobný součin (1b)
Kateřina Jungová 1 Topinky (1b)
Jakub Syřínek 1 Cesta na zastávku (1b)
Tabulka obsahuje celkem 5616 řešení od 266 řešitelů.

separator
Kontaktní e-mail Dotazy a připomínky na adresu Petr.Kovar@vsb.cz Aktualizace: 01.01.1970