domovská stránka Petra Kováře
aktuální zajímavé úlohy
archiv zajímavých úloh
tabulka úspěšných řešitelů
Statistický přehled řešení
zadání pěkných úloh, které jsem však ještě neřešil
stránka věnovaná novým úlohám
poslat e-mail
   

Předchozí zajímavé úlohy

Poslali mi správné výsledky!

Jestliže mi pošlete řešení aktuální úlohy, přesunu ji sem, do archivu. Protože úloh je poměrně mnoho, sestavuji archívní soubory vždy po pěti úlohách. Úlohy jsou v archivu řazeny chronologicky.

Tabulka archivních souborů

Archiv Úlohy
1. archiv Úloha s posloupností (2b), Úloha se samými šestkami (3b), Trojciferná prvočísla (2b), Pravoúhlý trojúhelník (1b), Bonbóny (2b)
2. archiv Úloha s velbloudem (2b), Úloha s vínem (1b), Rozmazaný výpočet (3b), Úloha se sirkami (2b), Cesta na zastávku (1b)
3. archiv Přeskládanka (3b), Číslo 11 pomocí čtyř 7 (1b), Pivní tácky (1b), Provrtaná koule (2b), 8 litrů vína (2b)
4. archiv Pingpongové míčky (1b), Dělitelnost devíti (2b), Lomená čára v trojúhelníku (4b), Úhly v trojúhelníku (4b), Domino na šachovnici (1b)
5. archiv Číslo 7 pomocí tří 2 (2b), Součet po sobě jdoucích přirozených čísel (3b), Vajíčka po půlkách (2b), Desetimístné číslo dělitelné 11 (2b), 9 číslic ve dvou rovnicích (3b)
6. archiv Byl jednou jeden král (1b), Tečnový čtyřúhelník (2b), 15520 krychlí (2b), Dělení na čtyři díly (1b), Tři rovnice (2b)
7. archiv 12 kulečníkových koulí (4b), Vandal v knihovně (2b), Věk pana ředitele (2b), Po částech dělitelné desetimístné číslo (3b), Půdorys a nárys I (2b)
8. archiv Speciální druhá mocnina (3b), Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo I (2b), Odmocnina 12345678987654321 (2b), Nekonečná řada obdélníků (2b), Rovnice se třemi prvočísly (2b)
9. archiv Číslo 11 pomocí 1, 2 a 3 třemi způsoby (2b), Rovnoramenný tečnový čtyřúhelník (2b), Stránky ve slovníku (1b), Dvojky a devítky I (3b), Jak je to možné (0b)
10. archiv Z Ahmesova papyru (1b), Součet zlomků (4b), Dvojky a devítky II (6b), Půdorys a nárys II (2b), Obruč kolem Země (1b)
11. archiv Eulerovo číslo a Ludolfovo číslo II (2b), Sedm trpaslíků (5b), Z obdélníku čtverec (2b), Provaz kolem Země (3b), Mince I (2b)
12. archiv Nekonečné zlomky (4b), Z libovolného trojúhelníku obdélník (1b), Nikotinová ulice (3b), Tři krát tři body (1b), Mince II (2b)
13. archiv Sedm domů (4b), Sada závaží (2b), Lunar (1b), Hippokratovy půlměsíčky (2b), Obdélník netradičně (1b)
14. archiv Tři po sobě jdoucí lichá čísla (3b), Hlasovací urna (4b), Gotický čtyřlístek (2b), Spirálová křivka (1b), Cestování pana Smithe (2b)
15. archiv Sedm krát sedm bodů I (2b), Jak nabarvit nekonečno (5b), Limonáda s ledem (1b), Trojúhelník daný součtem odvěsen a výškou (3b), Fraktální čára (2b)
16. archiv Hodiny I (5b), Nejmenší opsaný čtverec (3b), Jak poznat magnet (2b), Stejný počet vlasů (2b), Žebřík (3b)
17. archiv Nejednoznačnost desetinného zápisu reálných čísel (1b), Trojúhelník daný úhlem, výškou a těžnicí (3b), Přednáška (3b), Dělitelnost 3, 9, 11 (6b), Zápalné šňůry (2b)
18. archiv Druhá odmocnina z republiky (2b), Dvakrát půl litru I (1b), Cihla (1b), Kant a hodiny (2b), Koza, vlk a zelí (1b)
19. archiv Žárovka (3b), Lidožrouti a misionáři (2b), Topinky (1b), Jasnovidectví (1b), Přesýpací hodiny (3b)
20. archiv Myš a sýr (1b), Konec pirátské bandy (2b), Plná a dutá koule (3b), Rozdělení rovnostranného trojúhelníku (1b), Body v rovině I (5b)
21. archiv Syrové vajíčko a vajíčko uvařené natvrdo (1b), Tětivy (3b), Eiffelova věž (1b), Hotel U ležaté osmy (8b), Nákup (2b)
22. archiv Převoz turistů (1b), Problém s kozou (6b), Studna (8b), Dědictví (1b), Dělení dvouciferného čísla (2b)
23. archiv U samovaru (2b), Dělitelnost sedmi (2b), Napište číslo 1000 (4b), Kuličky I (3b), Bilion (1b)
24. archiv 40 zápalek (2b), Poštovní známky (1b), Moudrý otec a bystrý syn (2b), Dvojky a devítky III (6b), Ministr (2b)
25. archiv Požárníci (5b), Nápis (2b), Co je víc? (6b), Skákání figurek I (2b), Kuličky II (4b)
26. archiv Řezání čtverce (3b), Dvě kola (1b), Nepoctivé váhy (2b), Hra s pivními tácky (2b), Schůzka (3b)
27. archiv Papírový glóbus I (5b), Roztržitý čtenář (2b), Spravedlivé dělení (5b), Čtverec vepsaný do krychle (2b), Mnohonásobná odmocnina (3b)
28. archiv Dominový blok (4b), Šest zápalek (3b), Dělení šachovnice (4b), Čísla v obrazci (1b), Jedničky a pětky (3b)
29. archiv Úloha slepého barmana I (5b), Montyho Show (2b), Řád ostrovních mnichů (4b), Dvě iracionální čísla (3b), Číslo 24 (3b)
30. archiv Sto vězňů a žárovka I (4b), Barevné čepice I (4b), Sklenice z poloviny plná (1b), O cestování na Zemi (3b), Odysseus a Poseidón (1b)
31. archiv Polena (2b), Nekonečně mnoho drobných (3b), Příliš mnoho řešení (2b), Prvočísla jako rozdíl čtverců (2b), Otrávené víno (3b)
32. archiv Pět pirátů (3b), Číslo 24 II (3b), Čtvrtiny čtverce (1b), Ovce na pastvě I (1b), Tetramino na šachovnici (5b)
33. archiv Čtvrtiny trojúhelníka (1b), Monočlánky (2b), Tři skříňky (2b), Vánoční dárky (3b), Zrcadlení (4b)
34. archiv Číslo 24 III (1b), Odporová krychle (2b), Úloha s posloupností II (3b), Razítkovací stroj (3b), Dílky pentomina (3b)
35. archiv Prvočíselný cyklus (2b), Papírový glóbus II (5b), Sumační nerovnost (2b), Prvočíselná dvojčata (2b), Sto vězňů a žárovka II (5b)
36. archiv Misionářovo dilema (1b), Obrazce z pentomina I (3b), Slepice a zlomky (1b), Obrazce z pentomina II (2b), Rozbité hodiny (2b)
37. archiv Průměry (1b), Čtyři koně (3b), Půjčka na lichvu (2b), Převrácené hodnoty a třetí mocniny (3b), Náhrdelník z drahokamů (3b)
38. archiv Obrazce z pentomina III (2b), Vážení mincí (7b), Osmiúhelník (2b), Hmotnosti (2b), Identická dvojčata (2b)
39. archiv Úloha slepého barmana II (5b), Úloha s posloupností III (3b), Obrazce z pentomina IV (2b), Arctangens (3b), Jak je to možné? II (2b)
40. archiv Součin vzdáleností v n-úhelníku (4b), Narozeniny ve třídě (2b), Rok 2007 (3b), Deset sirek (2b), Stavebnice (3b)
41. archiv Tři krabice (1b), Obrazce z pentomina V (2b), Součet mocnin I (3b), Pět karet I (5b), Lotosový květ (2b)
42. archiv Sčítání (0b), Obrazce z pentomina VI (3b), Pravdivá tvrzení (1b), Osm čtverců (3b), Prolomení kódu (7b)
43. archiv Paradox derivace (3b), Záhadná matice I (1b), Pětiúhelník (3b), Čínská úloha (2b), Barevné čepice II (6b)
44. archiv Chůze a běh (1b), Dřevěný splávek (2b), Odměna (1b), Body na kružnici (3b), Reciproká čísla (3b)
45. archiv Drátěná krychle (2b), Řetěz (2b), Čokoláda (3b), Dva střelci (3b), Dámy na šachovnici (6b)
46. archiv Koule a krychle (4b), Desítka (2b), Pátá mocnina (3b), Prohození obsahu dvou proměnných (2b), Popínavé víno (1b)
47. archiv Pět kamenů (5b), Dokonalé krychle (5b), Osmina obrazce (1b), Mravenec na krabici (2b), Faktoriál milionu (1b)
48. archiv Vánoční příhoda (1b), Rok 2008 (1b), Součet mocnin II (4b), Správná odpověď (1b), Pravda a lež (1b)
49. archiv Domino na šachovnici II (4b), Zrcadlo na stěně (2b), Tři kruhy (4b), Ovce na pastvě II (4b), Dvě kostky (1b)
50. archiv Tři nepřátelé (4b), Záhadná matice II (2b), Úloha s dvojcifernými čísly (1b), Podobnost Fermatově větě (4b), Výslech (1b)
51. archiv Největší součin (4b), Podávání rukou (1b), Číslo 24 IV (1b), Malá místnost (1b), Jak je to možné? III (2b)
52. archiv Oblasti v kruhu (5b), Magický čtverec 7x7 (1b), Zuzanka (0b), Rubikova kostka (8b), Trianglie (4b)
53. archiv Tetramino (4b), Záchrana (2b), Prostá nemonotónní (1b), Obrazce z pentomina VII (4b), Věkový rozdíl (1b)
54. archiv Plechová krabice (3b), Sedmina obrazce (1b), Bod uvnitř rovnostranného trojúhelníka (3b), Drobné (1b), Milión šroubů (1b)
55. archiv Dokonalý kompresní algoritmus (3b), Tři domy a tři studny (3b), Děda Janoušek (1b), Kdo je kdo (1b), Dělení beze zbytku (2b)
56. archiv Dělení Rubikovy kostky (3b), Na svobodu (3b), Nejedenáctkové součty (3b), Otrávené sušenky (4b), Barevné čepice III (6b)
57. archiv Dva matematici (6b), Početní hra (2b), Periodické funkce (2b), Záhadné matice III (2b), 99 let stará úloha (1b)
58. archiv Šachovnice 6 krát 6 (2b), Blízko (4b), Myčka (1b), Iracionální číslo (4b), Patnáctka (3b)
59. archiv Otevřený a uzavřený interval (3b), Letadla (3b), Souboj (3b), 2009 (3b), Řetěz II (5b)
60. archiv Z tréninkového deníku (1b), Rovnostranný trojúhelník na čtverečkovaném papíře (2b), Plat (2b), Patnáctka II (2b), Kurýrní pošta (1b)
61. archiv Dlouhá chvíle (3b), Dlouhá chvíle II (3b), Mnohonásobný součin (1b), 25 čísel (2b), Praotec Janoušek (2b)
62. archiv Odebírání čísel (2b), Pět karet II (6b), Devítky (4b), Ovce na pastvě III (3b), Hanojské věže (4b)
63. archiv Putování po šachovnici (4b), Předkové (1b), Krademe lano (1b), Sto vězňů a krabice (7b), Lednička (1b)
64. archiv Tětivy II (4b), Kvíz (2b)
Tabulka obsahuje celkem 317 úloh v 64 archivech.

Odkazy

Zkuste vyřešit aktuální úlohy.
Můžete se podívat na tabulku úspěšných řešitelů, na statistický přehled řešení nebo na stránku věnovanou novým úlohám.


separator
Kontaktní e-mail Dotazy a připomínky na adresu Petr.Kovar@vsb.cz Aktualizace: 01.01.1970