Homepage
Curriculum vitae
Publikace
Výuka
Kontakt
   

Diskrétní matematika ZS 2018/2019

Toto není stránka aktuálního akademického roku.

Příklady na procvičení

K dispozici je přehled příkladů počítaných na cvičení: zadání příkladů (zadání příkladů online), řešené příklady (zadání a řešení příkladů online). Tento soubor je průběžně aktualizován.

 

Zápočtové písemky (20 bodů)

Skoro každý týden v semestru (s výjimkou prvních dvou týdnů) se na cvičení bude psát krátká dvoubodová nebo tříbodová zápočtová písemka (celkem 10 písemek). K vyřešení bude zhruba 2-10 minut, podle obtížnosti příkladu. Alespoň týden před každou písemkou cvičící oznámí, které téma nebo která témata v tabulce na této stránce budou součástí písemky. Příklady na písemce budou vybrány ze stejných typů jako jsou v souborech. Zadání nebude totožné, ale podobné.
Během písemek není možno používat literaturu, ani zápisky. Za každou písemku můžete získat 0/1/2 body - rozuměj NE/TÉMĚŘ SPRÁVNĚ/ZCELA SPRÁVNĚ. Každá druhá písemka bude navíc obsahovat nějakou teoretickou otázku z látky probrané na přednáškách za 1 bod. Při  absenci se písemka hodnotí 0 body. Opravné písemky se nepíší.

Celkový počet bodů za zápočtové písemky vypočítáme na konci semestru tak, že každému sečteme body jeho čtyř nejlepších dvoubodových písemek a čtyř nejlepších tříbodových písemek. To bude celkový počet bodů za semestrální písemky.

Témata zápočtových písemek jsou shrnuta v tabulce. V souborech najdete zadání příkladů, u řady z nich i výsledky.
Přibližný týdenTéma zápočtové písemkySoubor s příklady
3. týden množiny a množinové operace - kartézský součin, potenční množiny a množinové systémy dim_zapoctova_pisemka_tema_01_mnoziny.pdf
posloupnosti, jejich součty a součiny dim_zapoctova_pisemka_tema_02_sumy_produkty.pdf
4. týden permutace, kombinace a variace bez opakování dim_zapoctova_pisemka_tema_03_vybery_bez_opakovani.pdf
5. týden výběry s opakováním dim_zapoctova_pisemka_tema_04_vybery_s_opakovanim.pdf
6. týden pravděpodobnostní prostor, funkce pravděpodobnosti, nezávislé jevy, náhodná veličina a střední hodnota dim_zapoctova_pisemka_tema_05_pravdepodobnost.pdf
7. týden důkazové techniky, užití matematické indukce dim_zapoctova_pisemka_tema_06_dukazy.pdf
8. týden relace a zobrazení, vlastnosti relací a vlastnosti zobrazení dim_zapoctova_pisemka_tema_07_relace.pdf
9. týden princip inkluze a exkluze dim_zapoctova_pisemka_tema_08_permutace_inkluze_exkluze.pdf
princip sudosti, stupňová posloupnost grafu, věta Havla-Hakimiho, podgrafy
Poznámka: Téma 5. kapitoly "Algoritmizace diskrétních struktur" se nebude probírat na cvičení a nebude na zápočtové písemce.
dim_zapoctova_pisemka_tema_09_stupne.pdf
10. týden isomorfismus grafů dim_zapoctova_pisemka_tema_10_isomorfismus.pdf
komponenty grafy souvislost grafu dim_zapoctova_pisemka_tema_11_komponenty_souvislost.pdf
11. týden vzdálenost a metrika v grafu dim_zapoctova_pisemka_tema_12_vzdalenost.pdf
12. týden Dijkstrův algoritmus, kostra grafu, stupně souvislosti, stromy, kódování a isomorfismus stromů dim_zapoctova_pisemka_tema_13_dijkstra_kostry.pdf
13. týden stupně souvislosti, stromy, kódování a isomorfismus stromů dim_zapoctova_pisemka_tema_14_stromy.pdf

Studenti kombinovaného studia píší jedinou zápočtovou písemku v jednom z tutoriálů. Tato písemka obsahuje pět příkladů a každý je hodnocen až 4 body. Příklady mohou být jak početní tak teoretické a jsou výhradně z kombinatoriky (soubory 1-6 z předchozí tabulky), tzn. nebude mezi nimi žádný z teorie grafů, která se probírá až na pozdějších tutoriálech.

Toto není stránka aktuálního akademického roku.

Zpět na stránku předmětu Diskrétní matematika.


email
kancelář EA536, tel. 597 325 972
Upraveno: 09.09.2019