Homepage
Curriculum vitae
Publikace
Výuka
Kontakt
English version
   

Curriculum vitae

Petr Kovář se narodil v roce 1975 v Brně.

Magisterské studium

1993-1998 Obor "Matematika - fyzika učitelství", Masarykova univerzita Brno, červený diplom
1998 Diplomová práce "Grafové algoritmy", Masarykova univerzita Brno
1998 Cena Matematické sekce Masarykovy univerzity za "vynikající studijní výsledky a práci se středoškolskou mládeží"

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

1998- Odborný asistent na VŠB - TU Ostrava.
1999-2004 Doktorandem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB. Tématem doktorandského studia byla magická ohodnocení grafů.
1999-2006 Založení a spravování www stránek Katedry matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava.
od ledna 2000 Organizování www stránek se zajímavými úlohami.
květen 2000 Konference grafy 2000.
květen 2000 Přednáška na výjezdním zasedání katedry Úvod do používání programu Maple V Release 5
K dispozici je Maplovský worksheet maple.mws a s tímto souborem související odkazy na prubeh1.mws, prubeh2.mws a m2latex.mws.
červen 2000 Přednáška na konferenci 3mi 2000 v Dolní Lomné Generování příkladů z matematiky (z Maplu rovnou do LaTeXu)
K dispozici je Maplovský worksheet m2latex.mws.
prosinec 2000 Vydání výukového CD-ROM Diskrétní matematika a Teorie množin pro učitele, Grafové algoritmy společně s Doc. Fuchsem z Masarykovy univerzity. .
od ledna 2001 Spoluřešitel grantu "Experimentální rozšiřovatelný framework pro podporu vývoje řídících a informačních systémů" Grantové agentury české republiky č. 102/01/0803 Doc. Černohorského.
únor 2001 Přednáška Tvorba HTML stránek pro kolegy z katedry matematiky a deskriptivní geometrie.
březen 2001 Přednáška Typografický systém TeX v rámci přednáškového cyklu o operačním systému Linux.
od dubna 2001 Spoluorganizátor Ostravských Linuxových seminářů o free softwaru, zejména o operačním systému Linux.
květen 2001 Přednáška POV-Ray (The Persistence of Vision Raytracer) v rámci přednáškového cyklu o operačním systému Linux.
květen 2001 Přednáška Losování sportovních soutěží na semináři o matematice a deskriptivní geometrii v Dolní Lomné.
květen 2001 Přednáška Výběr informace z obrazu v YUV reprezentaci v reálném čase na semináři 3mi v Dolní Lomné.
říjen 2001 Přednáška Jak napsat semestrální práci v LaTeXu I v rámci přednáškového cyklu o operačním systému Linux.
listopad 2001 Přednáška Grafové algoritmy přednáška pro učitele středních škol v rámci projektu pedagogického centra Palackého Univerzity v Olomouci.
leden 2002 Přednáška Jak napsat semestrální práci v LaTeXu II v rámci přednáškového cyklu o operačním systému Linux.
únor 2002 Spoluorganizátor konference Grafy 2002.
březen 2002 Příprava webových stránek ostravské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.
červen 2002 Přednáška Úvod do TeXu (pro každého něco) na semináři o matematice a deskriptivní geometrii v Dolní Lomné.
2002-2004 Studijní pobyt na University of Minnesota Duluth.

University of Minnesota Duluth

2002-2004 Studium Master of Science v oboru Applied and Computational Mathematics na Department of Mathematics and Statistics na University of Minnesota Duluth.
2002-2004 Teaching assistant na Department of Mathematics and Statistics na University of Minnesota Duluth.
březen 2003 Přednáška On Magic Labelings na Gratko semináři na University of Wisconsin - Superior.
květen 2003 Přednáška Vertex magic total labeling of Cartesian products of regular graphs and odd cycles na konferenci MIGHTY XXXVI na University of Wisconsin - Oshkosh.
červen-srpen 2003 Letní projekt Graceful, magic and other labelings of graphs na Department of Mathematics and Statistics na University of Minnesota Duluth.
srpen 2003 Project to include figures, tables and index to Dynamic Survey na Department of Mathematics and Statistics na University of Minnesota Duluth.
září 2003 Přednáška Vertex magic total labeling of Cartesian products of some regular VMT regular graphs and even cycles na Gratko semináři na University of Minnesota Duluth.
září 2003 Příspěvek New Constructiton for VMT labelings for products of graphs do sborníku Wofex 2003 na Fakultě elektrotechinky a informatiky VŠB - TU Ostrava.
září 2003 Přednáška Vertex magic total labeling of Cartesian products of some regular VMT regular graphs and even cycles na konferenci MIGHTY XXXVII na Valparaiso University.
říjen 2003 Přednáška On 1-vertex magic vertex labelings of regular graphs společně s Terezou Kovářovou na Gratko semináři na University of Minnesota Duluth.
listopad 2003 Přednáška Vertex magic total labeling of Cartesian products of certain regular VMT graphs and certain regular supermagic graphs na konferenci 17th MCCCC na University of Nevada Las Vegas, Las Vegas (2003).
březen 2004 Přednáška On Vertex Magic Total Labelings na Gratko semináři na University of Minnesota Duluth.
březen 2004 Přednáška Vertex magic total labeling of products of regular VMT graphs and regular class~1 supermagic graphs na konferenci Thirty-Fifth Southeastern International Conference on Combinatorics, Graph Theory and Computing na Florida Atlantic University, Boca Raton (2004).
duben 2004 Undergraduate Colloquium POV-Ray, from Calculus to computer animation na Department of Mathematics and Statistics na University of Minnesota Duluth.
Ocenění Outstanding Graduate Teaching Assistant Award - Honorable Mention na Department of Mathematics and Statistics na University of Minnesota Duluth.
květen 2004 Graduate Colloquium Magic Graph Labelings na Department of Mathematics and Statistics na University of Minnesota Duluth.
červen 2004 Příspěvek On VMT Labelings of graphs do sborníku Wofex 2004 na Fakultě elektrotechinky a informatiky VŠB - TU Ostrava.
červenec 2004 Master Thesis On Magic Graph Labelings na Department of Mathematics and Statistics na University of Minnesota Duluth.
červen - červenec 2004 Letní projekt Graph Theory aspects of Finite Domain Satisfiability Solvers, Dr. Hudson Turner, Department of Computer Science na University of Minnesota Duluth v rámci NFS Career Grant #0091773.
červen - červenec 2004 Letní projekt Preparation of answers to "Contemporary abstract algebra" 6th edition, Prof. Gallian, Department of Mathematics and Statistics na University of Minnesota Duluth.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

září 2004 Státní doktorská zkouška (rigorózní zkouška) na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB. Téma doktorské práce je Magic labelings of graphs.
  Přednáška On VMT Labelings of graphs na semináři Wofex 2004, 22.-23. září, VŠB - TU Ostrava.
  Ocenění za výsledky dosažené v doktorandském studiu děkana Fakulty Eletrotechniky a informatiky na VŠB - TU Ostrava.
říjen 2004 Dokončení doktorské práce na téma Magic labelings of graphs na VŠB - TU Ostrava.
prosinec 2004 Obhajoba doktorské práce na téma Magic labelings of graphs na VŠB - TU Ostrava.
od února 2005 Spoluorganizátor seminářů DiMaS.
březen 2005 Recenze pro Discussiones Mathematicae Graph Theory.
duben 2005 Přednáška Magic Labelings of Regular Graphs na SEMINARIUM Matematyka Dyskretna, AGH Krakow (2005).
květen 2005 Přednáška Úvod do magických ohodnocení grafů I na semináři DiMaS, VŠB - TU Ostrava (2005).
květen 2005 Přednáška Úvod do magických ohodnocení grafů II na semináři DiMaS, VŠB - TU Ostrava (2005).
červen 2005 Přednáška Magic Labelings of Regular Graphs na konferenci GRAFY 2005, 40th Czech and Slovak Conference of graph Theory and Combinatorics, Budmerice, Slovakia (2005).
červenec 2005 Přednáška Magic Labelings of Odd Regular Graphs na konferenci IWOGL 2005, Third International Workshop on Graph Labelings, Herľany, Slovakia (2005).
květen 2006 Recenze pro Discrete Applied Mathematics.
od června 2006 Člen redakčního kruhu řady Advances in Computational and Systems Biology vydáváného ve spolupráci s Peter Lang Publishers.
červen 2006 Recenze pro Australasian Journal of Combinatorics.
červenec 2006 Přednáška Cycle decompositions of multipartite graphs na konferenci Sixth Czech-Slovak International Symposium on Combinatorics, Graph Theory, Algorithms and Applications na Univerzitě Karlově v Praze.
září 2006 Přednáška Spectra for VMT labelings of complete bipartite graphs na konferenci Fifth Cracow Conference on Graph Theory "Ustron '06" na AGH University of Science and Technology.
leden 2007 Přednáška Magické čtverce na schůzi Katedry aplikované matematiky, VŠB - TU Ostrava (2007).
únor 2007 Přednáška Magické čtverce a magické grafy na semináři ŠKOMAM, VŠB - TU Ostrava (2007).
  Recenze pro Acta Universitatis Matthiae Belii.
duben-červen 2007 Spoluorganizátor konference Grafy 2007.
květen 2007 Recenze pro Discrete Mathematics.
  Editor sborníku konference Grafy 2007 Abstracts.
červen 2007 Přednáška On factorizations of complete graphs into spanning trees with at most four nonleave vertices na konferenci CSGT 2007, 42. Česko-Slovenská konference Grafy 2007, Hradec nad Moravicí, (2007).
červen 2007 Přednáška Vybrané aplikace diskrétní matematiky na semináři KAM, VŠB - TU Ostrava (2007).
červenec 2007 Přednáška On (Kn,Cm[2K1])-designs na konferenci Design Theory of Alex Rosa, Bratislava (2007).
  Tři recenze pro Discrete Mathematics.
září 2007 Přednáška On supermagic labelings of regular graphs na workshopu IWONT, Západočeská univerzita Plzeň (2007).
říjen 2007 Přednáška Modulární aritmetika, princip inkluze a exkluze na semináři matematické olympiády, Ostravská univerzita Ostrava (2007).
  Příspěvek Fair incomplete tournaments do sborníku Annual proceedings of Science and Technology at VŠB - TUO na Fakultě elektrotechinky a informatiky VŠB - TU Ostrava.
listopad 2007 Recenze pro Discrete Mathematics.
březen 2008 Přednáška Procházky v grafech na semináři ŠKOMAM, VŠB - TU Ostrava (2008).
  Přednáška Detektivní úloha o dělitelnosti na workshopu Matematika jinak, VŠB - TU Ostrava (2008).
  Přednáška Matematika a Simpsonovi na workshopu Matematika jinak, VŠB - TU Ostrava (2008).
  Recenze pro Discrete Mathematics.
duben 2008 Oponentský posudek disertační práce na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.

Od dubna 2008 udržuji aktuální pouze anglickou verzi stránky.


email
kancelář EA536, tel. 597 325 972
Upraveno: 29.12.2011