Mechanika materiálu


illustration 1 illustration 2 illustration 3 illustration 4 illustration 5

Předmět je vyučován v navazujícím magisterském studiu v prezenční a kombinované formě studia. Informace (zejména studijní materiály) jsou průběžně opravovány a doplňovány.

Prezentace pro přednášky

  1. Základní rovnice teorie pružnosti v prostoru, rovinná napjatost a deformace, desky
  2. Úvod nelineární mechaniky, viskoleasticita
  3. Metody pro řešení nelineárních rovnic; konstrukční nelinearita; plasticita
  4. Úvod do lomové mechaniky
  5. Klasické nelineární modely pro beton
  6. Mechanika poškození
  7. Lomová mechanika a mechaniky poškození: shrnutí
  8. Únava stavebních materiálů

English version of this page Zpět na hlavní stránku