Jan Kotůlek
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Výuka na Fakultě strojní, VŠB-TU Ostrava


Homepage
Základy Matematiky
Zápočet
Matematika 1
Matematika 2

Základy matematiky

Literatura:

  • M. Dostálová a kol.: Základy matematiky, studijní opora VŠB-TU Ostrava.
  • V. Dubovský: Pracovní listy do cvičení z předmětu Základy matematiky, wiki portál KMDG.
  • J. Polák: Přehled středoškolské matematiky 6. vyd. (Prometheus, Praha, 1995) 608 s.
  • Dag Hrubý: Matematická cvičení pro střední školy (Prometheus, Praha, 2008) 294 s.
  • Libovolná jiná učebnice/cvičebnice ze střední školy (příprava k maturitě nebo k přijímacím zkouškám na VŠ).

Materiály:

Pracovní listy pro přípravu na výuku

Termíny zápočtových písemek

skupina

1. test

2. test

3. test

náhradní a opravné termíny

SB1BST23,24

22.10., 900,
D105

., 1045,
D105

., 1045,
D105

  1. v jakékoliv hodině v zápočtovém týdnu
  2. jeden termín v lednu (bude upřesněn)

SB1BST27,28

13.10., 1045,
D222

., 1045,
D222

., 1045,
D222

Každý test obsahuje 3 příklady po 10 bodech (celkem max. 90b.). Dále je možné získat až 10 bodů za aktivitu ve cvičeních. Pro udělení zápočtu je potřeba získat minimálně 51 bodů.


Kontakt
nejlépe e-mailem: Jan.Kotulek[zavináč]vsb.cz