Jan Kotůlek
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Výuka na Fakultě strojní, VŠB-TU Ostrava


Homepage
Základy Matematiky
Matematika 1
Matematika 2
Cvičení
Zápočet
Literatura

Matematika 2

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

Staré čínské přísloví

Osnovy předmětu

Přednášky

Cvičení

Nejlepší příprava na cvičení:
 1. Přečíst si přednášky;
 2. Přijít si poslechnout přednášky;
 3. Podívat se na animace řešených úloh nebo se podívat do pracovních listů na řešené příklady
Program cvičení:
 1. Opakování derivací: Pracovní listy č. 167, Sbírka, př. 12-18;
  Integrace rozkladem; Pracovní listy: 168-169, 153-156.
 2. Integrace součinu (rozklad, metoda per partes) Pracovní listy: 159-161.
 3. Integrace podílu (rozklad, integrace racionální lomené funkce, parciální zlomky): Pracovní listy: 167-172, doplňkový text.
 4. Integrace složených funkcí (rozklad, substituce I. a II. druhu) Příklady 4; Pracovní listy: 173-181.
 5. Určitý integrál (Newtonova-Leibnizova formule, substituce a per partes v určitém integrálu) Pracovní listy: 182-187.
 6. Test 1. (integrační metody, Newtonova-Leibnizova formule, 6b).
  Aplikace určitého integrálu. Pracovní listy: 187-202.
 7. Funkce dvou proměnných (definiční obory, parciální derivace); Pracovní listy: 204-213, 217-221.
 8. Funkce dvou proměnných (rovnice tečné roviny a normály, volné extrémy); Pracovní listy: 226-238.
 9. Test 2. (Funkce dvou proměnných, aplikace určitého integrálu, 4b.)
  Vázané extrémy. Pracovní listy: 239-243.
 10. Druhy řešení diferenciálních rovnic, separace proměnných; homogenní rovnice, substituční metoda Pracovní listy: 245-263.
 11. Lineární diferenciální rovnice 1. řádu; Pracovní listy: 266-273.
 12. LDR 2. řádu s konstantními koeficienty; řešení zkrácené rovnice a úplné rovnice se speciální pravou stranou (metoda neurčitých koeficientů) Pracovní listy: 274-278.
 13. Test 3. (diferenciální rovnice, 5b)
  Lagrangeova metoda variace konstant pro LDR 2. řádu s konstantními koeficienty;
 14. Náhradní a opravné zápočtové testy, udělování zápočtů.
Materiály:

Zápočet

Doporučená literatura

Vyučující doporučuje:   Navštivte Math Support Centre!     Math Support Centre


Kontakt
nejlépe e-mailem: Jan.Kotulek[zavináč]vsb.cz