Jan Kotůlek
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
VŠB-TU Ostrava

Věda
CV
Publikace
Konference
Výuka pro FS
(denní)
Základy Matematiky
Matematika 1
Matematika 2
PPT / INT
Výuka pro FS
(dálkaři)

Účast na konferencích

(aktuální pouze do srpna 2014)
 • 35. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí 22.–26. 8. 2014
  přednáška: František Čuřík (1876–1944); Životopis plný otázek
 • 23. ročník semináře , Horní Lomná 2.–4. 6. 2014
  přednáška: Pocta prvnímu profesoru matematiky a deskriptivní geometrie na VŠB; František Čuřík († 7. 6. 1944)
 • Gemeinsame Jahrestagung von DMV und GDM, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Mai, 8–12, 2013: vyzvaná přednáška "Ehre oder Tod: angewandte Mathematik in der Rüstungsforschung der Škoda-Werke; mit Akzent auf die Waffen-Union Škoda-Brünn in Pribram"
 • 3rd Winter School on History of Mathematics 2013: „Matematiku lidu!“ / „Mathematics for the People!“ Historie matematiky a její popularizace se zřetelem k dějinám věd obecně; Tři Studně, January 24–27, 2013; spoluorganizátor
 • Moderní matematické metody v inženýrství (3μ 2012), Horní Lomná, 4.-6. června 2012
  přednáška: Matematika na VŠB v příbramském období (1895–1945)
 • 2nd Winter School on History of Mathematics 2012: The Phenomenon of Migration in the History of Mathematics in the 20th century. Approaches, sources, forms, consequences; Cikháj, February 2–5, 2012
  spoluorganizátor; přednáška společně s Helenou Durnovou: Emigration of mathematicians to, from and within former Czechoslovakia in 20th century.
 • Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci (70.–90. léta 20. století), Praha, NTM, 22.–23. listopadu 2011
  přednáška společně s Petrem Kašingem: Mezi matematikou a politikou: akademik prof. RNDr. Oldřich Hajkr, DrSc., dr.h.c. a jeho působení na VŠB v Ostravě v letech 1969–1989
 • Emigration of Mathematicians and Transmission of Mathematics – Historical Lessons and Consequences of the Third Reich, Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, October 30–November 5, 2011
  vyzvaná přednáška společně s Helenou Durnovou: Emigration of mathematicians to, from and within former Czechoslovakia; with the emphasis on the Nazi period
 • Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century, Prague, May 24–26, 2011
  přednáška: Inner migration within Mining University in Ostrava after 1968 (work in progress)
 • Zimní škola z historie matematiky 2011, Matematika – jazyk – společnost, Tři studně, 7.–9. 1. 2011
  organizátor, moderátor diskuse nad studií I. Grattan-Guinnesse "The mathematics of the past: distinguishing its history from our heritage"
 • 21. Novembertagung on the history of mathematics, Mainz, Germany, 3.–7. 11. 2010
  přednáška: Tortuous way to glory: Dirac’s electron theory 1928–1934
 • 31. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí 18.–22. 8. 2010
  přednáška: Problémy Diracovy rovnice 1928–1933.
 • HQ–3: Third International Conference on the History of Quantum Physics, June 28–July 2, 2010, Max Planck Institute for the History of Science, Berlin
 • 20. Novembertagung on the history of mathematics, Enschede, The Netherlands, 4.–8. 11. 2009
  přednáška: Who Wants to Be a Millionaire: a Microhistoric Contribution to the History of the Riemann Hypothesis
 • 30. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko 21.–25. 8. 2009
  přednáška: Metodika soudobých dějin matematiky na příkladu Riemannovy hypotézy.
 • 29. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 22.–26. 8. 2008
 • 28. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko 24.–28. 8. 2007
  přednáška: Feynmanův důkaz Maxwellových rovnic. Historie problému.
 • 7. setkání matematických fyziků, Brno,
  přednáška: Projektory na pozitivní energie
 • 9th International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations, Besançon, France, May 2–6, 2005
  poster: Scalar quantum mechanics in (counter)examples
 • Workshop on Noncommutative Manifolds, Trieste, Italy, October 18–22, 2004.
  poster: Scalar quantum mechanics in (counter)examples.
 • 6. setkání matematických fyziků, Olomouc, 19.–20. 3. 2004

Přednášky ve vědeckých seminářích

 • Walter Fröhlich, 1902–1942. The life, work, and fate of a mathematics educator from Czechoslovakia. (Mondayseminar Univesitetet i Agder, Kristiansand 21. 1. 2013)
 • Feynmanův důkaz Maxwellových rovnic v diskursu spektrální geometrie (Seminář katedry matematiky PdF MU, Brno 13. 4. 2011)
 • Klikatá cesta ke slávě: Problémy Diracovy teorie elektronu v letech 1928–1934 (Seminář DGA, Opava, 16. 12. 2010)
 • Chovají se pozitivní komutátory pozitivně? (Seminář DGA, Opava, 5. 6. 2009)
 • Spinové struktury na nekomutativním toru (Seminář DGA, Opava, 12. 12. 2008)
 • Spinory na sféře (Seminář z MA, Opava, 29. 3. 2006)
 • Skalární kvantová mechanika v (proti)příkladech (Seminář DGA, Opava, 1. 12. 2004)
 • Feynmanův důkaz Maxwellových rovnic: apokryf o kvantové mechanice (Seminář z MA, Opava, 5. 11. 2003)

Kontakt
nejlépe e-mailem: Jan.Kotulek[zavináč]vsb.cz