Jan Kotůlek
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
VŠB-TU Ostrava

Věda
CV
Publikace
Konference
Výuka pro FS
(denní)
Základy Matematiky
Matematika 1
Matematika 2
PPT / INT
Výuka pro FS
(dálkaři)

Odborné studie

 1. Z historie inverzního variačního problému: Odvození podmínek silné variačnosti, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 48 (2003) (3), 222–238. DML-CZ
 2. Scalar quantum mechanics in (counter)examples, in: Book of abstracts of the 9th Int. Conf. on Squeezed States and Uncertainity Relations, Besançon (France), May 2–6, 2005 (CNRS & SFMC, Besançon, 2005) 190.
 3. Feynmanův důkaz Maxwellových rovnic, In: M. Bečvářová (ed.), Sborník 28. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko 24.–28. 8. 2007 (Matfyzpress, Praha 2007), 61–63. (sborník v PDF)
 4. Nontrivial Systems and the Necessity of the Scalar Quantum Mechanics Axioms, J. Math. Phys. 50 (2009), 062101, 1–14. DOI:10.1063/1.3133887
 5. Metodika soudobých dějin matematiky na příkladu Riemannovy hypotézy, In: J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.), Sborník 30. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko 21.–25. 8. 2009 (Matfyzpress, Praha 2009), 138–142. (sborník v PDF)
 6. Who wants to be a millionaire: a microhistoric contribution to the history of the Riemann hypothesis, (preprint, 2009)
 7. Exploring the Scalar Quantum Mechanics: nontrivial systems, topological aspects and the necessity of the axioms, In: Annual Proceedings of Science and Technology at VŠB-TU Ostrava, Vol. IV (VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2010), 73–76.
 8. (with T. Kopf and A. Lampartová) Positive energy projectors and spinors, Electron. J. Theor. Phys. 7 (2010)(24), 275–286. full-text from EJTP (PDF)
 9. Problémy Diracovy rovnice 1928–1933, in: J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.), Sborník 31. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí 18.–22. 8. 2010 (Matfyzpress, Praha, 2010), 169–174. (sborník v PDF)
 10. (with H. Durnová) Emigration of mathematicians to, from and within former Czechoslovakia; with the emphasis on the Nazi period, Oberwolfach Reports 51 (2011), 2948–2950. DOI:10.4171/OWR/2011/51
 11. Matematika na VŠB v příbramském období (1895–1945), in: J. Doležalová (ed.), Sborník z 21. semináře Moderní matematické metody v inženýrství (3mi), Horní Lomná 4.–6. června 2012 (VŠB-TU v Ostravě, Ostrava, 2012), 54–64. (PDF)
 12. (with R. Nossum) Jewish mathematicians facing the Nazi threat: the case of Walter Fröhlich, Judaica Bohemiae 48 (2013) (2), 69–97.
 13. Walter Fröhlich, in: M. V. Šimůnek, A. Kostlán (eds.), Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939–1945, Studies in the History of Sciences and Humanities 29 (ÚSD AVČR-Pavel Mervart, Červený Kostelec – Praha, 2013), 63–66.
 14. Angewandte Mathematik in der Rüstungsforschung der Škoda-Werke; mit Akzent auf der Versuchsanstalt der Waffen-Union Škoda-Brünn in Příbram, in: M. Fothe, M. Schmitz, B. Skorsetz, R. Tobies (eds.), Mathematik und Anwendungen. Von der Antike bis zur Gegenwart, Forum 14 (Thillm, Bad Berka, 2014) 50–57.
 15. Hrdinou proti své vůli? Věnováno Františku Čuříkovi, in: Sborník 35. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí 22. až 26. 8. 2014 (Matfyzpress, Praha, 2014), 189–192.
 16. František Čuřík (†June 7, 1944); The First Professor of Mathematics and Descriptive Geometry at Mining University (VŠB), in: Proceedings of the 23th Czech-Polish Conference Modern Mathematical Methods in Engineering (3mi), Horní Lomná, June 2–4, 2014 (VŠB-TU v Ostravě, Ostrava, 2014), 71–76. (PDF)
 17. (with R. Nossum) The Society for the Protection of Science and Learning as a patron of refugee mathematicians, BSHM Bulletin: Journal of the British Society for the History of Mathematics 30 (2015), 153–167. DOI:10.1080/17498430.2015.1010778.
 18. The General Institute of Pensions in Prague 1938–1945, in: J. Rákosník and R. Šustrová (eds.): War employment and social policies in the Protectorate Bohemia and Moravia 1939–1945, (FFUK, Praha, 2018), 55–68. (PDF)
 19. Tilman Sauer, Gerard Alberts and Jan Kotůlek, Symposium 299: Changing mathematical spaces: geometry and physics in the 20th century, paper: Prague trace in the network of differential geometers between the two World Wars, in: Book of abstracts of the 7th International Conference of the European Society for the History of Science, Prague, 22–24 September, 2016 (SDVT, Prague, 2016), p. 203, 206. (PDF)
 20. Jan Kotůlek, Pavel Ludvík and Rolf Nossum, Mathematics during adversity: The turbulent career of Heinrich Löwig 1938–48, in: Book of abstracts of the 7th International Conference of the European Society for the History of Science, Prague, 22–24 September, 2016 (SDVT, Prague, 2016), p. 275–6. (PDF)
 21. R. Paláček and J. Kotůlek, History of the Czechoslovak Journal of Actuarial Sciences, in: M. J. Ligarski (ed.), Cross-border exchange of experience in production engineering…, Systems Supporting Production Engineering 6 (2017) (No 4), p. 300–305. (PDF)
 22. H. Durnová a J. Kotůlek, Kterak nadaný kvartán udolal učitele, Svět nadání 6 (2017) (1), 16–26. (PDF)
 23. K historii pojistné matematiky na Karlově univerzitě; Emil Schoenbaum (1882–1967), in: Herrmann L. (ed.), Matematika na vysokých školách, Sborník semináře, Herbertov, 11.–13. září 2017, (JČMF a ČVUT, Praha, 2017), s. 40–43. (PDF)
 24. H. Durnová, J. Kotůlek, V. Žádník, Václav Hlavatý (1894–1969) Cesta k jednotě, (munipress, Brno, 2017), 185 s. (munishop)
 25. J. Kotůlek, hesla Ludwig Berwald, František Čuřík, Walter Fröhlich, Vilém Havlík, in: M. V. Šimůnek, A. Kostlán (eds.), Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939–1945, Svazek I (A–K) (Karolinum, Praha, 2019), str. 91–96, 126–129, 182–185, 221–223. (e-book Karolinum)

Studijní materiály

 1. (s T. Kopfem) Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I, II. Studijní opora (Matematický ústav, SU v Opavě, 2006), dostupné online: http://homepages.math.slu.cz/TomasKopf/Opory/Obsah.html
 2. Integrace racionálních lomených funkcí, (doplňkový studijní materiál, v2, 2009) dostupný online v PDF
 3. Matematika I (FS, VŠB-TU Ostrava, 2013), elektronický text k přednáškám.

Popularizační práce

 1. (s M. Šimůnkem) Výročí zapomenutého liběchovského rodáka, Liběchovský zpravodaj I/2012, s. 4. Celé číslo je dostupné online v PDF

Kontakt
nejlépe e-mailem: Jan.Kotulek[zavináč]vsb.cz