Jan Kotůlek
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
VŠB-TU Ostrava

Věda
CV
Publikace
Konference
Výuka pro FS
(denní)
Základy Matematiky
Matematika 1
Matematika 2
PPT / INT
Výuka pro FS
(dálkaři)

Curriculum vitae

Kvalifikační práce

  • 2000: semestrální práce "František Palacký a mýtus mongolského vpádu" (pdf); vedoucí práce: Martin Wihoda
  • 2002: magisterská diplomová práce "Historical notes on the inverse problem of the calculus of variations" (PDF); vedoucí práce: Olga Krupková
  • 2003: rigorózní práce "Z historie inverzního variačního problému: Odvození podmínek silné variačnosti"
  • 2010: doktorská dizertační práce, "On a Spectral Formulation of Quantum Mechanics" (PDF); Školitel Tomáš Kopf.

Zaměstnání


Kontakt
nejlépe e-mailem: Jan.Kotulek[zavináč]vsb.cz