Cvičení z předmětu Základy geografie

Úvodní slovo Cvičení č. 1. Cvičení č. 2. Cvičení č. 3. Cvičení č. 4. Cvičení č. 5. Cvičení č. 6. Cvičení č. 7. Cvičení č. 8. Cvičení č. 9. Cvičení č. 10. - 14.
VŠB

Úvodní slovo


Vážení studenti,

dostali jste se na stránky předmětu Základy geografie, které jsou určené především studentům bakalářského studia geoinformatiky a dalších oborů. V rámci tohoto předmětu byste se měli seznámit se základními principy a procesy, které probíhají na naší planetě. Abyste byli schopni správně využívat geoinformační technologie, je potřeba pochopit a porozumět jevům a procesům, které na Zemi probíhají. Tak, abychom například při aplikaci modelu v hydrologii nedošli ke zjištění, že „voda teče do kopce“.

Jednotlivá cvičení slouží jako osnova předmětu pod řízenou výukou vyučujícího a také jako určitý teoretický základ. Obsahují také zadání jednotlivých úloh ze cvičení. Cvičení jsou koncipována tak, abychom obsáhli hlavní oblasti zejména fyzické geografie a příbuzných oborů (planetární geografie, kartografie, geomorfologie, hydrologie, meteorologie atd.).

Osnova jednotlivých cvičení:

Cvičení č. 1. Úvodní cvičení - Organizace a harmonogram cvičení, podmínky udělení zápočtu, zadání témat semestrálních prací.

Cvičení č. 2. Planetární geografie - Tvar a rozměry Země, základní výpočty v zeměpisné síti, referenční plochy, určování polohy na Zemi, zeměpisné souřadnice. Zadání úlohy č. 1.

Cvičení č. 3. Čas a časová pásma - Výpočet místního a pásmového času a jeho určování na Zemi, délka dne a noci na různých zeměpisných šířkách.

Cvičení č. 4. Práce s mapou - Měřítko, azimut, buzola, práce s mapou. Zadání úlohy č. 2.

Cvičení č. 5. Práce s mapou – prezentace vybraných map studenty

Cvičení č. 6. Morfometrie - 3D modely terénu, možnosti využití GIS ve fyzické geografii, vizualizace DMT. Zadání úlohy č. 3.

Cvičení č. 7. Hydrologie – Hydrologické mapy, instituce v oblasti hydrologie, DIBAVOD. Zadání úlohy č. 4.

Cvičení č. 8. Regionální geografie – Cvičení z oblasti regionální geografie ČR

Cvičení č. 9. Tvorba map s hydrologickou tématikou – Tvorba map s hydrologickou tématikou. Zadání úlohy č. 5.

Cvičení č. 10 – 14. Prezentace odborných prezentací studentů

strom
Náplň webu: Pavel Švec (pavel.svec1@vsb.cz) web design: Václav Kostka (kos416@vsb.cz)