Jan Kotůlek
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava


← Homepage
Matematika 1
Matematika 2

Matematika 1
(kombinované studium)

Osnovy předmětu

Jsou v EDISONu, zvlášť pro strojaře a energetiky

Výuka

 • 4. 10., 14:15--19:15: Derivace a jejich aplikace
  Vzorce pro výpočet derivací
 • 25. 10., 15:00--19:15: Soustavy lineárních rovnic, analytická geometrie
 • 22. 11., 14:15--19:15: Analytická geometrie (dokončení), řešení vzorové zkouškové písemky, nejasností z minulých přednášek,...
Nabídka doplňkových konzultací/tutoriálů: Každý pátek v Math Support Centre.

Doporučená literatura

Požadavky k zápočtu:

 • zápočtový test (6-10b. povinně): Derivace 5 elementrárních funkcí, pro splnění je nutno mít 3 zcela správně.
  Vzorové zápočtové testy (PDF)
 • obhajoba semestrální práce (0-10b. dobrovolně): Z každého příkladu vyberte jednu variantu.
  Pravidla:
  1) max. 2 stejné čísla příkladů (např. 4,5,5,6,6 je ok, ale 1,1,1,2,3 ne)
  2) |z − x| ≦ 3. Tedy: vzdálenost poslední číslice osobního čísla (ABCuvwx) od čísla zadaní není větší než 2 (např. student(ka) QYA1234 si může vybírat ze zadání 2,3,4,5,6). Pro tento účel mohou poslední číslice 0 a 1 znamenat i 10, respektive 11.)
  Zadání semestrální práce (PDF)
Obhajobu semestrální práce lze provést v termínech testů před zkouškou nebo také v termínu zkoušky po absolvování praktické části.

Termíny testů a obhajob semestrálních prací (bude zveřejněno jako termíny zápočtu k přihlášení v edisonu):

 • 22. 11. 2019, 12:30, F311
 • 13. 12. 2019, 12:30, F311
 • dále dle domluvy

Informace ke zkoušce

Přihlásit na termíny se můžete v systému EDISON.

Zkouška je kombinovaná, tj. skládá se z části praktické (písemka) a teoretické (test a rozprava nad písemkou).
U obou částí zkoušky není povoleno používání žádných materiálů.
K úspěšnému vykonání zkoušky musí student uspět u každé části zkoušky.

Vzorová zkoušková písemka   
Nedělejte hrubé chyby! (autor: P. Kreml)
Bodová dotace
část Maximum Minimum
Zápočet 20 bodů 5 bodů
Praktická část (písemka) 60 bodů 25 bodů
Teoretická část 20 bodů 5 bodů
Hodnocení zkoušky
Získané body Známka
86–100 výborně
66–85 velmi dobře
51–65 dobře
0–50 nevyhověl(a)


Kontakt
nejlépe e-mailem: Jan.Kotulek[zavináč]vsb.cz nebo skype: jan.kotulek_1