Jan Kotůlek
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava


← Homepage
Matematika 1
Matematika 2

Matematika 2
(kombinované studium)

Osnovy předmětu

Energetika 21.století;
Strojírenství (1. ročník) střediska Ostrava a Uherský Brod;
Strojírenství (2. ročník);

Výuka

Vzhledem k epidemii a v souladu s nařízeními vlády ČR neprobíhá až do odvolání standardní výuka.
Nabízím konzultace přes skype nebo zoom, bližší informace máte v mailu.

Náhradou za přednášky je možno využít výuková videa:

1) Neurčitý integrál: Primitivní funkce, Vlastnosti neurčitého integrálu, Metoda per partes, Integrace racionální lomené funkce, Integrace goniometrických funkcí,

2) Určitý integrál a aplikace: Určitý integrál, Newton-Leibnizova formule, Obsah rovinného útvaru, Délka rovinné křivky, Objem rotačního tělesa,

3) Funkce dvou proměnných: Definiční obor, Parciální derivace, Geometrický význam parciální derivace, Tečná rovina, Lokální extrémy, Vázané extrémy,

Doporučená literatura

Požadavky k zápočtu:

Zápočet bude udělen za odevzdání a obhajobu semestrální práce.
Zadání i odvezdávání je přes LMS moodle. Obhajoby prací budou probíhat online, také v LMS videovýuce.
Nabízené termíny jsem zveřejnil v doodle kalendáři (doplněny termíny 25.6., 1. a 7. 7.) , kde si zvolte a přihlaste se. Semestrální práce odevzdejte alespoň den před zvoleným termínem obhajoby.

Informace ke zkoušce

Zkouška bude probíhat přes LMS, v termínu zkoušky budou zadání zveřejněna po přihlášení do BigBlueButtonBN: Zkouška z Matematiky 2 (FS, kombinované studium).

Za přihlášení ke zkoušce bude považováno zahájení Testu z teorie (v Edisonu termíny NEBUDOU vypisovány), počet studentů na termín nebude omezen. Proto také bude vypsáno méně termínů:

 • 9.6. od 14:00
 • 25. 6. od 14:00 v LMS.
 • 7. 7. od 16:00.

Následující den bude možné konzultovat a příp. i reklamovat výsledky, opět v BigBlueButtonBN: Zkouška z Matematiky 2 (FS, kombinované studium).

Podmínkou pro přihlášení k termínu je zápočet z předmětu Matematika II a uzavřené předměty Základy matematiky a Matematika I.

Zkouška bude složena ze dvou částí:

 1. Test z teorie, hodnocení 0-20 bodů, předepsané minimum je 5 bodů.
  Test se skládá z 10 otázek, u kterých budete vybírat jednu správnou odpověď ze 3 nabízených. Správná odpověď: +2b, špatná/žádná odpověď: -1 b. Pro úspěšné absolvování testu tedy musíte správně odpovědět minimálně na 5 otázek.
  Zkuste si teoretické testy v pracovních listech (č. 291-300)
  Čas na vypracování: 25 minut.
 2. Praktická část, hodnocení 0-60 bodů, předepsané minimum je 25 bodů.
  K praktické části budete připuštěni pouze pokud úspěšně absolvujete test z teorie. Praktická se skládá ze 4 příkladů, které ručně vypracujete na papír a ofocené, resp. naskenované, vložíte jako přílohu do LMS.
  Vzorová zkoušková písemka
  Čas na vypracování: 50 minut (včetně vložení příloh).

Kontakt
nejlépe e-mailem: Jan.Kotulek[zavináč]vsb.cz nebo skype: jan.kotulek_1