logo
Jana Volná

Deskriptivní geometrie - kombinované studium

Zde naleznete informace k předmětu Deskriptivní geometrie (230-0441/02), Hornicko-geologická fakulta (HGF), letní semestr 2021/2022.

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON (nebo ve formátu PDF )

Termíny výuky

Podle rozvrhu
  • Přednáška č. 1 - pátek 11.3.2022, 9:45 - 13:00, posluchárna B2
  • Přednáška č. 2 - pátek 25.3.2022, 9:45 - 13:00, posluchárna B2
  • Přednáška č. 3 - pátek 8.4.2022, 9:45 - 13:00, posluchárna B2
  • Přednáška č. 4 - pátek 22.4.2022, 9:00 - 13:00, posluchárna B2

Zápočtové příklady

Odkazy k předmětu Deskriptivní geometrie

Mohlo by vás zajímat