logo
Jana Volná

Matematika I - FBI - prezenční studium

Zde naleznete informace k předmětu Matematika I (230-0301/01), Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI), a částečně k předmětu Matematika I (230-0201/07), Fakulta stavební (FS), zimní semestr 2022/2023.

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON (nebo ve formátu PDF )

Podmínky k udělení zápočtu

Podmínky mohou být změněny a přizpůsobeny aktuální situaci.
Za splnění vyjmenovaných podmínek student získá 5 bodů.
Celkově je třeba z maximálního počtu 20 bodů získat alespoň 10 bodů.

Informace ke zkoušce

Podmínky mohou být změněny a přizpůsobeny aktuální situaci.

Studijní materiály

Materiály v GeoGebře

Ukázka vybraných apletů v GeoGebře. Více pomůcek lze najít na stránkách www.geogebra.org v části Materiály, nebo si je můžete vytvořit sami.

Další odkazy