Použité piktogramy

Časová náročnost
Ikona hodin označuje časovou náročnost kapitoly/podkapitoly.
Zajímavost z C Tento piktogram označuje zajímavost z jazyka C
Důležité Tímto piktogramem jsou označeny části textu, které vyžadují zvýšenou pozornost.
Flashová animace
Ikona hvězdy je hypertextový odkaz na flashovou animaci k textu.
Jednoduchý příklad
Příklad:
Tento piktogram označuje příklad k probírané látce.
Příklad 1.
Takto je označen příklad, ke kterému je možné kliknutím na ikonu stáhnout zdrojový kód. Příklady tohoto typu jsou číslovány.
Shrnutí
Shrnutí
Takto je označeno shrnutí látky z celé kapitoly.
Cvičení
Cvičení
Toto je symbol cvičení, které bývá umístěno na konci kapitoly.
Test
Toto je symbol pro sebetest, který se spustí kliknutím na ikonu. Sebetest bývá umístěn na konci kapitoly.
Potřebné znalosti
Potřebné znalosti
Takto označujeme znalosti potřebné k bezproblémovému zvládnutí látky probírané v kapitole.
Pozn:
Pozn:
Toto je poznámka.
Úkol k textu
Takto je označeno zadání úkolu k textu v příloze (v kapitolách jsou zadání označena ikonou cvičení).
Řešení
Řešení
Řešení úkolů k textu jsou značena takto. Řešení jsou k dispozici v příloze.
Řešení
Řešení, k kterému lze stáhnout zdrojový kód, je značeno takto.