Kapitola 1. Vznik vývoj a charakteristika

Obsah

1.1. Krátké shrnutí

Časová náročnost
Časová náročnost: 5 minut

Programovací jazyk C vytvořil v Bellových laboratořích AT&T Denis Ritchie. Záměrem bylo napsat jazyk pro snadnou a přenositelnou implementaci Unixu. Na tomto přenosu (Unixu již existujícího pro PDP--7) se dále podíleli Brian Kernighan a Ken Thompson.

Jazyk C tedy původně vznikl jako systémový jazyk pro systémové programátory. Nicméně s postupem času se s C a Unixem seznamovali studenti na vysokých školách, odcházeli do praxe a začali používat C i v jiných než jen systémových oblastech. Uživatelé přirozeně požadovali, aby C bylo nejen mocným prostředkem (tím bylo od svého vzniku), ale i bezpečným a přehledným jazykem. Postupně se upouštělo od "fint". Vytvářel se základ normy.

Pojem ISO norma jazyka C definuje moderní vyšší programovací jazyk všeobecného použití. ISO je zkratkou slov International Standards Organisation. ISO norma jazyka C je bezpečnější, než byl původní jazyk K&R C. Současně je důležité, že většina zdrojových textů, napsaných před vydáním normy, je novými překladači přijímána.

Překladače C nabízí řada nezávislých producentů programového vybavení. Dostupné jsou i verze volně (bezplatně) šířitelné. Podstatné však je, že C je k dispozici prakticky pro libovolné technické vybavení (hardware). Budeme-li ISO normu jazyka C dodržovat, máme velkou šanci, že budeme schopni přenést zdrojový text na jiný stroj (s jiným procesorem i OS), program přeložit, spojit s funkcemi z knihoven a konečně i spustit. Rozhodně by neměly vyvstat neřešitelné problémy.

S postupem doby se nezastavila ani teorie programování. Jestliže jazyk C umožňuje psát programy téměř modulárně, dnešní trend vyžaduje i podporu objektového přístupu. V roce 1986 publikoval Stroustrup knihu The C++ Programming Language, kde definuje nový programovací jazyk C++. Jedná se o objektové rozšíření jazyka C. Počátkem devadesátých let pak bylo i C++ normalizováno.

Ve druhé polovině devadesátých let je pouhá podpora objektového přístupu nepostačující, vzniká jazyk Java. Na rozdíl od C++ nepřejímá z C bezmyšlenkovitě vše a některé prvky dokonce záměrně nepodporuje, například ukazatele, nicméně opět staví na syntaxi jazyka C. Nicméně vývoj programování i vazby C++ a Javy na jazyk C jistě dokládají trvající užitečnost znalosti jazyka C. Použitelnost C je prokázána generacemi programátorů a desetiletími nasazení.

1.1. Krátké shrnutí

Časová náročnost
Časová náročnost: 3 minuty

Jazyk C

Zajímavost z C
  • je univerzální programovací jazyk nízké úrovně - což znamená, že pracuje "pouze" se standardními datovými typy, jako jsou znaky, celá a reální čísla, ...
  • má velmi úsporné vyjadřování, je strukturovaný, má velký soubor operátorů a používá moderní datové struktury
  • není specializován na jednu oblast používání
  • pro mnoho úloh je efektivnější a rychlejší než jiné jazyky
  • byl navržen a implementován pod operačním systémem UNIX a téměř celý UNIX je v C napsán
  • C se na UNIX nijak neváže a neváže se ani na jiný konkrétní počítač či operační systém
  • je vhodný pro rozsáhlé aplikace a přitom má blízko i ke strojové úrovni