KURS JAZYKA C

Petr Rajský

Abstrakt

Tento kurz byl vytvořen pomocí XML aplikace DocBook.


Obsah

Použité piktogramy
1. Vznik vývoj a charakteristika
1.1. Krátké shrnutí
2. Základy jazyka C
2.1. Prvky programu jazyka C
2.2. První programy
2.3. Jednoduchý vstup a výstup
2.4. Opakování
3. Základní typy, konstanty a proměnné
3.1. Identifikátory
3.2. Klíčová slova
3.3. Komentáře
3.4. Odsazovače
3.5. Čísla
3.6. Pojmenovávání objektů
3.7. Konstanty
3.8. Celočíselné konstanty
3.9. Racionální konstanty
3.10. Znakové konstanty
3.11. Řetězce
3.12. Proměnné
3.13. Ukazatele
3.14. Opakování
4. Operátory
4.1. Výrazy
4.2. Přiřazení
4.3. Aritmetické výrazy
4.4. Logické operátory
4.5. Relační operátory
4.6. Bitové operátory
4.7. Adresový operátor
4.8. Podmíněný operátor
4.9. Operátor čárka
4.10. Přetypování výrazu
4.11. Priorita operátorů
4.12. Opakování
5. Řízení vykonávání programu
5.1. Výrazový příkaz
5.2. Prázdný příkaz
5.3. Blok příkazů
5.4. Oblast platnosti identifikátorů
5.5. Příkaz If - else
5.6. Přepínač - switch
5.7. Cykly
5.8. Cyklus while
5.9. Cyklus for
5.10. Cyklus do
5.11. Příkaz goto
5.12. Opakování
6. Funkce
6.1. Vytváření a dokumentace vlastních funkcí
6.2. Pojmenování funkcí
6.3. Návratová hodnota funkce
6.4. Argumenty funkcí a způsob jejich předávání
6.5. Paměťové třídy
6.6. Rekurze
6.7. Cizí funkce
6.8. Opakování
7. Vstup a výstup
7.1. Standardní vstup a výstup znaků
7.2. Standardní vstup a výstup řádků
7.3. Formátovaný standardní výstup
7.4. Formátovaný standardní vstup
7.5. Vstupní a výstupní operace v paměti
7.6. Opakování
8. Preprocesor
8.1. Makra
8.2. Zabudovaná makra jazyka C
8.3. Podmíněný překlad
8.4. Makro #include
8.5. Makro #pragma
8.6. Opakování
9. Ukazatele, pole a řetězce
9.1. Ukazatele
9.2. Pole
9.3. Aritmetika ukazatelů
9.4. Řetězce
9.5. Funkce pro práci s řetězci
9.6. Vícerozměrná pole
9.7. Ukazatele na funkce
9.8. Ukazatele na ukazatele a pole ukazatelů
9.9. Argumenty příkazového řádku
9.10. Opakování
10. Soubory
10.1. Datové proudy
10.2. Základní datové proudy
10.3. Otevření a zavření proudu
10.4. Proud a vstup a výstup znaků
10.5. Proud a vstup a výstup řetězců
10.6. Proud a formátovaný vstup a výstup
10.7. Další užitečné funkce
10.8. Binární soubory
10.9. Opakování
11. Struktury a uživatelské typy dat
11.1. Uživatelský datový typ
11.2. Složitější typové deklarace
11.3. Výčtový typ
11.4. Typ struktura
11.5. Typ unie
11.6. Bitová pole
11.7. Opakování
12. Dynamické datové struktury
12.1. Dynamická alokace paměti
12.2. Seznam
12.3. Pole ukazatelů
12.4. Opakování
A. Řešení cvičení
Slovník
Rejstřík