Matematika I - FBI - prezenční studium

Zde naleznete informace k předmětu Matematika I (230-0301/01), Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI), zimní semestr 2020/2021.

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON (nebo ve formátu PDF )

Poznámky k online přednáškám

Po dobu online výuky budou přednášky z Matematiky I probíhat přes systém LMS Moodle.

Přihlásit se můžete na stránce lms.vsb.cz (přihlášení pomocí Vašeho osobního čísla a hesla) v kurzu "230-0301/01 Matematika I (2020/2021 ZS)" v části "Volná - přednášky" v relaci s názvem "Přednášky MI - Volná" kliknete na tlačítko "Připojení k relaci".

Podmínky k udělení zápočtu

Podmínky mohou být změněny a přizpůsobeny aktuální situaci.
Celkově je třeba z maximálního počtu 20 bodů získat alespoň 10 bodů.

Studijní materiály

Materiály v GeoGebře

Ukázka vybraných apletů v GeoGebře. Více pomůcek lze najít na stránkách www.geogebra.org v části Materiály, nebo si je můžete vytvořit sami.

Další odkazy