Základy matematiky - kombinované studium

Zde naleznete informace k předmětu Základy matematiky (714-0365/06, 714-0365/07), Fakulta strojní, zimní semestr 2016/2017.

Důležitá sdělení

Předmět Základy matematiky je prerekvizitou předmětu Matematika I, to znamená, že bez zápočtu ze Základů matematiky se nebudete moci přihlásit na zkoušku z Matematiky I. Proto je NUTNÉ mít tento předmět zapsaný nejenom v případech, kdy je povinný, ale i v případě, že patří mezi volitelné (Energetika 21. století).

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON (nebo ve formátu PDF )

Termíny výuky

Podmínky k udělení zápočtu

Studijní materiály

Další odkazy

Poznámky k přednášce