Kvantitativní metody organizace a řízení I

*    Výsledky pro zimní semestr 2013/2014 naleznete zde!

*    Aktualizované okruhy otázek k ústní zkoušce naleznete zde (platné od akademického roku 2014/2015).

*    Pro studenty kombinovaného studia – aktualizované okruhy otázek k zápočtu a ke zkoušce s odkazy na základní studijní zdroje si můžete stáhnout zde.

*    Původní okruhy otázek k ústní zkoušce naleznete zde (platné do akademického roku 2013/2014).

*    Studijní text k některým okruhům včetně výukových animací věnovaných řešení vybraných vzorových příkladů naleznete zde.

*    Přednášky k předmětu ve formátu pdf:

o   Úvod do předmětu Kvantitativní metody organizace a řízení I.

o   Teorie grafů.

o   Matematické modelování dopravní úlohy a analytické řešení dopravní úlohy.

o   Teorie hromadné obsluhy (aktualizovaná verze přednášek platná od akademického roku 2014/2015).

o   Teorie hromadné obsluhy (stará verze přednášek platná do akademického roku 2013/2014).

 

*    Další materiály (především řešené či neřešené příklady):

o   Základy teorie grafů.

o   Floydův algoritmus.

o   Metoda kritické cesty.

o   Littlův algoritmus.

o   Hakimiho algoritmus.

o   Matematické modely dopravní úlohy.

o   Grafické řešení úloh lineárního programování.

o   Analytické řešení dopravní úlohy.

o   Dantzigova perturbační metoda pro odstranění degenerace úlohy.

o   Poissonovo a exponenciální rozdělení pravděpodobnosti.

o   M/M/n/n systém hromadné obsluhy.

o   M/M/n/∞ systém hromadné obsluhy.

o   M/M/n/m systém hromadné obsluhy.

o   Přehled vzorců z teorie hromadné obsluhy (povolená pomůcka k zápočtu a ke zkoušce).

 

*    Studijní literatura:

o    DANĚK, J.; TEICHMANN, D.: Optimalizace dopravních procesů. OSTRAVA: VŠB-TU OSTRAVA, 2005, ISBN 80-248-0996-6.

o    FRONC, M., B.: Operačná analýza. BRATISLAVA: ALFA, 1989, ISBN 80-05-00219-X

o    JABLONSKÝ, J.: Operační výzkum. PRAHA: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002, ISBN 80-86419-42-8.

o    KLUVÁNEK, P.; BRANDALÍK, F.: Operační analýza I. BRATISLAVA: ALFA, 1982.

o    VOLEK, J.: Operační výzkum I. PARDUBICE: Univerzita Pardubice, 2002, ISBN 80-7194-410-6.

o    VOLEK, J.; FRONCOVÁ, H.; MRAVÍKOVÁ, E.; STANKOVIANSKÁ, I.: Operačná analýza II. PRAHA: NADAS, 1990, ISBN 80-7100-025-6.

o    ČERNÝ, J; KLUVÁNEK, P.: Základy matematickej teórie dopravy. BRATISLAVA: ALFA, 1990, ISBN 80-224-0099-8.
o    JANÁČEK, J.: Modelování komunikačních systémů I. PRAHA: NADAS, 1990, ISBN 80-7100-028-0.
o    JANÁČEK, J.: Modelování komunikačních systémů II. ŽILINA: VŠDS V ŽILINE, 1992, ISBN 80-7100-070-1.
o    CENEK, P.; KLIMA, V.; JANÁČEK, J.: Optimalizace dopravních a spojových procesů. ŽILINA: VŠDS V ŽILINE, 1994, ISBN 80-7100-197-X.
o    JANÁČEK, J.: Matematické programování. ŽILINA: ŽU V ŽILINE, 1999, ISBN 80-7100-573-8.
o    JANÁČEK, J.: Optimalizace na dopravních sítích. ŽILINA: ŽU V ŽILINE, 2002, ISBN 80-8070-031-1.
o    PALÚCH, S.; PEŠKO, Š.: Kvantitatívne metódy v logistike. ŽILINA: ŽU V Žiline, 2006, ISBN 80-8070-636-0.
o    PASTOR, O.; TUZAR, A.: Teorie dopravních systémů. PRAHA: ASPI, 2007, ISBN 978-80-7357-285-3.
o    TUZAR, A; MAXA, P; SVOBODA, V.: Teorie dopravy. PRAHA: ČVUT V PRAZE, 1997, ISBN 80-01-01637-4.

Šipka doleva:          Zpět