zpět

Vaším úkolem je vytvořit třídu reprezentující čtvercovou matici řádu 3. Vnitřně bude implementovaná pomocí jednorozměrného pole. Deklarace této třídy bude vypadat následovně:
  class Matice
  {
    public:
      Matice(int pole[3][3]);
      void Vynasob(int x);
      bool JeJednotkova();
      bool JeNulova();
      void Vypis();
    private:
      int data[9];
  };
  
Stručný popis metod: Třidu důkladně otestujte.

Dále můžete třídu modifikovat a zobecnit pro matici libovolného řádu (tato část již nebude bodovaná - slouží pro vaše další procvičení). Deklarace by mohla vypadat následovně:
  class Matice
  {
    public:
      Matice(int** pole, int rad);
      void Vynasob(int x);
      bool JeJednotkova();
      bool JeNulova();
      void Vypis();
      ~Matice()
    private:
      int* data;
      int rad;
  };
  
Místo statického pole velikosti 9 bude v privátní části ukazatel na pole prvků a číslo reprezentující řád matice. Funkce budou stejné, až na drobnou úpravu konstruktoru, a bude potřeba přidat destruktor.