zpět

Průběh cvičení

Na cvičení každý student dostane jednu teoretickou otázku (0-3 body) a zadání k naprogramování (0-5 bodů). Průbežné výsledky (LS 2017/2018) najdete zde. Cvičení je jednou za dva týdny a bodovaných cvičení bude celkem pět, tedy maximálně můžete za cvičení získat 40 bodů, minimum potřebné pro vykonání předmětu je 20 bodů. Na cvičení choďte připraveni, cvičení slouží k ověření vašich znalostí získaných na přednáškách a samostudiem (především samostatným programováním).

Přiklady na cvičení

Na cvičení budeme vypracovávat především úkoly z přednášek docenta Kudělky, občas nějaký jiný přiklad.

První bodované cvičení

Druhé bodované cvičení

Třetí bodované cvičení

Čtvrté bodované cvičení