Osobní stránky - Miloš Němček
 

 MS WINDOWS

 

Domů

SOFTWARE V OBORU ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ

Princip ® z těchto programů je volně šířitelný program pro návrh modulu ozubení                  MODUL (plná verze). Ostatní programy jsou v DEMO verzích. Umožňují                  otestovat všechny  možnosti plné verze s některými omezeními (např. pro pevně                  daný modul...). V některých případech (diplomová práce) je  možné na omezenou                  dobu zapůjčit plnou verzi potřebného softwaru. Mimo programu ČSNw jsou                  všechny Windows verze k dispozici i v angličtině.

 

                   Všechny plné verze jsou k dispozici ve dvou katedrálních počítačových učebnách

NK 222    a F 305