Osobní stránky - Miloš Němček

 MS WINDOWS

 

              Domů

 

Preprocesor, tvorba datového souboru, popisujícího obrys zubu, včetně patní přechodové křivky, jak v rovině, tak i v prostoru pro 3D model. Lze pracovat i s předepsanou boční vůlí. Vnější i vnitřní čelní ozubeni.

DEMO VERZE.
 

 Download (spus)