Podmínky k udělení zápočtu

Kompletní informace o podmínkách absolvování jsou k dispozici na webu M. Litschmannové (viz Odkazy). Doporučuji si je podrobně prostudovat, neboť "Neznalost zákona neomlouvá!".

Termíny a náplň testů, termíny odevzdání DÚ


Materiály k výuce

Stěžejní materiály naleznete na webu M. Litschmannové (viz Odkazy). Níže budou uvedeny pouze doplňující materiály pro cvičení.


R - instalace