Vítejte!

Stránky jsou určeny pro studenty předmětů Matematická analýza 1, Pravděpodobnost a statistika a Základy statistiky.

Welcome!

This website is for students of Special Methods of Data Analysis (Probability and Statistics) .