[photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo]

Děkujeme za účast na semináři


VII. Seminář katedry telekomunikační techniky, 13.4.2007

Pro konání semináře byl vybrán pátek 13-tého, což by nám všem mělo přinést štěstí a očekáváme, že seminář bude velmi úspěšný. Seminář obsahuje tři části:

  8:30 až   9:00   Registrace účastníků semináře, místnost NA5,  budova NA
  9:00 až 10:45  Plenární zasedání, místnost NA5,   budova NA
11:00 až 13:00  Sekce semináře, místnosti v budově N, N211 pro Sekci A, N204 pro Sekci B a N315 pro Sekci C

V plenární části na každý příspěvek počítáme 15 min. prezentace v Powerpoint, tento čas je nutné bezpodmínečně dodržet!

Plenární zasedání

On-line na Internetu a zasedání řídí garant semináře, Miroslav Vozňák

Sekce semináře

Rozpis v sekci A

11:00 - 13:00, moderátor sekce: Miroslav Vozňák

Rozpis v sekci B 

11:00 - 13:00, moderátor sekce: Roman Šebesta

Rozpis v sekci C

11:00 - 13:00, moderátor sekce: Leoš Maršálek

    Workshop IP telephony 2007 (ENUM), VŠB - TU Ostrava

    [photo] [photo] [photo] [photo] [photo] [photo]

Workshop - obsah

Místo konání a instrukce


Miroslav Vozňák
Katedra telekomunikační techniky
VŠB - Technická univerzita Ostrava
tel. 596 991 699, miroslav.voznak@vsb.cz
V Ostravě, 11.1.2007