Integrace funkce vyhledávání kontaktů přes LDAP do tel. přístrojů na VŠB-TUO

Digitálním a IP telelefonním přístrojům provozovaných na VŠB-TUO byla zpřístupněna funkce vyhledávání kontaktů pomocí LDAP v adresářové službě univerzity. Podmínkou je, aby byl digitální tel. přístroj či IP telefon připojen/přihlášen na kterýkoliv komunikační systém VŠB-TUO a pod zvoleným tlačítkem je možné vyhledávat kontakty zaměstnanců v LDAP. Celé řešení je provozováno pod VMWARE ESXi a škálovatelné do 2 tis. uživatelů, což s rezervou pokrývá potřeby VŠB-TUO. Pro realizaci funkce vyhledávání byla zvolena platforma CAP (Common Application Platform), která byla doplněna o další aplikace a  výstupem je zpřístupnění vyhledávání z telefonů VŠB-TUO přes LDAP v adresářové službě univerzity. CAP je middleware nabízející aplikacím přístup aplikacím prostřednictvím definovaných protokolů a API na straně jedné a definovaných konektorů na straně druhé. Výstup byl realizován v rámci řešení projektu č. 376/2010 financovaného z Fondu Rozvoje sdružení CESNET.


Funkce je dostupná obvykle pod tlačítkem č. 8, ověřte stisknutím, zda službu máte dostupnou.

CAP_01

Pokud se Vám nezobrazí výzva LDAP vyhledávání tak kontaktujte administrátora služby s požadavkem na její nastavení, na tel.č. 6666 anebo mailem. Pokud službu můžete používat a chcete vyhledat kontakt v LDAP, tak potvrďte (tlačítkem uprostřed z ovládacích tlač).

CAP_02

Obdobně jako na klávesnici mobilního telefonu napište několik prvních písmen příjmení hledaného kontaktu (bez diakritiky, alespon tři znaky)

CAP_03

opět potvrďte OK a zobrazí se Vám počet shod v LDAP začínajících hledaným řetězcem, následně pomocí ovládacích tlačítek nalistujte Vámi hledaný kontakt a vyvolejte přes OK.

CAP_04

Pokud má hledaný zaměstnanec zavedených v LDAP více tel.č., tak můžete vylistovat žádané. Volání aktivujete stisknutím OK.

CAP_05

Návod Administrátora.