Petra Schreiberová
Předměty    

Informace k předmětu naleznete na lms.vsb.cz

 1. MA II - neurčité integrály (pomocí základních vzorců, metoda per partes, 1. substituční metoda)
  - pracovní listy do cvičení : 153-164
 2. MA II - neurčité integrály (speciální typy funkcí), aplikace určitého integrálu
  - pracovní listy do cvičení : 165-177; 182-200
 3. MA II - definiční obory funkce dvou proměnných, parciální derivace
  - pracovní listy do cvičení : 204-213; 217-223
 4. MA II - tečná rovina, lokální extrémy funkce dvou proměnných
  - pracovní listy do cvičení : 226-227; 235-239
 5. MA II - obyčejné dif. rovnice 1.řádu
  - pracovní listy do cvičení : 245-263; 266-273
 6. MA II - obyčejné dif. rovnice 2.řádu
  - pracovní listy do cvičení : 274-278
 7. MA II - opakování
 8. zkoušková písemka z MA II (pouze pro studenty se zápočtem z Repetitoria a Matematiky II)