Základy statistiky (pro kombinované studium)

Garant: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

Tutor: Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D.

EA533, tel: +420 596 996 051, email: lenka.pribylova@vsb.cz

Studenti prezenční formy studia najdou materiály na stránce předmětu Základy statistiky (pro prezenční studium).

Harmonogram výuky kombinované formy studia

R-skripty pro kombinovanou formu studia vycházejí z materiálů pro výuku prezenční formy předmětu Základů statistiky,
jejichž autory jsou Martina Litschmannová, Adéla Vrtková, David Ulčák a Lenka Přibylová a jsou k nahlédnutí na stránce
Základy statistiky (pro prezenční studium).

Studenti mohou k samostudiu použít také e-learningový kurz Datacamp (https://www.datacamp.com/).

1. TUTORIÁL

 • Úvod do práce s R (skript 1),
 • Práce s daty a grafika v R (skript 2).
 • Kvalitativní proměnná (skript 3).
 • Data: auta.xlsx, auta.csv.
 • R tahák, ggplot-cheatsheet.

  Samostudium:
 • StatistikaKolemNas.pdf (M. Litschmannová, A. Vrtková).
 • EDA.pdf (M. Litschmannová, A. Vrtková).

  2. TUTORIÁL

 • Kvantitativní (numerická) proměnná (skript 4).

  3. TUTORIÁL

 • Závislost kvantitativní na kvalitativní. Zobrazení více grafů do jednoho obrázku (skript 5).
 • Pravidla pro zaokrouhlování (M. Béreš, M. Litschmannová).

  4. TUTORIÁL

  Závislost mezi dvěma kvalitativními proměnnými. Kontingenční tabulky.
  Tvorba skládaných sloupcových a mozaikových grafů.

 • Závislost dvou kvalitativních proměnných (M. Litschmannová).
 • skript 6.

  Závislosti mezi dvěma spojitými proměnnými. Korelační koeficienty.

 • Závislost dvou kvantitativních proměnných (M. Litschmannová).
 • skript 7.

  5. TUTORIÁL

  Základy analýzy dat v MS Excel, aneb Excel pro pokročilé.

  Základy práce v tabulkovém procesoru MS Excel (UJEP Brno)

 • ZS_excel_cast1.xlsx (M. Litschmannová, A. Vrtková).
 • ZS_excel_cast2.xlsx (M. Litschmannová, A. Vrtková).

  6. TUTORIÁL

  Analýza časových řad s MS Excel.

 • Časové řady (M. Litschmannová).
 • cas_rady_uvod.xlsx (M. Litschmannová, A. Vrtková).

  Podmínky udělení zápočtu:

 • Maximální počet dosažených bodů ze zápočtu: 40 bodů.
 • Minimální počet bodů nutných k udělení zápočtu: 20 bodů.

  Body jsou udělovány za vypracování domácích úkolů.

  Domácí úkoly:

  Na stránce domácí úkoly najdete zadání domácích úkolů.

  Další informace pro studenty kombinovaného studia:

  Domácí úkoly posílejte výhradně elektronicky na mejl: lenka.pribylova (zavináč) vsb.cz.
  V předmětu mejlu uveďte: "1 DU kombinované studium" pro 1. domácí úkol apod.
  Přiložený soubor pojmenujte Vaším loginem a číslem DÚ, tedy např. "1DU_sim0280.pdf".